Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Športna vzgoja - 2. stopnja (2014/15)

Predmeti predmeti predmeti 2017 ST Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester
Didaktika športne vzgoje 3 Osk 30 0 15 0 45 3
Pedagogika, andragogika in didaktika Osk 60 15 15 0 90 6
Pedagoški praktikum Osk 15 30 0 0 45 3
Športi 2 Košarka 2 Ist 15 0 15 0 30 2
Nogomet 2 Ist 15 0 15 0 30 2
Ples 2 Ist 15 0 15 0 30 2
Atletika 2 Ist 15 0 15 0 30 2
Zdrav življenjski slog Osk 60 0 30 0 90 6
Športi 3 - praktikum Košarka 3 Ist 0 0 15 0 15 1
Nogomet 3 Ist 0 0 15 0 15 1
Ples 3 Ist 0 0 15 0 15 1
Atletika 3 Ist 0 0 15 0 15 1
2. semester
Izbirni predmet 21* Športna vzgoja učencev s posebnimi potrebami Ist 45 30 15 0 90 6
Planinstvo in nekatere dejavnosti v naravi 2 Ost 15 0 45 0 60 4
Športi 2 Plavanje 2 Ist 15 0 15 0 30 2
Športna gimnastika 2 Ist 15 0 15 0 30 2
Odbojka 2 Ist 15 0 15 0 30 2
Rokomet 2 Ist 15 0 15 0 30 2
Športi 3 - praktikum Plavanje 3 Ist 0 0 15 0 15 1
Športna gimnastika 3 Ist 0 0 15 0 15 1
Odbojka 3 Ist 0 0 15 0 15 1
Rokomet 3 Ist 0 0 15 0 15 1
Učna praksa v osnovni šoli - izbirnost Ist 0 0 0 90 90 6
Vodne dejavnosti v šolskem programu Ost 5 0 40 0 45 3

2. letnik (spodnji predmetnik se bo prvič izvajal v štud. letu 2015/16; letošnji 2. letnik se izvaja po prvotnem predmetniku drugega letnika)

3. semester
Izbirni predmet 21* Management šolskih športnih programov Ist 45 30 15 0 90 6
Izbirni predmet 22** Ist 60 0 30 0 90 6
Metodologija v športu Osk 45 15 15 0 75 5
Športi 2 Alpsko smučanje 2 Ist 15 0 15 0 30 2
Nordijsko smučanje 2 Ist 15 0 15 0 30 2
Športi 3 - praktikum Alpsko smučanje 3 Ist 0 0 15 0 15 1
Nordijsko smučanje 3 Ist 0 0 15 0 15 1
Učna praksa v srednji šoli Ost 0 0 0 90 90 6
4. semester
Magistrsko delo   0 0 0 450 450 30

 

 

*IZBIRNI PREDMET 21: Študent izbere dva izmed štirih ponujenih predmetov, v skupnem obsegu 12 KT.

Predmeti - izbirni predmet 1 ST Kontaktne ure KT
P S V D
Športna vzgoja učencev s posebnimi potrebami Ist 45 30 15 0 90 6
Športna vzgoja mlajših otrok Ist 45 30 15 0 90 6
Športna vzgoja v srednji šoli Ist 30 20 40 0 90 6
Management šolskih športnih programov Ist 30 20 40 0 90 6

 

 **IZBIRNI PREDMET 22: Prosta izbirnost – študenti izberejo predmete drugih magistrskih programov UL ali predmete drugih magistrskih programov FŠ v obsegu 6 KT ali sklop poljubnih treh predmetov iz nabora Športov 4, v skupnem obsegu 6 KT.

 

ŠPORTI 4

  ST Kontaktne ure KT
P S V D
Badminton 4 Ist 0 0 30 0 30 2
Borilni športi 4 Ist 0 0 30 0 30 2
Namizni tenis 4 Ist 0 0 30 0 30 2
Deskanje na snegu 4 Ist 0 0 30 0 30 2
Ritmična gimnastika 4 Ist 0 0 30 0 30 2
Sodobni športi Ist 0 0 30 0 30 2
Tenis 4 Ist 0 0 30 0 30 2

 

Legenda:

ST - steber Osk - obvezni skupni predmet
Ost - obvezni strokovni predmet
Ist - izbirni strokovni predmet
Isp - izbirni splošni predmet
Kontaktne ure P - predavanja
S - seminarji
V - vaje
D - drugačna oblika dela
KT - kreditne točke