Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

FŠO

DatumNaslovNosilec
01.01.2020 - 31.12.2020OCENJEVANJE RELATIVNEGA ENERGIJSKEGA PRIMANJKLJAJA PRI TVEGANIH izr. prof. dr. Petra Zaletel
01.01.2020 - 31.12.2020Razvoj tehnologije za testiranje vzdržljivosti v plavanjuprof. dr. Anton Ušaj
01.01.2019 - 31.12.2019ANALIZA TEKMOVALNIH NASTOPOV V ŠPORTU S POMOČJO VIDEO IN RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJEprof. dr. Goran Vučković
01.01.2019 - 31.12.2019VREDNOTENJE USPEŠNOSTI MLAJŠIH KATEGORIJ V ALPSKEM SMUČANJUprof. dr. Blaž Lešnik
01.01.2019 - 31.12.2019UČINKI TRENINGA V VETROVNIKU NA FIZIOLOŠKE IN BIOMEHANSKE PARAMETRE PRI TEKU prof. dr. Milan Čoh
01.01.2019 - 31.12.2019ZMANJŠEVANJE ŠPORTNIH POŠKODB PLESALK IN PLESALCEV RAZLIČNIH PLESNIH ZVRSTIizr. prof. dr. Petra Zaletel
01.01.2019 - 31.12.2019EKSPERTNO SPREMLJANJE DEJAVNIKOV MODELA USPEŠNOSTI V IZBRANIH ŠPORTNIH PANOGAH -prof. dr. Anton Ušaj
01.01.2018 - 31.12.2018EKSPERTNO MODELIRANJE POTENCIALNE USPEŠNOSTI ŠPORTNIKOV V IZBRANIH ŠPORTNIH PANOGAHprof. dr. Bojan Jošt
01.01.2018 - 31.12.2018Prevalenca in dejavniki tveganja za bolečine v ledvenem delu hrbta med slovenskimi športnikiizr. prof. dr. Vedran Hadžić
01.01.2017 - 31.12.2017SPREMLJANJE GIBALNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI SMUČARJEV TEKAČEVprof. dr. Bojan Jošt
01.01.2017 - 31.12.2017Uspešnost izpeljave veleslalomskega zavoja v povezavi z vibracijami smučiprof. dr. Matej Supej
01.01.2017 - 31.12.2017Optimizacija kolesarjenja v tekmovalnih okoliščinahizr. prof. dr. Samo Rauter
01.01.2017 - 31.12.2017Struktura odrivne moči smučarjev skakalcev pri izvedbi tehnike odskoka  v različnih gibalnih okoliščinahprof. dr. Bojan Jošt
01.01.2016 - 31.12.2016Doseganje vrhunskega rezultata v smučarskih tekih na osnovi študije primera vrhunskega tekačaizr. prof. dr. Petra Zaletel
01.01.2016 - 31.12.2016Ekspertno spremljanje dejavnikov modela uspešnosti v izbranih športih panogah – tretja fazaprof. dr. Bojan Jošt
01.01.2016 - 31.12.2016Struktura odrivne moči smučarjev skakalcev v eksperimentalnih pogojih – druga fazaprof. dr. Bojan Jošt
01.01.2015 - 31.12.2015Razvoj programa psihične priprave za športnikeprof. dr. Matej Tušak
01.01.2015 - 31.12.2015Ugotavljanje gibalnih sposobnosti in strukture acikličnega gibanja mladih slovenskih in srbskih košarkarjevprof. dr. Frane Erčulj
01.01.2015 - 31.12.2015Utrujanje in meritve porabe energije pri kegljačihprof. dr. Ivan Čuk
01.01.2015 - 31.12.2015Mejne obremenitve, pretreniranost in preprečevanje prezgodnjega zaključka športne kariereprof. dr. Milan Čoh
01.01.2015 - 31.12.2015Optimiranje gibanje skočnega, kolenskega in kolčnega sklepa – priprava nove meritve za kolesarstvoprof. dr. Matej Supej
01.01.2015 - 31.12.2015Ekspertno spremljanje dejavnikov modela uspešnosti v izbranih športih panogah – druga faza dvoletnega projektaprof. dr. Bojan Jošt
01.01.2015 - 31.12.2015Analiza izobrazbe in usposobljenosti slovenskih športnih učiteljev-trenerjev – dvoletni raziskovalni projektprof. dr. Bojan Jošt
01.01.2014 - 31.12.2014Vpliv širine smuči na varnost pri alpskem smučanjuprof. dr. Matej Supej
01.01.2014 - 31.12.2014Taktika smučanja skozi posebne kombinacije postavitev slalomskih vratcprof. dr. Matej Supej
01.01.2014 - 31.12.2014Meritve in analiza kinematičnih in dinamičnih značilnosti tehnik v karatejuprof. dr. Damir Karpljuk
01.01.2014 - 31.12.2014Mejne obremenitve lokomotornega sistema pri različnih športnih aktivnostihprof. dr. Milan Čoh
01.01.2014 - 31.12.2014Učinek višinske vadbe na vzdržljivost pri submaksimalni in maksimalni obremenitviprof. dr. Anton Ušaj
01.01.2014 - 31.12.2014Učinek prekinitve vadbe za moč dihalnih mišic na plavalni rezultatizr. prof. dr. Jernej Kapus
01.01.2014 - 31.12.2014Analiza taktičnih in gibalnih značilnosti igranja slovenske moške članske reprezentance kot temelj optimalne priprave na svetovno prvenstvoprof. dr. Goran Vučković
01.01.2014 - 31.12.2014Vpliv simetričnosti telesa na uspešnost in zdravje pri keglanjuprof. dr. Ivan Čuk
01.01.2014 - 31.12.2014Razvoj odrivne moči rok smučarjev tekačev – druga faza projektaprof. dr. Bojan Jošt
01.01.2014 - 31.12.2014Ekspertno spremljanje dejavnikov modela uspešnosti v izbranih športih panogah – prva faza dvoletnega projektaprof. dr. Bojan Jošt
01.01.2014 - 31.12.2014Analiza plavalnega starta, obratov in plavalne tehnike IIizr. prof. dr. Igor Štirn
01.01.2013 - 31.12.2013Mejne obremenitve lokomotornega sistema pri različnih športnih aktivnostihprof. dr. Milan Čoh
01.01.2013 - 31.12.2013Analiza plavalnega starta, obratov in plavalne tehnikeizr. prof. dr. Igor Štirn
01.01.2013 - 31.12.2013Vpliv vnosa bikarbonata na plavalni dosežek in regeneracijodoc. dr. Boro Štrumbelj
01.01.2013 - 31.12.2013Vpliv izbire trajektorije zavoja na uspešnost v tekmovalnem alpskem smučanju prof. dr. Matej Supej
01.01.2013 - 31.12.2013Meritve in analiza kinematičnih in dinamičnih značilnosti tehnik v karatejuprof. dr. Damir Karpljuk
01.01.2013 - 31.12.2013Eksperimentalno spremljanje razvoja odrivne moči rok smučarjev tekačevprof. dr. Bojan Jošt
01.01.2013 - 31.12.2013Spremembe vzdržljivosti mišic podlakti skozi tekmovalno sezonoprof. dr. Anton Ušaj
01.01.2013 - 31.12.2013Analiza povezav med kazalci gibanja igralcev in tehnično-taktičnimi elementi v košarkiprof. dr. Goran Vučković
01.01.2013 - 31.12.2013Vpliv širine smuči na varnost pri alpskem smučanjuprof. dr. Matej Supej
01.01.2013 - 31.12.2013Uresničevanje zdrave osebne in nacionalne identitete Slovencev s športom in gibanjemprof. dr. Milan Žvan
01.01.2012 - 31.12.2013Meritve in analiza kinematičnih in dinamičnih značilnosti tehnik v karatejuprof. dr. Damir Karpljuk
01.01.2012 - 31.12.2012Metode optimizacije in individualizacija obremenitve v izbranih načinih treninga močiizr. prof. dr. Janez Vodičar
01.01.2012 - 31.12.2012Diagnosticiranje in računalniško modeliranje procesov športne vadbeprof. dr. Milan Čoh
01.07.2011 - 30.06.2014Vpliv širine smuči na varnost pri alpskem smučanjuizr.prof.dr. Matej Supej
01.10.2010 - 30.09.2012Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije izr.prof.dr. Gregor Jurak
01.05.2009 - 30.04.2012VADBA ZA STAREJŠE OSEBE IN STABILNO STOPALOprof.dr. Vojko Strojnik
01.05.2009 - 30.04.2012VLOGA OSEBNOSTI V RAZVOJU PSIHOSOCIALNEGA PRILAGAJANJAdr. Maja Zupančič
01.02.2008 - 30.01.2011Analiza vpliva okoljskih dejavnikov na športno in telesno dejavnost na podlagi merjenja porabe energije pri 11 do 15-letnih otrocih v letih 2006-2010: mednarodna primerjava (ZDA, Hrvaška, Slovenija) prof.dr. Janko Strel
01.01.2007 - 30.09.2008Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga - gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrokdr. Boštjan ŠIMUNIČ
01.10.2006 - 30.09.2008Preprečevanje športnih poškodb v Republiki Slovenijidoc.dr. Edvin Dervišević
01.06.2006 - 30.11.2007Razvoj modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
01.06.2006 - 30.11.2007Človeški viri v vojskiizr.prof.dr. Matej Tušak
01.09.2005 - 31.08.2008Vadba za zdravje in rehabilitacijoprof.dr. Vojko Strojnik
01.09.2005 - 31.08.2007Merske značilnosti in aplikacija geometrijskih lastnosti stopala v industrijiprof.dr. Janko Strel
01.09.2004 - 31.03.2006Spodbujanje prostovoljnega dela z mladimiizr.prof.dr. Matej Tušak
01.07.2004 - 30.06.2007Spremljanje sprememb biomehanskih karakteristik skeletnih mišic v zgodnjem otroštvu in obdobju adolescencedr. Rado Pišot
01.07.2004 - 30.06.2007Medkulturna primerjava temeljnih osebnostnih dimenzij v otroštvu: stabilnosti in spremembeprof.dr. Branko Škof
01.07.2004 - 30.06.2007Modeliranje uspešnosti športnikov v izbranih športnih panogah in transformacijskih postopkov s pomočjo ekspertnega sistema 'sport manager'prof.dr. Milan Čoh
01.07.2004 - 30.06.2007Psihološke značilnosti in stili vodenja v slovenskem športuizr.prof.dr. Matej Tušak
01.07.2004 - 30.06.2007Analiza razvojnih trendov gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti ter povezav obeh s psihosomatičnim statusom slovenskih otrok in mladine med 6. in 9. letom starosti v obdobju 1970-1983-1993-2003/04prof.dr. Janko Strel
01.07.2004 - 30.06.2007Vadba za šport in zdravjeprof.dr. Vojko Strojnik
01.07.2004 - 31.12.2006Razvoj modela preverjanja psihofizične usposobljenosti pripadnikov Slovenske vojskeizr.prof.dr. Matej Tušak
01.01.2004 - 30.09.2005Šport kot element razvoja turizma v Sloveniji - valorizacija športa v turistične namene, športno-turistični proizvodi, trženje in strategijadr. Mihalič Tanja
01.01.2003 - 31.12.2005Vplivi športne vadbe na živčno-mišični sistemprof.dr. Vojko Strojnik
01.10.2002 - 30.09.2003Športno nadarjeni učenci in dijaki v šoli: analiza nekaterih organizacijskih modelov in priprava strokovnih podlag za nekatere posebneizr.prof.dr. Gregor Jurak
01.01.2002 - 31.10.2004Didaktična posodobitev programov športne vzgoje z vidika povečanja učinkovitosti promocije športno - gibalne aktivnosti in osvajanja zdravega življenjskegaprof.dr. Branko Škof
01.11.2001 - 31.10.2004Šport v vlogi narodne identitete Slovencevdoc.dr. Marjeta Kovač
01.07.2001 - 30.06.2004Fiziološki mehanizmi motenj živčevjaprof.dr. Jože Trontelj
01.07.2001 - 30.06.2004Razvoj in dejavniki športne identitete in uspešnost v športuizr.prof.dr. Matej Tušak
01.07.2000 - 30.06.2002Oblikovanje in vrednotenje nacionalnega preizkusa znanja v športni vzgojiprof.dr. Branko Dežman
01.07.2000 - 30.06.2002Zdravstveni, socialni status, motivacija in pogoji za trening vrhunskih, prespektivnih in nekdanjih vrhunskih športnikovprof.dr. Tušak Maks
01.07.2000 - 30.06.2002Zdravstveni, socialni status, motivacija in pogoji za trening vrhunskih, prespektivnih in nekdanjih vrhunskih športnikovizr.prof.dr. Mojca Doupona Topič
01.07.2000 - 30.06.2002Razvoj plavalne didaktike in učne tehnologije v predšolskem obdobju in prvem triletju osnovne šoleizr.prof.dr. Venceslav Kapus
01.07.2000 - 30.06.2002Ugotavljanje in zagotavljanje predšolske vzgoje v vrtcihdr. Marjanovič-Umek Ljubica
01.07.2000 - 30.06.2002Modelne značilnosti in celovita ocena nacionalnih panožnih športnih zvez v Slovenijiizr.prof.dr. Jakob Bednarik
01.07.1999 - 31.07.2001Izvajanje lokalnih javnih služb in naložbe v lokalno infrastrukturo s poudarkom na javno-zasebnem partnerstvuprof.dr. Branko Škof
01.06.1999 - 30.01.2002Določitev kompetenc zaposlenih v javni upraviprof.dr.Petrovič Krešimir
01.06.1999 - 31.12.2001Upravljalska sposobnost in koalicijsko povezovanje v slovenskih občinahizr.prof.dr. Matej Tušak
01.06.1999 - 31.12.2001Elementi podpore strateškim in izvedbenim vidikom mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenijeizr.prof.dr. Štihec Jože
01.06.1999 - 31.12.2001Preprečevanje in zmanjševanje posledic terorističnega napada na raziskovalni reaktor TRIGAizr.prof.dr. Jakob Bednarik
01.01.1999 - 30.06.2001Učinek metode z neprekinjenim naporom na vzdržljivostprof.dr.Anton Ušaj
01.01.1999 - 30.06.2001Modeliranje potencialne uspešnosti športnikov in transformacijskih postopkov v izbranih športnih panogah s pomočjo ekspertnega sistemaprof.dr. Milan Čoh
01.07.1998 - 30.06.2001Utrujenost pri najbolj intenzivnih športnih gibanjihprof.dr. Vojko Strojnik
01.07.1998 - 30.06.2001Slovenska revizija Binet Simonove skale za merjenje inteligentnostidr.Horvat Ludvik
01.07.1998 - 30.06.2000Odnos sila-hitrost v različnih športihprof.dr. Vojko Strojnik
01.07.1998 - 30.06.2001Šport v funkciji zdravja izbranih skupin prebivalstvaizr.prof.dr. Herman Berčič
01.01.1997 - 31.12.1999Značilnosti območja stacionarnega stanja pri dolgotrajnem naporuprof.dr.Anton Ušaj
01.01.1997 - 31.12.1998Ekonomski pomen slovenskega športadr. Jakob Bednarik
01.01.1997 - 31.12.1998Športno rekreativna dejavnost odraslih v Slovenijiprof.dr. Krešimir Petrovič
01.01.1997 - 31.12.1998Analiza razvojnih trendov motorike in morfologije ter relacij obeh s psihološkimi in sociološkimi dimenzijami otrok in mladinedr. Horvat Ludvik
01.01.1996 - 31.12.1998Vpliv genetskih dejavnikov in oligoelementov na metabolne bolezniprof.dr. Andreja Kocijančič
01.01.1996 - 30.06.1998Tradicionalne (ljudske) igre na slovenskemprof.dr. Šugman Rajko Andrej
01.01.1996 - 31.12.1998Biomehanične značilnosti gibanj v izbranih športnih panogahprof.dr. Milan Čoh
01.01.1996 - 31.12.1998Računalniško podprt sistem izbora, usmerjanja in spremljanja športnikov v izbrane športne panoge na podlagi ekspertnega modeliranjaizr.prof.dr. Venceslav Kapus
01.01.1996 - 31.12.1998Evalvacija in valorizacija športnih panog v Sloveniji na podlagi ekspertnega modeliranjaprof.dr. Jošt Bojan
30.11.1999Učinek vzdržljivostne vadbe, če uporabimo neprekinjeno metodo z največjo intenzivnostjo pri 30 min ali 60 min trajanjuprof. dr. Anton Ušaj