Predšolska splošna vadba

 • KOBACAJ S STARŠI

  Vadba je namenjena mlajšim otrokom od 1. do 3. leta starosti in njihovim staršem. Vadba poteka v najbolj kakovostno opremljeni športni dvorani v Sloveniji, imenovani Škrlatica, ki omogoča izjemno pestrost vadbenih oblik.

  Otroci bodo skupaj s starši skozi vrhunsko vodeno strokovno vadbo osvojili elementarna gibalna znanja in naredili prve korake v čarobni svet športa. Starše bomo naučili, kako lahko z zanimivimi nalogami dejavno preživijo skupni prosti čas tudi zunaj našega programa.

  Vadba je prilagojena razvojni stopnji otrok in se izvaja tudi individualno glede na posebnosti posameznih otrok. Cilj programa je, da otroci osvojijo vsa elementarna gibanja: plazenja, lazenja, plezanja, tek, dviganje, nošenje, kotaljenje, potiskanje, vlečenje, skakanje, metanje, zadevanje. Izvaja jo posebej usposobljen strokovni kader.     

  • 1 - 3 leta: PONEDELJEK, TOREK IN ČETRTEK ob 17.00
  • 2 - 3 leta: SREDA ob 18.00 

  Za kvaliteten program in veselje otrok bo tudi letos skrbela Lucija Jamnik Zupančič, mag. šp.vzg. z ekipo

 • TELOVAJČEK

  Vadba je namenjena otrokom starim 3 ali 4 leta. Vadba poteka v najbolj kakovostno opremljeni športni dvorani v Sloveniji, imenovani Škrlatica, ki omogoča izjemno pestrost vadbenih oblik.

  Sočasna organizirana vadba plavanja odraslih predstavlja idealno priložnost za vadbo cele družine.

  Otroci bodo na pester in igriv način razvijali gibalne in funkcionalne sposobnosti, usvajali različna elementarna gibalna znanja ter pridobili samozaupanje in samostojnost. Dejavnosti so načrtovane na temelju poznavanja otrokovega razvoja in potreb ter vodene sistematično in kakovostno.

  Cilj programa je, da otroci osvojijo vsa elementarna gibanja: plazenja, lazenja, plezanja, tek, dviganje, nošenje, kotaljenje, potiskanje, vlečenje, skakanje, metanje, zadevanje, ki predstavljajo temelj za kasnejše zahtevnejše gibalne vzorce. Otroci bodo s pomočjo raznovrstnih športnih pripomočkov razvijali ustvarjalnost in spoznavali tudi osnovne elemente različnih športov. Gibalna znanja bodo osvojili predvsem skozi različne elementarne igre, športna igralnica s sodobno športno tehnologijo pa bo omogočala izvajanje dejavnosti v pestrih vadbenih oblikah.

  • PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK ob 18.00
  • SREDA ob 17.00

  Za kvaliteten program in veselje otrok bo tudi letos skrbela Lucija Jamnik Zupančič, mag. šp.vzg. z ekipo.