Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Inštitut za kineziologijo

Inštitut za kineziologijo

 kontaktkabinettel. int.vloge
Jovičevič Lizaraziskovalec VII/2
Kereži Urškaraziskovalec VII/2
Kramaršič Jaka32001raziskovalec VII/2
Krejač Klemen 3100601-520-77-95raziskovalec VII/2
Majcen Rošker Živa01-520-77-52raziskovalec VII/2
Meh Kaja1102401-520-77-05raziskovalec VII/2
Morrison Shawnda3100601-520-77-28znanstvena sodelavka
Ocvirk Tjaša1102401-520-77-05raziskovalec VII/2
Paravlić Arminasistent raziskovalec
Pečnikar-Oblak Viktorija32001raziskovalec VII/2
Premelč Jerneja1102401-527-07-05asistent raziskovalec
Pruš Daša1101901-520-77-63raziskovalec VII/2
Sorić Maroje1001601-520-78-36znanstveni sodelavec
Pajek Maja3101601-520-78-39Prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost
Drole Kristina32001mlada raziskovalka
Potočnik Žan Luca1102401-520-77-05mladi raziskovalec
Lomšek Eva3101801-520-78-40strokovni delavec
Križaj Jožef3101801-520-78-41

Inštitut za kineziologijo (IK) je bil ustanovljen leta 1972 in predstavlja osrednjo znanstveno raziskovalno enoto Fakultete za šport. Znanstveno raziskovalno dejavnost lahko razmejimo na strokovni in administrativno finančni del. Strokovni del je izključno domena kateder, ki vsebinsko pripravljajo projekte in jih prijavljajo, skladno z razpisi, preko Inštituta za kineziologijo. Prodekan/ja za znanstveno raziskovalno dejavnost, ki vodi Inštitut za kineziologijo, koordinira in usmerja aktivnosti katedre na znanstveno raziskovalnem področju. Vodstvo Inštituta za kineziologijo, skupaj s tajništvom, zagotavlja ustrezen informacijski, upravni, administrativni in finančni servis.
V prioritetno dejavnost Inštituta za kineziologijo sodi:

  • načrtovanje in izvajanje raziskovalnih programov, aplikativnih in temeljnih raziskav, ciljno raziskovalnih in razvojnih projektov; 
  • skrb za kvaliteto vseh vrst znanstveno raziskovalnih projektov in njihovo vključevanje v mednarodna raziskovalna polja;
  • omogočanje čim boljših delovnih pogojev mladim raziskovalcem, dostopnost literature, vrhunske znanstvene metodologije in tehnologije;
  • vključevanje mladih raziskovalcev v raziskovalne skupine drugih fakultet in raziskovalnih inštitutov;
  • načrtovanje in izvajanje doktorskega študija;
  • vodenje in upravljanje indok službe za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela;
  • izdajanje znanstvene revije »Kinesiologia Slovenica«;
  • organizacija znanstvenih konferenc, kongresov, simpozijev, seminarjev...

 

V okviru Inštituta za kineziologijo se na Fakulteti za šport izvaja