Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana
Odgovorna uradna oseba Prof. dr. Milan Žvan, dekan
Pristojna oseba za posredovanje informacij Prof. dr. Milan Žvan, dekan, tel: 01-520-77-02,
e-pošta: 
Datum prve objave kataloga 20. 02. 2007
Datum zadnje spremembe 25. 11. 2007
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.fsp.uni-lj.si/o_fakulteti/podatki_o_fsp/katalog_informacij_javnega_znacaja/


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Rektor prof. dr. Igor Papič  je dne 24. 5. 2018 izdal sklep, s katerim je imenoval NATAŠO MIKLAVČIČ za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani

Pooblaščena oseba je odgovorna za področje varstva osebnih podatkov v smislu spremljanja, nadzora, svetovanja in izobraževanja na Univerzi v Ljubljani na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kontakt: 
​Univerza v Ljubljani
Oddelek za upravljanje s tveganji in varstvo osebnih podatkov
Nataša Miklavčič, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana