Športno diagnostični center

 

Športno diagnostični center je oddelek IŠ, ki v sodelovanju z nacionalnimi športnimi zvezami in OKS načrtuje ter koordinira izvajanje nacionalnega programa meritev in svetovanj vrhunskim in nadarjenim športnikom  ter rekreativcem.

 

Športno diagnostični center sestavlja devet laboratorijev. Vodijo jih priznani strokovnjaki z bogatim znanjem s področja na katerem laboratorij deluje in dolgoletnimi izkušnjami z meritvami in svetovanji vrhunskim in rekreativnim športnikom.