Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študentski referat za študij 1. in 2. stopnje

Uradne ure in kontaktni podatki:

Študentski referat vam je za vprašanja v zvezi s študijem in pomoč na voljo vsak delovni dan:

  • po e-pošti:  referat@fsp.uni-lj.si;
  • po telefonu med 8. in 14. uro: 01/5207 772, 01/5207 806;
  • osebno v Študentskem referatu med 9. in 12. uro, ob torkih in sredah pa še od 14. do 15. ure (velja za obdobje od 1. 10. do 30. 6.).

Uradne ure v juliju, avgustu in septembru: od 9. do 12. ure (po predhodnem dogovoru lahko tudi izven navedenih ur).

O morebitnih začasnih spremembah uradnih ur tekoče obveščamo v Obvestilih za študente na spletni strani: www.fsp.uni-lj.si.

 

PRILGODITVE V ČASU POSEBNIH UKREPOV ZARADI EPIDEMIJE: V e-Učilnici so objavljeni PRILAGOJENI POSTOPKI, ki jih v času veljavnosti posebnih ukrepov zaradi koronavirusa koordinira Študentski referat (izdaja potrdil, oddaja vlog, prijava teme magistrskega dela, zaključek študija). Vljudno prosimo, da upoštevate objavljena navodila.

Obveščanje študentov s  strani Študentskega referata poteka v glavnem prek e-Učilnice (Moodla): Po prijavi v e-Učilnico se prijavite še v  predmet (področje) Študentski referat, kjer so študentom namenjene informacije o študiju in zaključku študija, pravilniki, sprotna obvestila ipd. Prijava v predmet Študentski referat v e-Učilnici je za namen obveščanja OBVEZNA za vse študente!


VSE PRIJAVE in ODJAVE izpitov potekajo prek elektronskega informacijskega sistema VIS. Zadnji dan za prijavo na izpit je pet dni pred razpisanim rokom. Odjava je možna najkasneje do poldneva dan pred razpisanim rokom.

Cene opravljanj izpitov v primerih, ko je potrebo izpit plačati, so navedene v ceniku UL za tekoče študijsko leto.  Račun za plačljiv izpit prejmete po e-pošti na vaš e-naslov, v nekaj dneh po izpitnem roku.

Za izdajo potrdil in naročilo raznih storitev se oglasite v Študentskem referatu v času uradnih ur. Potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenih obveznostih si lahko iz sistema VIS natisnete sami (novo od novembra 2020). Za storitve, ki so plačljive v skladu s cenikom UL za tekoče študijsko leto, boste račun prejeli po e-pošti na vaš e-naslov. Če računov ne želite prejemati po e-pošti, temveč  s pošto na dom, nam to sporočite v referat (referat@fsp.uni-lj.si).

 

UVELJAVLJANJE PRAVIC ŠTUDENTOV:

Vloge za Komisijo za študijske zadeve oddate v sistemu VIS (meni Prošnje). Nekatere vloge so dostopne vse leto, druge pa le določeno obdobje (npr. vloge v zvezi z vpisi). Natisnjene in podpisane vloge nato oddate (op.: v času posebnih ukrepov zaradi epidemije, veljajo prilagojeni postopki, ki so objavljeni v e-Učilnici):

  •  osebno v Študentski referat, v času uradnih ur (op.: ne velja v času ukrepov zaradi epidemije) ali
  •  po pošti (svetujemo priporočeno) na naslov: FAKULTETA ZA ŠPORT, oddelek / organ, na katerega naslavljate (npr. Študentski referat ali Komisija za študijske zadeve),  Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Komisija  za študijske zadeve (KŠZ), ki jo vodi prodekanja za pedagoško dejavnost, zaseda najmanj enkrat mesečno in odloča o vlogah študentov v zvezi z uveljavljanjem pravic iz študija. Sklep študent vidi v svojem VIS-u. Vloge v zvezi z vpisi so plačljive v skladu s Cenikom UL.

Obvestila o študiju za zunanje obiskovalce in kandidate za vpis objavljamo na  www.fsp.uni-lj.si   na vstopni strani in pod povezavo Vpis na fakulteto.

 


Vsebine na tej strani ureja Študentski referat (referat@fsp.uni-lj.si).

Zadnjič posodobljeno: 8. 6. 2021