Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Športna vzgoja (2016/17)

Predmeti   Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester
Anatomija   60 0 30 0 90 6
Informatika v športu   30 0 30 0 60 4
Osnove gibanja v športu   45 15 30 0 90 6
Pedagogika športa   30 15 0 15 60 4
Obča psihologija   30 15 0 0 45 3
Ples 1   15 0 45 0 60 4
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1   15 0 45 0 60 4
Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode   15 0 45 0 60 4
2. semester
Medicina športa 1   30 0 15 0 45 3
Fiziologija športa 1   60 0 30 0 90 6
Pedagogika športa   30 0 0 15 45 3
Razvojna psihologija   30 0 15 0 45 3
Biomehanika športa 1   30 0 15 0 45 3
Zgodovina športa   30 15 0 0 45 3
Atletika 1   15 0 45 0 60 4
2. letnik
3. semester
Živčno-mehanske osnove gibanja 1   60 0 30 0 90 6
Didaktika športne vzgoje 1   45 15 30 0 90 6
Sociologija športne vzgoje      15 0 30 0 45 3
Letne dejavnosti v naravi     10 0 35 0 45 3
Igre z loparji 1     15 0 45 0 60 4
Odbojka 1        15 0 45 0 60 4
Rokomet 1       15 0 45 0 60 4
Nordijsko smučanje 1   A   7 0 23 0 30 2
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1   A   8 0 22 0 30 2
4. semester
Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine     45 0 0 0 45 3
Temelji vadbenega procesa     30 0 15 0 45 3
Statistika v športu     30 0 30 0 60 4
Letne dejavnosti v naravi     10 10 10 0 30 3
Didaktika športne vzgoje 2     15 0 30 0 45 3
Pedagoška psihologija   30 0 15 0 45 3
Nogomet 1   15 0 45 0 60 4
Košarka 1   15 0 45 0 60 4
3. letnik
5. semester
Didaktika športne vzgoje 2   15 0 30 0 0 3
Humanistični vidiki športa Zgodovina športa   30 15 0 0 45 3
Izbirni predmet 2: splošni izbirni predmeti           60 4
Osnove managementa v športu     20 25 0 0 45 3
Prvi tuji strokovni jezik- Angleščina   45 0 0 0 45 3
Odbojka 1     15 0 45 0 120 8
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1   B   7 0 23 0 30 2
Nordijsko smučanje 1   B   8 0 22 0 30 2
Temelji vadbenega procesa   30 0 15 0 45 3
6. semester
Didaktika športne vzgoje 2   15 0 0 75 90 6
Humanistični vidiki športa Filozofija športa   30 15 0 0 45 3
Antropološki vidiki športa in športne vzgoje   30 15 0 0 45 3
Pedagoška psihologija   30 0 15 0 45 3
Izbirni predmet 2: splošni izbirni predmeti   60 15 45 0 120 8
Nogomet 1       15 0 45 0 60 4
Diplomski projekt   0 0 0 90 90 6


Izbirni predmet 2: splošni izbirni predmeti za skupaj 12 KT - možnosti:

a) Študent izbira med naslednjimi spošnimi izbirnimi predmeti FŠ (za skupaj za 12KT):

Avtonomno plezanje 4 KT, Jadranje na deski 4 KT, Judo 4 KT, Pilates na blazinah 4KT, Gibanje in igre z žogo 4 KT, Skoki na prožnih ponjavah 4 KT, Športno plezanje 4 KT, Elementarna športna vzgoja 9 KT.

V študijskem letu 2016/2017 se izvaja 9 predmetov.

b) Študent izbere druge predmete prvostopenjskih programov FŠ ali UL, ki jih še nima v predmetniku.