Skoči na vsebino

Za šolsko leto 2023-24 smo pripravili

KARTICA-seminarji.jpg

 

 

 

 

 

 

 

TUKAJ DOBITE PRIJAVNICO ZA SEMINAR   

 

 

 

Spoznajte novosti in primere dobre prakse ter izmenjajte znanje na seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja  

Za šolsko leto 2023-24 smo pripravili izbor zanimivih seminarjev stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki so namenjeni vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Seminarji vsebujejo novosti in posodobitve ter vsebinsko nadgradnjo seminarjev, ponujenih v preteklih letih. Vsebina programov bo posredovana tako, da bodo udeleženci lahko aktivno sodelovali, se prijetno družili, si izmenjevali različne ideje in izkušnje ter znanja za delo v praksi. Aktivno sodelovanje udeležencev seminarjev, prijetno druženje, izmenjava različnih idej in izkušenj ter znanj v praksi bo pojasnilo marsikatero neznano in odgovorilo na vprašanje, ki se vam pojavlja.  

   

Trend je vseživljenjsko učenje

Spremembe v družbi povzročajo, da morajo posamezniki sprejemati nove vloge, nekatere prejšnje pa spremeniti ali opustiti. Trend je vseživljenjsko učenje, s katerim posameznik postaja člen »učeče se družbe«. Z vseživljenjskim učenjem si lahko vsak omogoči fleksibilnost zaposlovanja na trgu dela in možnost prekvalifikacije v primeru menjave poklica. Pri tem je ključno stalno strokovno spopolnjevanje na poklicnem področju. Strokovnjaki poudarjajo, da morajo biti posamezniki seznanjeni z novostmi in aktualnostmi na področju dela ter z uporabo novih tehnologij, ki omogočajo nove načine pridobivanja poklicnih kompetenc. To je z vidika vseživljenjskega učenja posebno pomembno, saj postajajo ključni izmenjava znanja, izkušenj in poklicnih kompetenc, sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci in starši ter usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in vrednotenje lastnega dela. To pa so nekatere vloge, pri katerih mora biti posameznik »odprt« za spremembe in motiviran za vseživljenjsko učenje ter stalen profesionalni razvoj.