Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Redni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021

Redni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021

Objavljen je javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2020/2021.

Upravičeno obdobje financiranja je 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Rok za oddajo popolne vloge  je  2. 11. 2020.

Za prijavo na razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021 morate izpolniti prijavnico preko VISa. Ob prijavi še ni potrebno navesti, kje boste prakso opravljali. Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija.

Popolna vloga za prijavo vsebuje:

  1. Prijavnico (izpolnjeno v VISu). Prijavnice je potrebno natisniti in podpisati.
  2. Dokazilo o povprečni oceni. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija
  3. Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh v slovenskem jeziku

Popolno vlogo lahko posredujete mednarodni pisarni preko e-pošte.
Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Pogoji za kandidiranje:

Na razpis se lahko prijavi študent UL FŠ, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 31. 12. 2021.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju.

Študenti, ki so do leta 2019/2020 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Priloga: Besedilo razpisa

 

Naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za letni semester 2020/2021

 

Za prijavo na naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2020/2021 morate izpolniti prijavnico preko studenskega sistema VIS.

Popolno vlogo preko e-pošte oddate v mednarodni pisarni UL FŠ najkasneje do 5. 10. 2020.

Prijava je možna izključno za letni semester 2020/2021.

Popolna vloga za prijavo vsebuje: 

  1. Prijavnico (izpolnjeno v VISu, natisnjeno in podpisano);
  2. Dokazilo o povprečni oceni. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija;
  3. Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh v slovenskem jeziku.

Prijave so možne le v okviru nezasedenih mest na partnerski univerzi v tujini (informacijo dobite v mednarodni pisarni). Seznam partnerskih univerz najdete tukaj. 

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

*Merila za upravičenost v Veliki Britaniji se lahko v času trajanja razpisa zaradi izstopa VB iz EU spremenijo.

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

 

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od vključno drugega letnika 1. stopnje dalje.

Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja na Erasmus programu ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev.

Priloga: Besedilo razpisa