Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Športna vzgoja

Predmeti   Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester
Funkcionalna anatomija   60 0 30 0 90 6
Informatika v športu   30 0 30 0 60 4
Osnove gibanja v športu   45 15 30 0 90 6
Pedagogika športa   30 15 0 15 60 4
Psihologija Razvojna psihologija   30 0 15 0 45 3
Ples 1   15 0 45 0 60 4
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1   15 0 45 0 60 4
Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode   15 0 45 0 60 4
2. semester
Medicina športa 1   30 0 15 0 45 3
Fiziologija športa 1   60 0 30 0 90 6
Pedagogika športa   30 0 0 15 45 3
Psihologija Obča psihologija   30 15 0 0 45 3
Biomehanika športa 1   30 0 15 0 45 3
Zgodovina športa   30 15 0 0 45 3
Atletika 1   15 0 45 0 60 4
2. letnik
3. semester
Živčno-mehanske osnove gibanja 1   60 0 30 0 90 6
Didaktika športne vzgoje 1   45 45 0 0 90 6
Sociologija športne vzgoje     15 0 30 0 45 3
                 
Igre z loparji 1     15 0 45 0 60 4
Rokomet 1       15 0 45 0 60 4
Nordijsko smučanje 1A, 1B   7 0 23 0 30 2
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1A   8 0 22 0 30 2
4. semester
Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine     45 0 0 0 45 3
Temelji vadbenega procesa 1     30 0 15 0 45 3
Statistika v športu     30 0 30 0 60 4
Dejavnosti v naravi     20 10 45 0 75 5
Didaktika športne vzgoje 2 15 0 30 0 45 3
Pedagoška psihologija   30 0 15 0 45 3
Nogomet 1   15 0 45 0 60 4
Odbojka 1   15 0 45 0 60 4
Košarka 1   15 0 45 0 60 4
3. letnik
5. semester
Angleščina   45 0 0 0 45 3
Filozofija športa    30 15 0 0 45 3
Specialna športna vzgoja   40 30 20 0 90 6
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET   30 15 30 0 75 5
Strokovni izbirni predmeti 1 (3 od 4)
Aerobika   15 0 30 0 45 3
Kondicijska vadba otrok in mladine   15 0 30 0 45 3
Fitnes 1   15 0 0 0 45 3
Športna prehrana   30 0 15 0 45 3
6. semester
Šport in družba   30 0 15 0 45 3
Antropologija športa   30 15 0 0 45 3
Osnove managementa v športu   30 30 15 0 75 5
Didaktika športne vzgoje 3   15 0 0 75 90 6
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1B   7 0 23 0 30 2
Nordijsko smučanje 1A, 1B   8 0 22 0 30 2
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 2   15 0 30 0 45 3
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET   45 15 30 0 90 6

Opombe:

SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET : Splošni  izbirni predmeti za skupaj 11 KT - možnosti: 

a) Študent izbira med splošnimi izbirnimi predmeti iz ponudbe UL FŠ, ki jih potrdi senat  kot prilogo predmetnika tekočega študijskega leta.

b) Študent izbere druge predmete prvostopenjskih programov UL FŠ ali drugih fakultet UL, ki jih še nima v predmetniku;

c) Študent izbere možnost usmerjanja posameznega športa  Šport - izbirni (12 KT), vendar se mora za to možnost prijaviti že v 2. letniku Športne vzgoje