Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Bibliografske in citatne zbirke

COBISS (bibliografske baze vseh slovenskih knjižnic, ki so vključene v COBISS, bibliografije raziskovalcev, faktorji vpliva, podatki o knjižnicah, …)

 

Engineering Village 2: vmesnik za Ei Compendex, najobširnejšo interdisciplinarno tehnično bazo na svetu. Vsebuje abstrakte iz znanstvenih revij, tehničnih poročil, predavanj in prispevkov s konferenc.

 

ISI  Web of Science: SCI, SSCI, AHCI.  Indeksi citiranosti!

 

ProQuest: Baza vsebuje tako bibliografske opise, kot polna besedila člankov.

  • ProQuest Central
  • ABI/INFORM Global (strokovna in znanstvena literatura s področja ekonomije, managementa  in podjetništva)
  • ProQuest Computing
  • ProQuest Social Science Journals (strokovna in znanstvena literatura s področja družbenih ved)
  • ProQuest Telecommunications
  • ProQuest Dissertations and Theses - A&I

 

PSYNDEX: Inf. vir za področje psihologije. Sestavljata ga dva segmenta:

Literatur und AV-Medien je znanstvena bibliografija za področje psihologije, pokriva predvsem literaturo, ki izhaja v nemškojezičnih državah (Nemčija, Švica, Avstrija). Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah, avdio-vizualnem gradivu itn. od leta 1977 (oz. disertacije od 1968, avdio-vizualno gradivo od 1932). Segment »Tests« služi za iskanje psiholoških in pedagoških testov. Zajeti so testi, ki so bili razviti ali pa so prirejeni za nemškojezični prostor. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o psiholoških in pedagoških testih od l. 1945 dalje. Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani.

 

SCOPUS: informacijski portal, ki ga je založba Elsevier pripravljala več let v sodelovanju z drugimi založbami in nekaterimi vodilnimi univerzami. Trenutno poteka testiranje pilotske verzije. Ko bo projekt končan, bo možno z enotnim brskalnikom pregledovati zbirko izvlečkov iz pribl. 14.500 znanstvenih revij, od l. 1966 dalje. Vključene so revije 4000 založnikov, od tega je 5400 naslovov s področja fizike, kemije, matematike in inženirskih ved, 6300 revij s področja medicine in naravoslovnih ved, 2800 revij s področja biologije, agronomije in ekologije ter 2000 revij za področje sociologije, psihologije in ekonomije. Takšen izbor pokriva pribl. 80 % vseh recenziranih revij. Zapisi vsebujejo tudi reference (trenutno od l. 1996), iz seznama zadetkov ali posameznega zapisa je možno povezovanje na polno besedilo, na avtorje članka, na citirane ali citirajoče članke (v okviru Scopusa). Dostop je možen z lokacije Univerze v Ljubljani, NUK in CTK.

 

SPORT Discus: lokalno dostopna (CR-ROM na računalniku knjižnice ali za izposojo v kabinet) vodilna svetovna baza na področju športa, zdravja, fitnessa, športne medicine. Vsebuje preko 700 000 kvalificiranih referenc iz mednarodnih revij, knjig, elektronskih publikacij, disertacij, povzetkov s konferenc. Vsebuje tudi nekatere direktne internetne povezave s polnimi besedili člankov.

 

Zbirke knjižnice FŠ: Za iskanje aktualna je le zbirka člankov, monografije in bibliografije iščite v COBISS/FSPLJ.