kontaktkabinettel. int.vloge
Pistotnik Borut1100901-520-77-55vodja


 

 • izvedba meritev z osnovnimi in specialni gibalnimi testi,
 • konstrukcija in validacija novih merskih postopkov za ugotavljanje stopnje razvitosti gibalnih sposobnosti,
 • preverjanje ostalih razsežnosti psihosomatskega stanja odraslih oseb v povezavi z gibalnim obnašanjem,
 • izdelava norm gibalnih sposobnosti in informacijskega sistema za različne ciljne skupine,
 • svetovanje transformacijskih procesov v smislu izboljšanja gibalnih sposobnosti,
 • razvoj merilne in trenažne tehnologije na področju osnovnih in specialnih gibanj,
 • proučevanje učinkov vadbenih procesov na zdravje,
 • proučevanje gibanja posameznih oseb, ki so ovirane v telesnem in duševnem razvoju,
 • razvoj, izpopolnjevanje in aplikacija metod gibalnega učenja,
 • meritve in razvoj živčno-mišičnih povezav na napravi Dynavision in
 • še druge naloge povezane z gibalnim obnašanjem, skladno z novimi interesi teorije in prakse.

Storitve