Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Cenik

Ceniki Univerze v Ljubljani (šolnine, prispevki, knjižnične storitve...)
Povezava do cenikov Univerze v Ljubljani

 

Ceniki Fakultete za šport:

1. 10. 2017

Cenik knjižničnih storitev 

3. 10. 2016

Cenik knjižničnih storitev

1.9.2016

Cenik najema bazena

1. 1. 2015

Cenik najema predavalnic in dvoran

2013/2014

Cenik delnih izpitov

2012/2013

Cenik storitev Inštituta za šport

2010/2011

Dodatne postavke cenika Fakultete za šport

Cenik storitev Inštituta za šport