Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Koristne povezave

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje:
http://www.uni-lj.si/mednarodne_izmenjave/program_socrates_erasmus.aspx


Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, CMEPIUS:
http://www.cmepius.si/