Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Kakovost študija na Fakulteti za šport

Vizija Fakultete za šport UL:

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, kot edina institucija, ki izobražuje učitelje športne vzgoje, bo utrdila vodilno vlogo najboljše nacionalne izobraževalne, strokovne ter znanstveno-raziskovalne ustanove na področju športne vzgoje, športa in kineziologije ter se še močneje  zasidrala tudi v evropskem in svetovnem športnem prostoru. Načrtujemo, da se bo do leta 2025 fakulteta uvrstila med najboljše izobraževalne ustanove na področju športne vzgoje, športa in kineziologije v Evropi. 

Verjamemo, da bomo s tem izobrazili in usposobili visoko kompetentne kadre za delo na vseh področjih športne dejavnosti.

Fakulteta za šport kot osrednji center za ustvarjanje, izmenjavo in posredovanje novih znanj, izkušenj ter dognanj s področja športne vzgoje, športa, kineziologije in zdravja želi še pomembneje vplivati na razvoj športne vzgoje in prostočasnega športa v vseh njegovih pojavnih oblikah tako v domačem kot mednarodnem okolju.

Temeljne vrednote Fakultete za šport UL so: akademska svoboda in avtonomija, odgovornost, odličnost, ustvarjalnost, zaupanje in sodelovanje.

Ključni strateški cilji Fakultete za šport v obdobju 2010–2020: 
1. Doseči mednarodno raziskovalno odličnost na ravni najboljših evropskih izobraževalnih ustanov na področju športne vzgoje, športa in kineziologije. 
2. Dvig kakovosti pedagoškega dela: vsebinsko in organizacijsko izboljšati študijske programe ter zagotoviti večjo učinkovitost študija (100 % prehodnost študentov na podiplomskih programih športne vzgoje in kineziologije). 
3. Zagotoviti, da bo čim več programov na področjih športa otrok in mladine (posebej v vrtcih, prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole in na univerzi) in vadbe starostnikov izvajal visoko kompetenten strokovno izobražen kader.
4. Zagotoviti vpis kineziologa v razvid poklicev in zagotoviti priložnosti za zaposlovanje diplomantov kineziologije. 
5. Povečati učinkovitost strokovnega delovanja Fakultete za šport v vseh pojavnih oblikah športa. 
6. S povečanjem prihodkov iz tržnih dejavnosti za 30% izboljšati pogoje za študij.


Strategija razvoja kakovosti na Fakulteti za šport je dostopna na povezavi:Strategija razvoja kakovosti

Več si lahko preberete na strani Komisije za samoocenjevanje kakovosti študija.