Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Habilitacijska komisija

 kontaktkabinettel. int.vloge
Debevec Tadej1100401 520-77-26predsednik
Starc Gregor1001601-520-78-36namestnik predsednika
Majerič Matej3100201-520-77-51član
Šibila Marko1101101-520-77-57član
Vučković Goran1102201-520-77-66član


Oddaja in pregled vlog

Vlagatelje obveščamo, da morajo biti popolne vloge oddane in evidentirane v kadrovski službi UL FŠ najmanj 20 delovnih dni pred sejo senata FŠ UL na kateri želite, da bo vloga obravnavana. 

Predsednik HK FŠ:

Izr. prof. dr. Tadej DEBEVEC

 

Habilitacijsko področje UL FŠ: Znanost o športu - kineziologija

 

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, UPB št. 5 z dne 22. 11. 2022, veljavost od 9. 12. 2022.

Čistopis prilog UL FŠ k Merilom UL sprejet na 17. seji Senata UL dne 25. 4. 2023, veljavnost od 11. 5. 2023.

Sestava stalne komisije - izvleček iz zapisnika 28. redne seje senata UL FŠ

Arhiv Meril UL

Arhiv Čistopisov prilog UL FŠ k Merilom UL

Sklep 11. seje Senata UL z dne 25. 10. 2022 - prenehanje veljavnosti spodnjih dveh sklepov z dnem 1. 1. 2023:

Priloga k Merilom - Navodila za izvajanje Meril (tehnična navodila), UPB št. 3

 

Povezava do Sklepov in stališč Senata UL za področje habilitacij (od 25.10.2011 dalje)

Povezava do spletnih strani na UL (habilitacije)

Za kandidate - vzorci življenjepisov:

 

Za poročevalce:

 

AVTOMATSKI TOČKOVALNIK IN BIBLIOGRAFIJA

Obvezna uporaba avtomatskega izpisa točkovnika in bibliografije (od 31.1.2018) - IZPIS avtomatskega točkovnika in bibliografije.

Za kandidate, ki nimajo šifre raziskovalca - Pregled del in točkovalnik

 

Pravilnik o preizkusnem predavanju

 

Zadnjič posodobljeno 10. 5. 2023