Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Redni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021

Informativni dan za Erasmus + mobilnost z namenom študija v tujini

Fakulteta za šport organizira informativni dan za Erasmus + mobilnost z namenom študija v tujini dne 25.2.2021 ob 11.00 uri.

Dogodek bomo izvedli na daljavo preko spletne aplikacije ZOOM na naslednji povezavi:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/92326262633?pwd=Q3hPNWtpUHVkemhwL0ZHLzUybHNmZz09

Informativni dan je namenjen vsem, ki razmišljate o študijski izmenjavi v tujini. Na njem boste poleg osnovnih informacij programa Erasmus+ dobili številne praktične napotke glede izmenjave.

Mednarodna pisarna UL FŠ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Javni razpis za ERASMUS+ mobilnost študentov  z namenom študija v študijskem letu 2021/2022

Način prijave in rok za oddajo vlog za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+:  

Za prijavo na javni razpis mora študent izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u (VIS modul »Prijava na izmenjavo«) od 01.2.2021 do najkasneje 8. 3. 2021.  

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami preko e-pošte posredovati mednarodni pisarni UL FŠ najkasneje 8.3.2020, do 16.00 ure. 

Obvezne priloge:

  • motivacijsko pismo v slovenščini na eni strani,
  • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu
  • Prijava je oddana pravočasno, če prispe v elektronski obliki v Mednarodni pisarni FŠ  8.3.2021 do 16.00 ure. Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.    

Razpisno besedilo ter Erasmus+ partnerje UL, Fakultete za šport najdete na spletni strani mednarodne pisarne.

doc. dr. Jožef Križaj

Mednarodna pisarna Fakultete za šport

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Redni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021

Objavljen je javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2020/2021.

Upravičeno obdobje financiranja je 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Rok za oddajo popolne vloge  je  2. 11. 2020.

Za prijavo na razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021 morate izpolniti prijavnico preko VISa. Ob prijavi še ni potrebno navesti, kje boste prakso opravljali. Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija.

Popolna vloga za prijavo vsebuje:

  1. Prijavnico (izpolnjeno v VISu). Prijavnice je potrebno natisniti in podpisati.
  2. Dokazilo o povprečni oceni. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija
  3. Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh v slovenskem jeziku

Popolno vlogo lahko posredujete mednarodni pisarni preko e-pošte.
Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Pogoji za kandidiranje:

Na razpis se lahko prijavi študent UL FŠ, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 31. 12. 2021.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju.

Študenti, ki so do leta 2019/2020 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Priloga: Besedilo razpisa