Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Predmetnik

Predmeti Semester ∑ ur KT
zimski poletni
P S V P S V
I. letnik
Osnove antropološke kineziologije, informatike in statistike 50 - 25 - - - 75 8
Funkcionalna anatomija 30 - - 20 - - 50 5
Osnove fiziologije 30 - 15 - - - 45 5
Medicina športa - - - 30 - 15 45 5
Osnove psihologije - - - 30 - 15 45 5
Osnove športnega treniranja 45 - 15 - - - 60 6
Osnove biomehanike 10 - 15 - - - 25 3
Osnove sociologije - - - 30 - - 30 3
Teorija in metodika izbranega športa 15 15 30 30 15 45 150 15
Teorija in metodika izbranega športa-praksa - - - - - 75 75 5
SKUPAJ 180 15 100 140 15 150 600 60
Skupaj ur v semestru 295 305    
II. letnik
Menedžment v športu - - - 30 - 15 45 5
Fiziologija športa 30 - 15 - - - 45 5
Psihologija športa 30 - 15 - - - 45 5
Sociologija športa 30 - 15 - - - 45 5
Izbrani vidiki športnega treniranja - - - 30 - 30 60 7
Pedagogika športa - - - 30 - 15 45 5
Medicinska rehabilitacija - - - 30 - 15 45 5
Teorija in metodika izbranega športa 30 15 30 15 15 45 150 15
Teorija in metodika izbranega športa - praksa - - 75 - - 45 120 8
SKUPAJ 120 15 150 135 15 165 600 60
Skupaj ur v semestru 285 315    
III. letnik
Biomehanika športa - - - 30 - 15 45 6
Osnovna motorika 30 - 15 - - - 45 6
Teorija organizacije v športu - - - 30 - - 30 4
Angleščina 30 - - 30 - - 60 6
Živčno mehanske osnove gibanja 30 - 15 - - - 45 6
Teorija in metodika izbranega športa 30 15 30 15 15 45 - 15
Teorija in metodika izbranega športa - praksa - - 105 - - 120 - 17
SKUPAJ 120 15 165 105 15 180 600 60
Skupaj ur v semestru 300 300    

 

Letnik 1., 2., 3. - ponudba izbirnih predmetov

Aerobika - izbirni predmet
Alpinizem - izbirni predmet
Alpsko smučanje - izbirni predmet
Atletika - izbirni predmet
Balinanje - izbirni predmet
Borilni športi - izbirni predmet
Fitnes - izbirni predmet
Kajak in kanu - izbirni predmet
Kegljanje - izbirni predmet
Kondicijsko treniranje - izbirni predmet
Košarka - izbirni predmet
Nogomet - izbirni predmet
Namizni tenis - izbirni predmet
Nordijsko smučanje - izbirni predmet
Odbojka - izbirni predmet
Plavanje - izbirni predmet
Ples - izbirni predmet
Rokomet - izbirni predmet
Športna gimnastika - izbirni predmet
Športno plezanje - izbirni predmet
Športno ritmična gimnastika - izbirni predmet
Tenis - izbirni predmet
Triatlon - izbirni predmet