Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.fsp.uni-lj.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Fakultete za šport v Ljubljani.