kontaktkabinettel. int.vloge
Starc Gregor1001601-520-78-36vodja
Jurak Gregor1001501-520-77-83član
Kovač Marjeta1001601-520-78-36


  • analiza telesnega in gibalnega razvoja na podlagi merskih nalog SLOfit – ŠVK (osnovno diagnosticiranje razvoja na podlagi večletnih meritev ter primerjave razvoja z vrstniki)
  • dodatne gibalne merske naloge (npr. za podrobnejše diagnosticiranje katere od gibalnih sposobnosti, za ugotavljanje športne nadarjenosti),
  • meritve antropometričnih značilnosti (da se ugotovijo podrobnejše telesne značilnosti, npr. sestava telesa, porazdelitev maščobne mase, obsegi, razmerja med dolžinami posameznih delov telesa; vse to vpliva na gibalno učinkovitost ali pa nam lahko nakaže možnosti dodatnih tveganj pri treniranju določenih športov),
  • merjenja gibalnih vzorcev in porabe energije (večdnevno 24-urno spremljanje gibalne dejavnosti z večsenzornimi merilniki),
  • vprašalniki o psiholoških in socioloških dimenzijah (npr. o samopodobi otroka, njegovi motivaciji za gibalno dejavnost, odnosih z vrstniki).

 

Več informacij o SLOfit.

HUDOdobra TELOvadnica