Strokovno usposabljanje

Fakulteta za šport že več kot 50 let izvaja usposabljanja v različnih športnih panogah ter področjih športa.

Z udeležbo na usposabljanjih, ki jih organizira Center za vseživljenjsko učenje v športu - CVUŠ se lahko usposobite za strokovno delo v športu in pridobite potrdilo o usposobljenosti za strokovno delov v športu 1., 2., ali 3. stopnje. Različne nazive si lahko pridobijo tudi študenti Fakultete za šport v sklopu rednega študija na Fakulteti za šport.

Nazivi strokovne usposobljenosti v športu so razdeljeni na tri stopnje, pri katerih je pridobljena nižja stopnja pogoj za napredovanje v višjo stopnjo. Mimalni pogoja za prijavo na prvo stopnjo v izbrani športni panogi sta polnoletnost in vsaj 3 letna poklicna šola. Nekatere panoge imajo poleg osnovnih dveh pogojev dodatne pogoje s področja poznavanje športne panoge (preizkusi znanja, izkušnje, ..). Ostali pogoji so odvisni od panoge, ki vas zanima, in so navedeni v razpisih za posamezen naziv. 

V zadnjih letih sodelujemo z Nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, ki so odgovorna za sledeče športne panoge in področja: atletika, balinanje, baseball, cheerleading, floorball, golf, hokej na ledu, jadranje, ju-jitsu, kajak-kanu, karate, kickboxing, košarka, namizni tenis, odbojka, plavanje, rokomet, rolanje, softball, umetnostno drsanje in umetnostno kotalkanje.