Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Vpis na Fakulteto za šport

Vpis na Fakulteto za šport v študijskem letu 2013/14 poteka v okviru določil Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2013/14.

Fakulteta za šport v študijskem letu 2013/14 vpisuje v

  • dodiplomske univerzitetne študijske programe 1. stopnje: Športna vzgoja, Kineziologija in Športno treniranje;
  • magistrska študijska programa 2. stopnje:Športna vzgoja in Kineziologija.

Kandidati za vpis na prvostopenjske programe morajo prijavo oddati od 5. februarja do 5. marca 2013 (tudi tujci, kandidati za vzporedni študij in študij diplomantov ter kandidati za prehod na drug študijski program, po merilih za prehode), v skladu z navodili, objavljenimi v razpisu za vpis.

Postopek  za vpis s prvo, drugo ali tretjo prijavo vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani, e-naslov: http://www.vpis.uni-lj.si/.

Fakulteta za šport organizira in izvede preizkus gibalnih sposobnosti in znanj (26. in 27. junij 2013)  ter priprave nanj (predvidoma v aprilu).

Več informacij na informativnih dnevih, v petek, 15. 2.,  in v soboto, 16. 2. 2013.