Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

 

ZBIRNI KARTONI

Zbirni karton za elektronski vnos podatkov
Ta karton uporabijo tiste šole, ki bodo vse podatke oddale v elektronski obliki.

Zbirni karton za ročni vnos podatkov
Ta karton uporabijo tiste šole, ki bodo vse podatke oddale v pisni obliki. Karton natisnete in ročno vpišete podatke.

SOGLASJA

Soglasja k vključitvi v spremljavo telesnega in gibalnega razvoja učenk in učencev:
slovensko
italijansko
madžarsko

Soglasja k vključitvi v spremljavo telesnega in gibalnega razvoja dijakinj in dijakov:
slovensko
italijansko
madžarsko

ZAHTEVEK ZA POSREDOVANJE ELEKTRONSKIH PODATKOV

Za pridobitev elektronskih podatkov, ki so namenjeni uvozu v program ŠVK, morajo šole izpolniti obrazec in ga poslati na naslov: Fakulteta za šport, ŠVK, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.
Zahtevek za posredovanje elektronskih podatkov