Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik dodiplomskih programov

Tekoča obvestila in splošne informacije

Dobrodošli na spletnih straneh o VPISU NA UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME PRVE STOPNJE FAKULTETE ZA ŠPORT UNIVERZE V LJUBLJANI v študijskem letu 2023/24.

 

23. 3. 2023: Podaljšan je 1. prijavni rok (do 27. 3. 2023) in uveljavljeno prehodno obdobje za spremenjene vpisne pogoje za univerzitetni študijski program Športno treniranje. To pomeni, da se do uveljavitve novih vpisnih pogojev s študijskim letom 2025/26 kandidati vpisujejo na študijski program Športno treniranje pod naslednjimi vpisnimi pogoji:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmetne sme biti premet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo uspešno opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj.

 

17. 2. 2023: Odprt je 1. prijavni rok. Kandidati oddajate elektronsko prijavo (ena prijava, največ 3 želje oz. študijski programi) v portal eVŠ, najkasneje do roka, ki je naveden v spodnji tabeli za mesta, na katera se prijavljate. Po uspešno oddani elektronski prijavi prejmete na e-naslov, ki ga boste navedli v prijavi za vpis, potrdilo o uspešno oddani prijavi (pozor: če tega potrdila ne prejmete, prijava ni bila uspešno oddana).

Vpisna mesta Rok za oddajo prijave
mesta za Slovence in državljane držav EU 17. 2. do 27. 3. 2023
mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva 17. 2. do 27. 3. 2023
mesta za državljane držav nečlanic EU 17. 2. do 20. 4. 2023
mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode in pod pogoji za hitrejše napredovanje) 17. 2. do 27. 3. 2023
mesta za vzporedni študij 17. 2. do 27. 3. 2023

Več informacij o prijavi, vpisnih mestih ipd. na spletnih straneh Univerze v lJubljani: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/dodipl/

Sledi v maju:

K oddaji dokumentacije za udeležbo na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj boste pozvani v mesecu APRILU (zdravniško potrdilo in drugo boste poslali s pošto na Fakulteto za šport po 2. maju in najkasneje do 2. junija 2023). Preizkus bo v 1. prijavem roku 27. in 28. junija 2023, v 2. prijavnem roku pa 7. septembra.

 

3. 2. 2023:   Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/24

 

 

 

INFORMATION IN ENGLISH:

The Call for enrolment into bachelor and single-cycle master degree programmea 2023/24 is published  here.

 

ONLINE SESSIONS of the University of Ljubljana for prospective international students:  27 February 2023 at 2 pm CET

ONLINE SESSIONS for application-admission procedure for undergraduate studies: 3 March 2023 at 2 pm CET

 

More information for international students at the University of Ljubljana website

Video guidance of admission procedure (also steps of how to apply)

Timeline of the admission procedure

Enrolment slots for Faculty of sport, University of Ljubljana

 

Please note: Knowledge of Slovenian language is not required for enrolment into bachelor study programmes of the Faculty of Sport, but the study process is in Slovenian only so students must learn Slovenian in the first two years of their studies.

 

 

Vsebine na straneh Vpis na fakulteto ureja Študentski referat Fakultete za šport.

 

sportniku prijazno izobrazevanje