Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Vpis na 2. stopnjo

Dobrodošli na spletnih straneh o vpisu na magistrske študijske programe Fakultete za šport - Tekoča obvestila in splošne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2023/24

 

6. 4. 2023: RAZPISA  PREMOSTITVENIH MODULOV PRED VPISOM NA 2. STOPNJO

Kandidati, ki želijo študij nadaljevati na magistrskem študijskem programu Športna vzgoja ali Kineziologija, in so zaključili ali zaključujejo študij na prvi stopnji z drugega strokovnega področja, morajo pred vpisom v želeni magistrski program opraviti premostitvene obveznosti.

Razpis premostitvenega modula pred vpisom na magistrski študijski program Športna vzgoja

Razpis premostitvenega modula pred vpisom na magistrski študijski program Kineziologija

Rok za oddajo prijave za opravljanje premostitvenega modula je 22. 5. 2023!

Prijavnica

Izpolnjeno prijavo z dokazili pošljete s priporočeno pošto na naslov: Fakulteta za šport (Prijava v premostitveni modul), Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Komisija za študijske zadeve UL FŠ kandidatu izda sklep o določitvi obveznosti premostitvenega modula ter stroških izobraževanja.

 

3. 4. 2023: Odprt je 1. prijavni rok za vpis na magistrska študijska programa Športna vzgoja in Kineziologija. Več o vpisnih pogojih, rokih za prijavo ipd. si poglejte na povezavi Razpis za vpis.

 

 

 

 

 

Vsebine na straneh Vpis na fakulteto ureja Študentski referat Fakultete za šport.

sportniku prijazno izobrazevanje