Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Referat za doktorski študij

Dr. Jožef Križaj
vodja

Telefon:   01/52 07 841
Faks:     01/52 07 750
E-pošta: