Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Živa Majcen Rošker, MSc

Elektronski naslov: ziva.majcen-rosker@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-52


Organizacijske enote:Opis

 

Zaposlitev na projektu RAZVOJ KADROV V ŠPORTU