Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Žan Luca Potočnik, mag. prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: zan-luca.potocnik@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-34

Kabinet: 32001


Organizacijske enote: