Fakulteta za šport

NAVODILA IN OPISI TESTOV PREIZKUSA GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ

Vsi kandidati za vpis na katerikoli študijski program 1. stopnje Fakultete za šport morajo uspešno* opraviti preizkus gibalnih spodobnosti in znanj (sprejemni izpit), ki je sestavljen iz naslednjih testov:

1. dan: (1)skok v daljino z mesta, (2) premagovanje ovir nazaj (poligon nazaj), (3) vesa v zgibi (Ž) oz. zgibe (M), (4) tek na 100 m, (5) plavanje na 100 m;

2. dan: (6) tek na 2400 m.

 

Opisi testov

Postopek točkovanja preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj

 

*Kriterij uspešno opravljenega preizkusa za vpis v 1. letnik v  študijskem letu 2022/23: pravilno (v skladu z opisi testov) in v celoti opravljeni vsi (6) testi preizkusa.

Pri točkovanju za razvrščanje kandidatov v primeru omejitve vpisa se upoštevajo rezultati vseh šestih testov preizkusa