Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

NAVODILA IN OPISI TESTOV PREIZKUSA GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ

PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ 2021

Pogoj za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj je ustrezno zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati osebno  zdravstveno anamnezo kandidata za vpis, iz katere so razvidni podatki o morebitnih težjih poškodbah in boleznih; izda ga lahko družinski oz. splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora kandidat na poziv priložiti tudi to (kandidata po e-pošti, ki jo je navedel v prijavi, pozovemo k dopolnitvi zdravstvene dokumentacije).

Zdravniško potrdilo je lahko izdano po 3. maju 2021. Kandidati ga bodo morali poslati na Fakulteto za šport, najkasneje do 1. junija 2021 (vendar ne pred 3. majem!).

POZOR: Natančnejša navodila za pošiljanje dokumentacije na fakulteto bodo obavljena na teh straneh v mesecu aprilu!

Preizkus bo:

  • v 1. prijavnem roku: 28. in 29. 6. 2021; prvi dan: poligon nazaj, skok v daljino z mesta, vesa v zgibi (ž ) / zgibe (M), tek na 100m, plavanje na 100 m, drugi dan: tek na 2400 m;
  • v 2. prijavnem roku: 10. 9. 2021: poligon nazaj, skok v daljino z mesta, vesa v zgibi (ž ) / zgibe (M), tek na 100m, plavanje na 100 m,  tek na 2400 m.

Opisi testov

Norme testov in postopek točkovanja bodo objavljeni v mesecu marcu na tej spletni strani.

Kandidati morajo za opravljanje preizkusa plačati 83,00 EUR (DDV je vključen), v skladu s cenikom UL.

 

PRIPRAVE NA PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ 2021

Kako do dobrega osebnega dosežka pri testih na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj?

Vse to in še več boste izvedeli na pripravah na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bodo izvedene pod strokovnim vodstvom učiteljev in študentov višjih letnikov Fakultete za šport. Spoznali boste vse podrobnosti o posameznih testih), ki se bodo izvajali na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj za vpis v prvi letnik Fakultete za šport. Spoznali boste, katere gibalne sposobnosti so pri posameznih testih pomembne in kako doseči dober dosežek. Pridobili boste povratno informacijo o vaši tehniki izvedbe posameznih testov in se naučili pravilne tehnike, s katero boste lahko izboljšali svoj dosežek. Pridobili boste tudi znanja, kako načrtovati vadbo in kako vaditi v obdobju do preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj, da bo na dan preizkusa vaš dosežek najboljši.

Prvi del Priprav bo potekal v soboto, 13. marca 2021 od 9.00 do 14.00 ure, s pomočjo aplikacije Zoom. Drugi del bo organiziran »v živo« na praktičnih delavnicah na Fakulteti za šport, predvidoma v soboto 3. 4. 2021, glede na epidemiološko situacijo (lahko se prestavi na kasneje v april ali v mesec maj). Priprave bodo potekale v športnih dvoranah, na atletskem stadionu in v Univerzitetnem plavalnem centru na Fakulteti za šport. Prijavite se lahko do petka, 5. 3. 2021, do 15:00 ure na tej povezavi.

Cena priprav je 55,00€ z DDV (znesek nakažete na poslovni račun UL, Fakultete za šport št.: SI56 01100-6030708477 pri UJP RS. Sklic 00 500-35). Vljudno prosimo, da potrdila o vplačilu pošiljate po elektronski pošti na permanentno@fsp.uni-lj.si. Vse dodatne informacije dobite po telefonu 01 520 77 63 ali po elektronski pošti petra.zaletel@fsp.uni-lj.si.

Obvestilo o izvedbi priprav na preizkus gibalnih spodobnosti in znanj v marcu 2021