Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Arhiv projektov

Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020  (prijavitelj Univerza v Ljubljani)

 

PKP logo

 

 

 

 

 

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 

IME PROJEKTA

AKRONIM

VREDNOST PROJEKTA

Uporabnost spremljanja gibalne dejavnosti s pametnimi zapestnicami za pripravo intervencijskih programov za zaposlene v delovno intenzivnih panogah

A-Fit-Bit

20.625,00 €

Skupna vsota UL FŠ

20.625,00 €

 

 

1. Uporabnost spremljanja gibalne dejavnosti s pametnimi zapestnicami za pripravo intervencijskih programov za zaposlene v delovno intenzivnih panogah

 

Polni naslov projekta

Uporabnost spremljanja gibalne dejavnosti s pametnimi zapestnicami za pripravo intervencijskih programov za zaposlene v delovno intenzivnih panogah

Izvajalec/nosilec projekta

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Trajanje projekta:

od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019

Gospodarska družba (partner 1):

Alpina d.o.o.

Rimska cesta 16h

4226 Žiri

Organizacija iz gospodarskega oz. družbenega področja (partner 2):

Zavod Fitlab

Strojarska ul. 2

1370 Logatec

Pedagoški mentor/ji:

DR. GREGOR JURAK (UL Fakulteta za šport)

DR. MATEVŽ PUSTIVŠEK (UL Fakulteta za elektrotehniko)

 

 

Po kreativni poti do znanja 2017/2018 - Univerza v Ljubljani

 

logo.png

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 

IME PROJEKTA

AKRONIM

VREDNOST PROJEKTA

Procesi spodbujanja in razvijanja organizacijske kulture, klime in zadovoljstva pri delu zaposlenih v malih gospodarskih družbah

ORGKULTKLIMA

20.625,00 €

Razvoj in integracija vadbenih postaj za ravnotežje v bivalno okolje starejših

VADIRAVNO

20.785,00 €

Načrtovanje (trojne) kariere nogometašev se začne v nogometnem vrtcu

NOGOMET3

13.675,00 €

Skupna vsota UL FŠ

55.085,00 €

 

1. Procesi spodbujanja in razvijanja organizacijske kulture, klime in zadovoljstva pri delu zaposlenih v malih gospodarskih družbah

 

Polni naslov projekta

Procesi spodbujanja in razvijanja organizacijske kulture, klime in zadovoljstva pri delu zaposlenih v malih gospodarskih družbah

Izvajalec/nosilec projekta

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Trajanje projekta:

od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2018

Gospodarska družba (partner 1):

Osebne storitve, Patricia Blatnik s.p.

Rimska cesta 16h

1358 Log pri Brezovici

Organizacija iz gospodarskega oz. družbenega področja (partner 2):

Acies Bio d.o.o.

Tehnološki park 21

1000 Ljubljana

Pedagoški mentor/ji:

DR. MATEJ TUŠAK

 

 

2. Razvoj in integracija vadbenih postaj za ravnotežje v bivalno okolje starejših

 

Polni naslov projekta

RAZVOJ IN INTEGRACIJA VADBENIH POSTAJ ZA RAVNOTEŽJE V BIVALNO OKOLJE STAREJŠIH

Izvajalec/nosilec projekta

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Trajanje projekta:

od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2018

Gospodarska družba (partner 1):

PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE NA PODROČJU ŠPORTA TOMAŽ VIDMAR S.P.

 Kal nad Kanalom 58A

8214 Kal nad Kanalom

Organizacija iz gospodarskega oz. družbenega področja (partner 2):

Dom starejših občanov Fužine – Center aktivnosti Fužine (CAF) – središče druženja in aktivnosti za starejše

Nove Fužine 40

1000 Ljubljana

Pedagoški mentor/ji:

DR. KATJA TOMAŽIN

DR. VOJKO STROJNIK

DR. DARJA RUGELJ

 

 

3. Načrtovanje (trojne) kariere nogometašev se začne v nogometnem vrtcu (NOGOMET3)

  

Polni naslov projekta

Načrtovanje (trojne) kariere nogometašev se začne v nogometnem vrtcu

Izvajalec/nosilec projekta

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Trajanje projekta:

od 1. 10. 2016 do 31. 7. 2017

Gospodarska družba (partner 1):

TRIGEMINI družba za športno dejavnost in gostinstvo d.o.o.,

Glavarjeva 16

1000 Ljubljana

Organizacija iz gospodarskega oz. družbenega področja (partner 2):

Nogometna zveza Slovenije

Predoslje 40A

4000 Kranj

Pedagoški mentor/ji:

DR. MARTA BON

DR. ČATER TOMAŽ

 

 

 

 

Po kreativni poti do znanja 2016/2017 - Univerza v Ljubljani

logotipi.png

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 kot neposredna potrditev operacije "Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020"; prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

IME PROJEKTA

AKRONIM

VREDNOST PROJEKTA

Zasnova sodobnega športnega programa na podlagi objektivno izmerjenih gibalnih vzorcev otrok

proGIB

20.200,00 €

Športna oprema telovadnic glede na medgeneracijske spremembe v telesnih značilnostih otrok

ELAN:)vadnica

20.785,00 €

Razvoj programov za učinkovito obvladovanje stresa in dvig produktivnosti prebivalstva

STRESUSPEH

20.625,00 €

Zanesljivost in veljavnost sistema Armbeep za merjenje biomehanskih parametrov in fizioloških odzivov športnikov v času tekme v različnih športih …

Armbeep

15.405,00 €

Skupna vsota UL FŠ

77.015,00 €

 

1. Zasnova sodobnega športnega programa na podlagi objektivno izmerjenih gibalnih vzorcev otrok

 

Polni naslov projekta

Zasnova sodobnega športnega programa na podlagi objektivno izmerjenih gibalnih vzorcev otrok

Izvajalec/nosilec projekta

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Trajanje projekta:

od 1. 10. 2016 do 31. 7. 2017

Gospodarska družba (partner 1):

APE d.o.o.

Litijska cesta 45

1000 Ljubljana

Organizacija iz gospodarskega oz. družbenega področja (partner 2):

ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA

Dunajska 22

1000 Ljubljana

Pedagoški mentor/ji:

DR. GREGOR STARC

DR. TATJANA ROBIČ

 

 

2. Športna oprema telovadnic glede na medgeneracijske spremembe v telesnih značilnostih otrok

 

Polni naslov projekta

ŠPORTNA OPREMA TELOVADNIC GLEDE NA MEDGENERACIJSKE SPREMEMBE V TELESNIH ZNAČILNOSTIH OTROK

Izvajalec/nosilec projekta

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Trajanje projekta:

od 1. 10. 2016 do 31. 7. 2017

Gospodarska družba (partner 1):

ELAN INVENTA D.O.O.

Begunje na Gorenjskem 1

4275 Begunje na Gorenjskem

Organizacija iz gospodarskega oz. družbenega področja (partner 2):

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ

Šmartinska cesta 140

1000 Ljubljana

Pedagoški mentor/ji:

DR. JURAK GREGOR

DR. TATJANA ROBIČ

 

 

3. Zanesljivost in veljavnost sistema Armbeep za merjenje biomehanskih parametrov in fizioloških odzivov športnikov v času tekme v različnih športih ....

 

Polni naslov projekta

Zanesljivost in veljavnost sistema Armbeep za merjenje biomehanskih parametrov in fizioloških odzivov športnikov v času tekme v različnih športih ....

Izvajalec/nosilec projekta

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Trajanje projekta:

od 1. 10. 2016 do 31. 7. 2017

Gospodarska družba (partner 1):

MATJAŽ STARE S.P.

Nomenj 20

4264 Bohinska Bistrica

Pedagoški mentor/ji:

DR. ALEŠ FILIPČIČ

DR. TANJA KAJTNA

 

 

4. Razvoj programov za učinkovito obvladovanje stresa in dvig produktivnosti prebivalstva

 

Polni naslov projekta

Razvoj programov za učinkovito obvladovanje stresa in dvig produktivnosti prebivalstva

Izvajalec/nosilec projekta

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Trajanje projekta:

od 1. 10. 2016 do 31. 7. 2017

Gospodarska družba (partner 1):

SIRIUS AM SVETOVANJE D.O.O.

Rimska cesta 16h

1358 Log pri Brezovici

Organizacija iz gospodarskega oz. družbenega področja (partner 2):

DRUŠTVO ZA AKTIVNOSTI IN TERAPIJO S POMOČJO ŽIVALI

Glavna cesta 1

4202 Naklo

Pedagoški mentor/ji:

DR. MATEJ TUŠAK

DR. VEDRAN HADŽIČ

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja II – Univerza v Ljubljani (2015)

 »Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

                                                                    logo.png

 

  IME PROJEKTA VREDNOST PROJEKTA
FAKULTETA ZA ŠPORT Razvoj programa za zmanjšanje absentizma v organizacijah 28.560,00 €
FAKULTETA ZA ŠPORT Smučarska oprema v povezavi z varnostjo pri alpskem smučanju 20.220,00 €
FAKULTETA ZA ŠPORT Uporaba probiotičnih izdelkov pri športnikih 26.400,00 €
Skupna vsota UL 75.180,00 €

 

1. UPORABA PROBIOTIČNIH IZDELKOV PRI ŠPORTNIKIH

 

Polni naslov projekta UPORABA PROBIOTIČNIH IZDELKOV PRI ŠPORTNIKIH
Izvajalec/nosilec projekta UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Trajanje projekta: od 1. 2. 2015 do 31. 7. 2015
Partnersko podjetje:

PLAVALNI KLUB LJUBLJANA

Celovška 25

1000 Ljubljana

Organizacija iz gospodarskega oz. družbenega področja oz. drugo partnersko podjetje:

ANDAS RAČUNOVODSKO - FINANČNO IN DAVČNO SVETOVANJE d.o.o.

Gradnikova ulica 8

8250 Brežice

Pedagoški mentor/ji:

DR. MOJCA DOUPONA TOPIČ

DR. VEDRAN HADŽIĆ


Namen študije je bil v prvi vrsti preveriti učinke uporabe probiotičnih izdelkov (Acidosalus plus) na krvne in imunološke parametre pri športnikih v procesu konstantnega treninga. Poleg tega se je pri plavalcih s pomočjo vprašalnika spremljalo zdravstveno stanje posameznika (prisotnost prebavnih težav in infekta zgornjih dihal), obremenitev trenažnega procesa in zaznavanje stopnje težavnosti ter stanje treniranosti, kjer se je prav tako z vprašalnikom ugotavljala morebitna stopnja pretreniranosti (RESTQ). Probiotični proizvod, ki smo ga testirali bi lahko imel velik potencialni trg, zato  smo izdelali tudi načrt za trženje izdelka ter komunikacijski načrt. V preiskovani skupini je bilo 20 plavalcev različnih spolov (10 moških in 10 žensk), starih med 15 in 20 let. Vsak športnik je med  4 – mesečnim opazovanjem prejemal 1 mesec pripravek probiotika (Acidosalus plus), 1 mesec pa enak pripravek, vendar brez vsebnosti probiotične kulture (placebo).

 

                                      slika 2 .jpg

                                     slika 1.jpg

Ugotovili smo, da se največ zdravstvenih težav pojavlja na področju dihal, sledijo težave (po zaporedju) gastrointestinalnega trakta, gripe, glavoboli, druge težave in najmanj oči. V skupini plavalcev, ki so uživali probiotično mleko, se je pojavilo zelo pomembno zmanjšanje števila dni z obolenjem zgornjega respiratornega trakta za kar 49,1% in obolenja spodnjega dela respiratornega trakta za 12,9%, ter obolenja prebavil za 55,7%.

 

2. RAZVOJ PROGRAMA ZA ZMANJŠANJE ABSENTIZMA V ORGANIZACIJAH

 

Polni naslov projekta RAZVOJ PROGRAMA ZA ZMANJŠANJE ABSENTIZMA V ORGANIZACIJAH
Izvajalec/nosilec projekta UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Trajanje projekta: od 1. 2. 2015 do 31. 7. 2015
Partnersko podjetje:

SIRIUS AM SVETOVANJE D.O.O.

Rimska cesta 16 h

1358 Log pri Brezovici

Organizacija iz gospodarskega oz. družbenega področja oz. drugo partnersko podjetje:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

Polje 40

6310 Izola

Pedagoški mentor/ji:

DR. MATEJ TUŠAK

DR. VEDRAN HADŽIĆ


S projektom smo sledili prvemu glavnemu cilju in z njim povezanim podciljem ter jih skozi delo uresničili. Razvili smo učinkovit program zmanjševanja absentizma na delovnem mestu, s poudarkom na zmanjšanju absentizma v zdravstvenih organizacijah. Analizirali smo obstoječo svetovno literaturo za področje absentizma s ciljem  povezati primere dobrih praks v Sloveniji in izluščiti ključne podobnosti, da bi na njihovi osnovi lažje pripravili storitev izvedbe programa za zmanjšanje absentizma v delovnih organizacijah. Preko razvoja storitev in programa smo želeli dvigniti produktivnost delavcev ob nezmanjšanem zadovoljstvu na delovnem  mestu v SB Izola preko dviga motivacije in razvoja individualne odgovornosti do delodajalca. Za vodje smo organizirali izobraževanje s ciljem povečati učinkovitost vodenja na relaciji delovodja – zaposleni. Skozi skupne aktivnosti za zaposlene smo vplivali na razvoj vrednot, posebno uvajanje vrednote delovne etike. Skozi analizo značilnosti absentizma v slovenskih podjetjih smo skušali zmanjšati absentizem v SB Izola, kjer smo aplicirali program.

 

                               PKP Tušak slike.jpg

Tekom projekta so študenti skozi komunikacijo z zaposlenimi spoznavali razloge za absentizem, možnosti spoznavanja teh razlogov in vplivanja nanje, realnost komunikacije v SB Izola, merjenje in posredovanje podatkov o bolniškem staležu in vpliv programov promocije zdravja in uvajanja zdravega življenjskega sloga v organizacijo. Skozi seminarsko delo so pripravili izhodišča za uporabo modela v podjetjih. Skozi projekt smo študente naučili izvajanja projekta, načrtovanja aktivnosti in izvedbe aktivnosti z vsemi konkretnimi prilagoditvami, ki se v realnosti dogajajo pri prodaji in izvedbi produkta in zaključevanjem storitve skozi izdelavo poročilo in predlogov za izboljšave.  Ključni rezultati projekta so: usposobljenost študentov za skupinsko delo, usposobljenost študentov za delo na področju absentizma in razvoja storitev zdravega življenjskega sloga, usposobljenost študentov za področje planiranja in izvedbe aktivnosti, povezanih s prodajo storitve oz. produkta, usposobljenost študentov za področje interdisciplinarnega sodelovanja, vzpostavitev mreže kontaktov študentov s potencialnimi delodajalci, kreiranje novega produkta oz. storitve, ki bo potencialno omogočil delo študentom v bodoče preko vključenega podjetja, vzpostavitev množice neformalnih stikov za razvoj novih produktov.

 

3. SMUČARSKA OPREMA V POVEZAVI Z VARNOSTJO PRI ALPSKEM SMUČANJU

 

Polni naslov projekta SMUČARSKA OPREMA V POVEZAVI Z VARNOSTJO PRI ALPSKEM SMUČANJU
Izvajalec/nosilec projekta UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Trajanje projekta: od 1. 2. 2015 do 31. 7. 2015
Partnersko podjetje:

KOALA TIM D.O.O.

Ljubljanska cesta 2

1295 Ivančna Gorica

Pedagoški mentor/ji:

DR. MATEJ SUPEJ

DR. JANEZ VODIČAR


Tendenca pri razvoju smuči in podložnih plošč v zadnjem času je širjenje smuči pod smučarskim čevljem, ter najožjega dela smuči. Hkrati pa v zadnjem času opažamo tudi naraščanje števila poškodb predvsem kolena, ki predstavlja pretežni del poškodb v alpskem smučanju. Naša teza je, da to povečanje poškodb povezano z zgoraj omenjenimi  spremembami smučarske opreme. Za pričakovati je, da je zaradi povečane ročice delovanja sil reakcije podlage, ki se neposredno prenese na sistem smučarski čevelj-golen, prenese tudi na kolenski sklep in posledično naprej po telesu. V predhodnih projektih smo že pokazali, da širina smuči vpliva kinematiko kolenskega sklepa, nismo pa vedeli kako uporabo širših smuči vpliva na utrujenega smučarja. Ravno tako še nismo vedeli ali se vibracije, katerim smo priča med smučanjem, s širino smuči tudi spremenijo in kako se le te prenesejo na mišično skeletni sistem človeka. Hkrati smo se spraševali, ali lahko del teh vibracij zadušimo z ustreznimi dušilnimi elementi v smučarskih čevljih.

Problematiko uporabe širših smuči, ki so se pojavile na tržišču smo preverili s pomočjo eksperimentov v laboratoriju in na terenu. V laboratoriju smo modificirali posebej razviti simulator za smučanje na katerem smo lahko simulirali smučanje ob uporabi različnih širin smuči, hkrati pa smo merjence lokalno utrudili (podobno kot med smučanjem) ter preverili posledične spremembe v kinematiki in dinamiki kolenskega sklepa. Ugotovili smo, da utrujenost še dodatno negativno vpliva na kinematiko kolenskega sklepa, še posebej na širokih smučeh. Hkrati je tudi ravnotežje nekoliko bolj ranljivo.

 

                         Supej slike PKP.jpg

 

Za študijo vibracij smo izvedli terenske meritve z uporabo smuči različnih širin in preverili vhodne vibracije na smučeh ter prenos vibracij po telesu. Širše smuči povzročajo več vibracij v močnostnem spektru med 10 in 40 Hz. Laboratorijske meritve na dušilnih elementov na smučarskih čevljih niso pokazale kakšnih bistvenih pozitivnih vplivov na vhodne vibracije, kar je potencialno lahko posledica protokola. Preverili smo tudi lastne frekvence smuči različnih širin. Odstopanja lastnih frekvenc so razmeroma majhna, kar nakazuje, da sta geometrija in  fizika vzrok za izmerjene razlike na terenu.

Znanja so neposredno prenosljiva v industrijo in so izjemno zanimiva za sodelujočo organizacijo iz gospodarstva, ki se ukvarja s svetovanjem in pripravo smučarske opreme.

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja I – Univerza v Ljubljani (2014)

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Po kreativni poti_sponzorji.JPG

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je dne 15. novembra 2013 objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja v letu 2014.  

Univerza v Ljubljani se je prijavila na Javni razpis z namenom, da študentom omogoči razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj v neposrednem sodelovanju s podjetji. S pomočjo pedagoških mentorjev iz UL in delovnih mentorjev iz podjetij bodo večinoma interdisciplinarni študentski timi iskali kreativne in inovativne rešitve zelo raznolikih praktičnih problemov podjetij. Projekti tako omogočajo študentjom razvijanje  različnih kompetenc, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev, obenem pa tudi prenos znanja v prakso.

V okviru projektov se bodo skladno s pogoji javnega razpisa in naravo problema razvijale idejne rešitve oz. izvedbene študije, analize, raziskave, ki potencialno vodijo do novega izdelka, storitve, inovacije oz. k uvajanju novih ali izboljšanih delovnih procesov, novih pristopov pri delovanju podjetja, prilagajanju trgu in tržnim zahtevam ter drugo, kar prispeva k razreševanju aktualnih potreb gospodarstva.

Za sofinanciranje je bilo izbranih 112  projektov s 23 članic v skupni vrednosti  1.614.922,00.

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o pridobljenih projektih Fakultete za šport.

ČLANICA IME PROJEKTA VREDNOST PROJEKTA
Fakulteta za šport Vpliv izbire smučarske opreme na varnost pri alpskem smučanju 10.388,00 €
Fakulteta za šport Vpliv pulzne elektromagnetne terapije na regeneracijo športnikov 13.180,00 €
Skupna vsota UL Fakulteta za šport 23.568,00 €


Rok za izvedbo projekta: do 30. 9. 2014

IME PROJEKTA VREDNOST PROJEKTA
FAKULTETA ZA ŠPORT Razvoj programa za zmanjšanje absentizma v organizacijah 28.560,00 €
FAKULTETA ZA ŠPORT Smučarska oprema v povezavi z varnostjo pri alpskem smučanju 20.220,00 €
FAKULTETA ZA ŠPORT Uporaba probiotičnih izdelkov pri športnikih 26.400,00 €
Skupna vsota UL 75.180,00 €

 

 

Projekt internacionalizacije UL

Aktivnost 3A: delavnice za študente

 

Izvedba projekta: od 7.10.2015 do 5.3.2015

 

KONTAKTNA OSEBA ZA INFORMACIJE O IZVEDBI PROJEKTA:

Vodja projekta: Prof. dr. Mojca Doupona Topič

Tel: (+386-1) 5207-839

 

Operacija:

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Fakulteta za šport se je kot članica s podprojekti s skupno kandidaturo matične ustanove Univerze v Ljubljani prijavila na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti, v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je dne 26. julija 2013.

Namen operacije je hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo Univerze v Ljubljani, s spodbujanjem vključevanja tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces ter aktivnostmi, ki krepijo prepoznavnost Univerze v Ljubljani v mednarodnem okolju.

Ključne aktivnosti v okviru operacije »Internacionalizacija Univerze v Ljubljani« so:

 • zaposlitev tujih strokovnjakov na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji za daljše časovno obdobje (najmanj en semester);
 • krajša gostovanja tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov predmeta oz. predmetnega področja;
 • organizacija mednarodnih delavnic z vabljenimi tujimi predavatelji;
 • krepitev prepoznavnosti slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem okolju (članarine za mednarodne organizacije, združenja ipd. in stroški udeležbe predstavnikov na uradnih sestankih le-teh ter izdelava informativnih in promocijskih gradiv v tujih jezikih).

 

Fakulteta za šport je uspešno pridobila dva projekta iz  aktivnost 3A: delavnice za študente

ČLANICA IME PROJEKTA VREDNOST PROJEKTA
Fakulteta za šport Tehnološki vidiki športnega treniranja 20.000,00 €
Fakulteta za šport Dvojna kariera 20.000,00 €
Skupna vsota UL Fakulteta za šport 40.000,00 €

 

IZVEDBENA STRUKTURA PROJEKTA:

 

1.Tehnološki vidiki športnega treniranja

Predavatelji:
 • dr. Štrumbelj Boro
 • dr. Štirn Igor
 • Roald van der Vliet
 • dr. Dimitri Mantsevich
 • Sanders Schreven
Urnik
Višina sredstev 20.000,00€

Od 13. do 16.11.2014 je na Fakulteti za šport potekla delavnica, ki je obravnavala številne vidike uporabe tehnologije v plavanju. S tem namenom smo uspeli pridobiti v Slovenijo tri vrhunske tuje strokovnjake in dva naša. Roald Van der Vliet in Sanders Schreven iz laboratorija, ki je del glavnega nizozemskega plavalnega centra v Eindhovnu (in enega najbolj priznanih v svetu) sta teoretično in praktično prikazala vidike uporabe tehnologije v treningu štartnih skokov in obratov v plavanju. Izredno zanimiva predavanja so temeljila na izsledkih raziskav na najboljših svetovnih plavalcih in izdelanem modelu za učinkovit štart in obrate. Prikazan je bil tudi praktičen prikaz uporabe tehnologije na bazenu samem.

Tehnoloski vidiki sportnega treniranja.jpgDr. Dimitri Mantsevich, glavni trener beloruske plavalne reprezentance je pokazal uporabo celostnega pristopa k podpori športnika plavalca s strani različnih strokovnjakov in uporabo tehnologije. Predavanja so temeljila na dolgoletnem vzpostavljanju sistema spremljanja plavalcev od mlajših starostnih kategorij do vrhunskih plavalcev. Zanimiv je bil predvsem pregled stalnega razvoja testiranj in merjenj na podlagi novih izsledkov znanosti.

Domača strokovnjaka dr. Štirn in dr. Štrumbelj s Fakultete za šport sta predstavila raziskovalno delo na področju štartnega skoka in moči, ki poteka v sodelovanju z raziskovalci iz centra v Sierri Nevadi (Univerza v Granadi) in uporabo tehnologije o učinku vnosa bikarbonata na dosežke.

Enotno mnenje slušateljev je bilo, da so bila predavanja zelo koristna in da se bodo lahko številni izsledki iz predavanj uporabili tudi v praksi, podobno pa velja tudi za tehnologijo. Vsi udeleženci so izrazili tudi željo, da bi bilo takih delavnic še več. 

 

2.Dvojna kariera

Predavatelji:
 • dr. Mojca Doupona Topič
 • dr. Ilvis Abelkalns
 • dr..Jensen Ole Keldorf
 • dr. Szilvia Perényi
 • dr. Saša Cecič Erpić
 • dr. Tanja Kajtna
 • dr. Laura Capranica
 • Anett Fodor
 • Robert Kerštajn
 • dr. Tibor Kozsla
Urnik
Višina sredstev 20.000,00 €

Uspešni vrhunski športniki prinašajo slavo in spoštovanje svoje domovine v Svetu. So pomembni vzorniki za mlade. V večini športov je jasno dejstvo, da pri starosti 16-18 let bo le nekaj športnikov iz izbrane panoge uspelo. Da bi postali vrhunski športniki mora njihov talent biti prepoznan, podprt in razvit. Pogosto se športniki soočajo z izzivom in odločitvijo kako združevati športno kariero z izobraževanjem in delom. Za športnike, ki se ob športni karieri še šolajo, kombinacija treningov in šolanja predstavlja dodaten izziv. 

Ureditev v evropskih državah je za športnike, ki se šolajo različna. Razlikuje med posameznimi državami in za Evropo ni enotnega sistema v katerega bi bili vključeni športniki, ki se šolajo in si po zaključku športne kariere želijo povečati možnosti za nadaljevanje kariere na drugih področjih. Poznamo najmanj štiri različne sisteme ureditve znotraj Evrope na tem področju. Tuji in domači strokovnjaki na področju dvojne kariere v športu so nam predstavili značilnosti izsledke zadnjih raziskav na omenjenem področju.

Dvojna kariera.jpgDr. Mojca Doupona Topič je predstavila značilnosti dvojne kariere, ureditve, financiranje in mreže s programi dvojnih karier. Dr. Laura Capranica je predstavila EAS mrežo za dvojno kariero, ki je bila ustanovljena 2004 z namenom pomoči vrhunskim športnikom pri usklajevanju obveznosti do športa in šolanja. Je mreža za boljši dialog med šolskim telesom in športnimi organizacijami. EAS mreža deluje na različnih področjih, kot so podpora športnim telesom in organizacijam, šolskim inštitucijam, medicinska oskrba športnikov in prevencija poškodb, pomoč pri zaposlitvi in socialnem dialogu ter asistenca na področju kariere in koordinacije šolskih oziroma študijskih obveznosti in športa.

Usklajevanje trenerjev in staršev v športu in vloge posameznika  je povzela dr. Tanja Kajtna. Tuji strokovnjak, dr. Jensen Ole Keldorf je predstavil strategijo delovanja organizacije EASS (Elite Sports Acadermy Aarhus) iz Danske, ki deluje v partnerstvu s lokalnimi klubi in vključuje športnike vse od osnovne šole vključno do univerze. Robert Kerštajn je predstavil raziskavo na področju športne kariere in izobraževanja v srednji šoli na primeru športnih oddelkov Gimnazije Jesenice.

Kaj je konec  športne kariere, kateri dejavniki vplivajo nanj in s kakšnimi težavami se soočajo športniki je predstavila dr. Saša Cecić Erpič. Volunterstva in področje neformalnega učenja med študijem in športno kariero za lažje iskanje zaposlovanje po zaključku športne kariere se je dotaknila Anett Fudor.

Značilnosti sistema v Latviji je predstavil dr. Ilvis Abelkalns (Latvija). Dr. Szilvia Perényi je prikazala programe, ki potekajo na področju dvoje kariere na Madžarskem in dr. Tibor Kozsla implementacijo evropskih dokumentov za pripravo bele knjige v športu.

Strokovnjaki na področju dvojnih karier so z lastnimi izkušnjami v delovanju v organizacijah na tem področju izpostavili trenutne težave in izzive pri delu s športniki, ki se hkrati izobražujejo. Nakazali so usmeritve in smernice za nadaljnje delo in izboljšave na  tem področju. 

 

 

Norveški mehanizem

 

VODJA PROJEKTA  

PARTNER PROJEKTA

IME PROJEKTA VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA
UL Fakulteta za socialno delo (FSD) UL Fakulteta za šport (FŠ) Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjšanje socialne izključenosti in krepitev zdravja 366.871,00 € 

Zavod za šolstvo RSUL Fakulteta za šport (FŠ)

UL Fakulteta za šport (FŠ) Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju 802.884,65 €

 

 

1. ''Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja«

 

Polni naslov projekta

Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjšanje socialne izključenosti in krepitev zdravja

Akronim projekta

Soustvarjanje pomoči družinam v skupnosti

Podjetje (prijavitelj) oz. vodja projekta

UL Fakulteta za socialno delo (FSD)

Partner

Fakulteta za šport

Raziskovalci

dr. Saša Cecić Erpič, dr. Katja Tomažin

Trajanje projekta

16.2.2015-30.4.2016        

Program:

Norveški finančni mehanizem 2009-2014

Financer:

Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 -RAZPIS NFM in EGP 2009-2014

 

V Sloveniji je vedno več družin in njenih družinskih članov, ki v določenem obdobju življenja potrebujejo pomoč. Velik del gre v zadnjih letih pripisati družbeno-ekonomskim dejavnikom, ki definirajo pogoje vsakodnevnega življenja. Stopnja revščine se v Sloveniji veča. Z družbeno izključenostjo se srečuje vse večje število družin. Problem je visoka stopnja brezposelnosti in dejstvo, da se z revščino soočajo tudi družine, kjer so odrasli zaposleni. Ljudje, ki so kljub zaposlitvi padli pod prag tveganja revščine, postajajo vedno večja skupina tudi v EU (Leskošek et al. 2013). Kriza, naraščanje socialno-ekonomskih problemov, razlik na različnih področjih vplivajo na zdravje in kakovost življenja celotne populacije. Velik dejavnik tveganja za zdravje prebivalcev v Sloveniji predstavlja tudi revščina otrok in mladostnikov ter starejših članov družine. Stopnja tveganja revščine otrok in mladostnikov v Sloveniji je od leta 2010 naprej najvišja doslej. Pri interpretaciji trenda gibanja stopnje tveganja revščine otrok je potrebno upoštevati različne dejavnike: brezposelnost staršev, vpliv socialnih transferjev, rodnostne spremembe (npr. povečanje števila enostarševskih družin) (Narat 2013).

Družine se soočajo z raznovrstnimi kompleksnimi problemi: z revščino, s socialno nemočjo in s premalo znanja, da bi se soočile z mnogimi problemi, lahko doživljajo socialno izključenost,  breme bolezni, odvisnosti, zlorabe, nasilje, zatiranje, brezdomstvo, omejeno mobilnost v okolju ter neaktiven življenjski slog itd. Te družine potrebujejo podporo in pomoč, kjer vsi udeleženi v izvirnem delovnem projektu pomoči soustvarjajo ugodne razplete in prispevajo k temu, da družine v sodelovanju dobijo več moči in krepijo svoje spretnosti in zdravje. V praksi se delo z družinami pogosto ne izvaja po sodobnih konceptih SD z družinami in ravno družine, ki bi potrebovale največ pomoči, ostanejo brez ustrezne pomoči. Izziv je pridružiti se družinam, vzpostaviti sodelovanje z njimi, predvsem z družinami, ki ne zmorejo poiskati pomoči v obstoječih programih. Izziv je stopiti iz institucionalnih okvirov v skupnost, kjer ljudje živijo. Namen projekta je mobilizirati njihove vire in jih spodbuditi k aktivnemu reševanju nastale situacije.

Otrokova in družinska blaginja je vedno bolj kompleksno, polemično in spreminjajoče področje socialnega dela, ko se spoprijema s sodobnimi izzivi in socialnimi problemi (Maluccio 2000). Socialno delo z družinami v skupnosti pomeni koncept podpore in pomoči, ki presega dobrodelnost, kar trenutno v Sloveniji predstavlja vse bolj pogosto obliko pomoči družinam na robu družbe. Družine potrebujejo strokovno zasnovane projekte pomoči, ki gredo dlje od dobrodelnosti v podporo potrebnim spremembam, da bi družinski člani lahko bolje živeli. Tako je nujno razvijati koncepte, ki prispevajo k socialni pravičnosti, človekovim pravicam in s tem tudi k zmanjševanju razlik v zdravju na način, da se krepi odpornost in mobilnost družine in njenih članov.

 

Projekt ima štiri temeljne cilje. V okviru prvega cilja želimo z akcijskim raziskovanjem prispevati k prenosu konceptov SD z družinami v prakso in razvijati nova znanja. Raziskati želimo, kakšne programe pomoči potrebujejo najbolj ranljive družine, soočene z družbeno izključenostjo, ki jih sistemsko zagotovljeni programi ne dosežejo. Cilj je razviti model dobre prakse pomoči družinam v skupnosti. Pri razvoju modela bomo upoštevali tudi izkušnje in znanja iz tujine, pridobljenimi s sodelovanjem s tujim partnerjem.

Drugi cilj je usposabljanje strokovnjakov za delo na področjih SD z družino, fizioterapevtske in delovnoterapevtske oskrbe v mobilnosti ogroženih članov ter kineziološke oskrbe manj aktivnih posameznikov. V okviru projekta bodo sodelovali študentje 5. letnikov mag. programa SD z družino ter programov fizioterapije in kineziologije. Študente bomo na rednih mentorskih srečanjih podprli pri prenosu teoretskega znanja v prakso in razvijanju poklicne identitete, ki temelji na sodobnih znanjih, potrebnih za učinkovito pomoč družinam. 

 

2. "Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju"

 

Polni naslov projekta

Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju

Akronim projekta

»Uživajmo v zdravju«

Podjetje (prijavitelj) oz. vodja projekta

Zavod za šolstvo RS

Partner

Fakulteta za šport

Raziskovalci

dr. Gregor Starc, dr. Marjeta Kovač, dr. Gregor Jurak, dr. Bojan Leskošek, dr. Maja Bučar Pajek, Petra Radi

Trajanje projekta

28.2.2015 do 31.12.2016    

Program:

Norveški finančni mehanizem 2009-2014

Financer:

Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 -RAZPIS NFM in EGP 2009-2014

 

S projektom poskušamo partnerji analizirati stanje, ugotoviti potrebe in predlagati rešitve za celovito in skupnostno preprečevanje in obravnavo debelosti pri otrocih in odraslih. Projekt izpostavlja posebej ranljive skupine prebivalstva, osredotoča pa se na vzpostavitev interdisciplinarnih preventivnih timov, ki na lokalnem področju združujejo šolo, zdravstveno institucijo in lokalno skupnost. 

Univerza v Ljubljani v projektu sodeluje z dvema članicama, Fakulteto za šport in Pedagoško fakulteto.  Fakulteta za šport deluje na področju povečevanja telesne dejavnosti otrok v šoli prek razvoja konceptov dejavnega odmora in minut za zdravje, hkrati pa je cilj vzpostaviltve informacijskega sistem, prek katerega bodo lahko šolski zdravniki dostopali do podatkov o telesnem in gibalnem razvoju otrok in na podlagi teh podatkov bodo zdravniki in učitelji lažje diagnosticirali otroke s težavami in jih skupaj obravnavali tako v okviru šole kot zdravstvenega doma. Pedagoška fakulteta sodeluje pri razvoju, izvajanju in evalvaciji metodično didaktičnih pristopov in orodij za prehransko izobraževanje. Pripravlja učna gradiva in programe za tovrstno izobraževanje ter sodeluje pri evalvaciji njihove implementacije. Pri tem bomo izoblikovali tudi algoritme za sodelovanje šolskih timov pri obravnavi debelih učencev tako z vidika prehranskega izobraževanja kot z vidika spodbujanja telesne dejavnosti.