Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študentski referat za študij 1. in 2. stopnje

Uradne ure in kontaktni podatki:

 

Uradne ure za obisk Študentskega referata so vsak delovni dan od 10.00 - 12.00 ure, tudi v času počitnic (z izjemo kolektivnega dopusta na fakulteti v avgustu).

Telefon - referat: 01/52 07 772, 01/52 07 806 

Telefon - vodja:   01/52 07 802 

E-pošta


PRIJAVE/ODJAVE izpitov potekajo za študente s statusom in brez statusa prek sistema VIS. Zadnji dan za prijavo/odjavo izpita je tri dni pred izpitom.

Cene opravljanj izpitov v primerih, ko je potrebo izpit plačati, so navedene v ceniku UL za tekoče študijsko leto.  Račun za plačljiv izpit prejmete po e-pošti na vaš e-naslov, v nekaj dneh po izpitnem roku.

Za izdajo potrdil in naročilo raznih storitev se oglasite v Študentskem referatu, vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure. Za storitve, ki so, v skladu s cenikom UL za tekoče študijsko leto, plačljive, boste račun za plačilo prejeli po e-pošti na vaš e-naslov. V primeru, da računov ne želite prejemati na po e-pošti temveč klasično, s pošto na dom, to sporočite v referat (referat@fsp.uni-lj.si).


Vloge za Komisijo za študijske zadeve lahko:

  •  prinesete v referat v času uradnih ur,
  •  oddate v nabiralnik pred referatom,
  •  pošljete po pošti na naslov: FAKULTETA ZA ŠPORT, Komisija za študijske zadeve, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Komisija  zaseda najmanj enkrat mesečno in odloča o vlogah študentov v zvezi z uveljavljanjem pravic iz študija. Zapisnike tekoče objavljamo v e-učilnici (Moodle) v nekaj dneh po seji.

Vsa tekoča obvestila za študente objavljamo v e-učilnici (Moodle), področje: Študentski referat

Obvestila v zvezi s študijem za zunanje obiskovalce objavljamo na  www.fsp.uni-lj.si


Želimo vam uspešen študij!

Študentski referat