Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Osnove managementa v športu


nosilci:
dr. Pavlin Tomaž, izr. prof.
dr. Bon Marta, doc.
dr. Križaj Jožef, doc.

izvajalci:
dr. Doupona Mojca, prof.

Vsebina: 

 • Šport in globalizacija
 • Uvod v management športnih organizacij
 • Pomen in značilnosti trženja v športu
 • Sponzorstvo v športu
 • Obnašanje športnih porabnikov
 • Ravnanje z ljudmi v športu
 • Trženjske strategije v športu
 • Organiziranost športa doma in v svetu
 • Organizacija športnih prireditev
 • Financiranje športnih organizacij
 • Politika športa
 • Šport in posamezna področja prava
 • Osnove podjetništva
 • Podjetništvo v športu
 • Poslovni načrt v športu
 • Športni turizem
 • Šport, mediji in PR

 

Cilji in kompetence:  
 • Spoznati osnove sodobnega managementa in njegovega vpliva na odločanje v športu, športnih dejavnostih in organizacijah
 • Razumeti posebnosti trženja v športu (sponzorstvo, donatorstvo, trženje dogodkov itd.)
 • Spoznati organizacijo športa doma in v svetu
 • Spoznati osnove organizacije športnih dogodkov
 • Spoznati načela financiranja športnih organizacij
 • Spoznati politiko športa doma in v svetu
 • Spoznati pravno in drugo normativno urejanje športa doma in v svetu
 • Seznaniti s pojmi podjetništva in nekaterimi možnimi oblikami podjetništva v športu
 • Seznaniti s poslovnimi orodji za analizo in načrtovanje poslovanja športne organizacije
 • Usposobiti za pripravo enostavnega poslovnega načrta za preverjanje poslovne zamisli na področju športa

Predmetno specifične kompetence:

 1. Razviti kritično presojanje študijske literature in praktičnih primerov ter razviti sposobnosti in znanja konceptualizacije in reševanja kompleksnih izzivov managementa
 2. Razviti sposobnosti uporabe trženjskih konceptov in orodij v športnih dejavnostih in organizacijah

Uporaba pridobljenih znanj in poslovnih orodij za načrtovanje realizacije poslovne zamisli na področju športa