Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pravilniki Fakultete za šport

 

  Datum sprejetja oz. začetka veljave
Pravilnik o delovnem času in evidentiranju delovnega časa na Fakulteti za šport 25.01.2018
Pravila o poslovanju knjižnice 7.12.2012
Pravilnik o  posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev kategoriziranih športnikov

1. 10. 2018

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na Fakulteti za šport 29.11.2010
Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na FŠ 5.11.2010
Pravilnik o informacijski tehnologiji FŠ 5.11.2010
Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Fakulteti za šport 1.1.2010
Univerza v Ljubljani - predpisi, Statut in pravilniki  
Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za šport 

12.9.2018

Poslovnik senata FŠ 1.7.2018
Pravilnik o priznanjih študentom Fakultete za šport 4.6.2014

 

Pravilnik o računovodstvu FŠ 1.10.2010

Priloge k pravilniku o računovodstvu:

Obvezni podatki na računu