Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Kineziologija - 2. stopnja (2019/20)

 Opomba: Posamezna smer bo izvedena, če bo najmanj 20 prijavljenih študentov.

Predmeti Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester (skupni predmeti obeh smeri)
Fiziologija športa 35 10 15 0 60 4
Biomedicinske osnove telesne vadbe 60 30 0 30 120 6
Psihosocialni vidiki vadbe za zdravje 65 0 10 0 75 5
Metodologija v športu 45 15 15 0 75 5
Diagnostične metode 40 15 95 30 180 10
2.semester (smer POSEBNA TELESNA AKTIVNOST)
Kronične bolezni in vadba modul 1 60 15 15 20 70 6
Bio-psiho-socialni vidiki starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi in oseb z akutnimi ali kroničnimi poškodbami gibal 120 15 0 0 135 9
Vadba starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in okvarami gibal 1 45 20 165 10 240 15
2.semester (smer KINEZIOTERAPIJA)
Kronične bolezni in vadba modul 1 in 2 120 30 30 90 270 12
Poškodbe gibal in vadba 90 15 30 45 180 9
Vadba starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in okvarami gibal 1 30 15 90 0 135 9
2. letnik
3. semester (smer POSEBNA TELESNA AKTIVNOST)
Vadba starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in okvarami gibal 2 15 10 60 5 90 6
Izbirni predmet 10** 0 0 0 0 180 12
Praksa 2 15 0 90 117 12
3. semester (smer KINEZIOTERAPIJA)
Praksa 2 15 0 90 117 12
Izbirni predmet 9* 0 0 0 0 90 6
Izbirni predmet 10** 0 0 0 0 180 12
4. semester (skupni predmeti obeh smeri)
Magistrsko delo 0 0 0 450 450 30


*IZBIRNI PREDMET 9:

Študent izbere enega izmed ponujenih predmetov.

- Vadba pri kroničnih boleznih (modul predmeta Vadba starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in okvarami gibal 2) 12 KT

Zdrav življenjski slog (6 KT)


 **IZBIRNI PREDMET 10: Prosti izbirni predmeti – študenti izberejo predmete drugih magistrskih programov UL ali predmete drugih magistrskih programov FŠ v obsegu 12 KT.
Ponudba FŠ: Biomehanika 2 s fiziko v kineziologiji (6KT)