Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.13., num.2., 2021

Ivan Čuk
Uvodnik

Michal Bábela, Josef Oborný
»SPARTAKIADA« – DRUŽBENO-TELESNO KULTURNI POJAV NA OZEMLJU ČEŠKOSLOVAŠKE

Thomas Lehmann, Alexander Winter, Alexander Seemann-Sinn, Falk Naundorf
UPORABA STVARNIH POSTOPKOV ZA DOLOČANJE ČASA TRAJANJA DRŽ NA KROGIH

Stefan Kolimechkov, Iliya Yanev, Iliya Kiuchukov, Lubomir Petrov
KINEMATIČNA RAZČLENITEV DVOJNEGA SALTA NAZAJ STEGNJENO IN DVOJNEGA SALTA NAZAJ STEGNJO Z OBRATOM NA KROGIH

Deborah Cecilia Navarro Morales, Eduardo Palenque in Jorge Deheza Justiniano
VPLIV KOTA V KOLKU NA UČINKOVITOST SALTA NAZAJ SKRČENO

Sebastian Möck, Alina Korrmann, Petra Nissinen in Klaus Wirth
VPLIV NAJVIŠJEGA EKSCENTRIČNEGA NAVORA UPOGIBALK IN IZTEGOVALK KOLENA NA VIŠINO SALTA NAZAJ PRI TELOVADKAH

Merve Koca Kosova, Sercin Kosova
PRIMERJAVA ČASA LETA IN OCEN POTOVANJA V VODORAVNI SMERI PRI AKROBATIH NA VELIKI PROŽNI PONJAVI

Alena Kašparová, Kateřina Doležalová in Viléma Novotná
USTVARJANJE MERSKIH POSTOPKOV ZA VREDNOTENJE RITMA PRI ŠTUDENTIH

Anita Lamošová, Oľga Kyselovičová, Petra Tomková
SPREMEMBE TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI PO ENOLETNI VADBI TELOVADNIH PLESOV

Siahkouhian Marefat, Bahram Mohammad Ebrahim, Mogharnasi Mehdi
GBLJIVOST IN HIPNA MOČ MLADIH TELOVADCEV RAZLIČNIH RAVNI

George Dallas, Panagiotis Pappas, Costas Dallas, Giorgos Paradisis
HIPNI UČINKI DINAMIČNEGA IN PNF RAZTEZANJA NA NOGO IN NAVPIČNA TOGOST TELOVADK

Berfin Serdil Örs, Işık Bayraktar, Emre Bağci, Mustafa Altunsoy, H. Ahmet Pekel
ZALET NA PRESKOKU GLEDE NA STAROST, SPOLU, SPOSOBNOSTI IN TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PRESKOKA

Anton Gajdoš
Kratek zgodovinski prispevek XXI


Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

SCGYM 13 2 2021 journal

we are all waiting for OG to start in Tokyo. We expect the Games to be another step into the third milenium gymnastics. Nikita Nagorny with the triple salto backward piked on floor and Simone Biles with double piked Yurchenko on vault have already made such a step and on OG they will show it to the world audience.

With the June issue, we have added a DOI number to each article, as our university and sports faculty are authorized to generate DOI. With the unique DOI number your articles will be more visible in various publishing apps.  

We strongly recommend all authors to use Grammarly or Instatext (you can find them through any search program on www) before sending the text to the editor. Both tools are free and can improve your text.

The first article should support idea of »Mens sana in corpore sano«, but with the knowledge that a totalitarian regime has ordered it, shaded  a bit. 

And again, authors from different countries have contributed their knowledge and we are proud that the knowledge is spread.

Anton Gajdoš has prepared 21 short historical notes until today and introduced a short reminder on OG in Tokyo 1964.

Two exceptional gymnastics friends passed away from February. Istvan Bercy from Hungary (he was judge at 8 Olympic Games) and Jože Senica from Slovenia (he was judge at Barcelona OG, and coached Miroslav Cerar few years) went among the stars. Our condolences to family and friends. 

Just to remind you, if you cite the journal, its abbreviation in the Web of Knowledge is SCI GYMN J. I wish you an enjoyable read and many ideas for new research projects and articles.


Michal Bábela, Josef Oborný
»SPARTAKIADA« – DRUŽBENO-TELESNO KULTURNI POJAV NA OZEMLJU ČEŠKOSLOVAŠKE


SCGYM 13 2 2021 article 1

Namen članka je bil opisati nastanek »Spartakiade« na ozemlju nekdanje Češkoslovaške. V članku smo se osredotočili na nastanek in razvoj množičnega športa na Češkoslovaškem od leta 1918, na nastanek »Spartakiade« ter opredelitev izraza "Spartakiade". V tem prispevku predstavljamo tudi kronološki seznam imen in kratek potek posameznih »Spartakiad«, ki so potekale na ozemlju Češkoslovaške v obdobju 1955 - 1985.

Ključne besede: zgodovina, fizična kultura, narod.


Thomas Lehmann, Alexander Winter, Alexander Seemann-Sinn, Falk Naundorf
UPORABA STVARNIH POSTOPKOV ZA DOLOČANJE ČASA TRAJANJA DRŽ NA KROGIH


SCGYM 13 2 2021 article 2

Trajanje drže je ključni dejavnik za presojo sestav na krogih pri orodni telovadbi. Telovadce lahko kaznujejo z nepriznavanjem prvine, če je čas trajanja prekratek. Dinamometrični in kinematični merilni postopki omogočajo podporo sodnikom pri ocenjevanju trajanja drže. V tej raziskavi sta predstavljena dinamometrična postopka z dvema različicama (dms10 in dms5) ter kinematični postopek (kms), ki temeljijo na usposobljeni nevronski mreži in je bila proučena njihovo skladnost z ocenami sodnikov pri določanju časa drže. Za preverjanje skladnosti so bili izračunani Cohenove kappa (k) ter izračunani a) odstotno skladje in b) zanesljivost postopka. Dve dinamometrični metodi sta pokazali odstotno soglasje 83,5% (dms10) in 51,7% (dms5) s sodniško oceno časa drže. Odstotek soglasja km je bil 38,8%. Zanesljivost postopka je pokazala za dms10 zmerno (k = 0,58) in za dms5 primerno (k = 0,23) skladnost, medtem ko je kms pokazal slabo (k = 0,02) ujemanje. Rezultati so podprli dms10 za njegovo morebitno uporabo kot izvedljivo in zanesljivo metodo za pomoč sodnikom pri ocenjevanju časa drže na krogih. Dms5 in kms (v trenutnem razvoju) nista bila primerna za podporo sodnikov.

Ključne besede: moška orodna telovadba, krogi, ocenjevanje, čas, drže, merilni sklopi.


Stefan Kolimechkov, Iliya Yanev, Iliya Kiuchukov, Lubomir Petrov
KINEMATIČNA RAZČLENITEV DVOJNEGA SALTA NAZAJ STEGNJENO IN DVOJNEGA SALTA NAZAJ STEGNJO Z OBRATOM NA KROGIH


SCGYM 13 2 2021 article 3

Krogi so disciplina znotraj telovadnega mnogoboja. Zadnja prvina na krogih – seskok - je v mnogih primerih ključna končno sodniško oceno. Večina osvajalcev odličij na krogih z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev v zadnjih 20 letih je izvedla bodisi dvojni salto nazaj stegnjeno ali dvojni salto nazaj stegnjeno z obratom. Namen te raziskave je bil izvesti kinematično analizo obeh prvin. Merjenca, ki sta bila izbrana za to študijo, sta bila telovadca svetovnega razreda Filip Yanev in Jordan Jovchev iz Bulgarije. Seskoki so bili posneti z DV kamero po standardnem postopku kinematične razčlenitve. V delu izvedbe je hitrost gležnja pri Yanevu dosegla 11,11 m / s, pri Jovčevu pa 11,29 m / s, kotna hitrost pa se je znatno povečala na 10,0 rad / s in 9,05 rad / s za Yaneva oziroma Jovčeva . Vrtilna količina je zadostoval za uspešno izvedbo obeh seskokov. Dejanja Jovčeva, potrebna za popoln obrat, vključno z majhno nesočasnost gibanja roke, so se začela tik pred sprostitvijo obročev. Uspešno vleknjenje in sklanjanje pod krogi in močan zamah nog so ključnega pomena za uspešno izvedbo seskoka.

Ključne besede: orodna telovadba, krogi, seskok, salto nazaj.


Deborah Cecilia Navarro Morales, Eduardo Palenque in Jorge Deheza Justiniano
VPLIV KOTA V KOLKU NA UČINKOVITOST SALTA NAZAJ SKRČENO


SCGYM 13 2 2021 article 4

Salto nazaj skrčeno je osnovna prvina telovadbe; na njegovo delovanje močno vpliva odriv. Namen tega dela je bil preučiti, kako kot v kolku pri odrivu vpliva na hitrost vrtenja in višino salta. V ta namen smo skupaj zabeležili 60 saltov 4 telovadcev (vsak po 15 saltov). Obstajale so tri skupine saltov, ki so temeljile na navodilih, ki so bile dane telovadcem: nobenih posebnih navodil, salto je bilo potrebno izvesti čim višje in salto je bilo potrebno izvesti čim hitrije. Nato so bili zapisi analizirani, da so bile izmerjene naslednje spremenljivke: največja višina masnega središča in največja kotna hitrost telesa med saltom, kot kolka in kot kolena pri odrivu. Zdi se, da so telovadci nagnjeni k upogibanju kolen, namesto da bi iztegnili boke, da bi lahko izvajali salto po navodilih.

Ključne besede: kot kolka, kotna hitrost, salto nazaj.


Sebastian Möck, Alina Korrmann, Petra Nissinen in Klaus Wirth
VPLIV NAJVIŠJEGA EKSCENTRIČNEGA NAVORA UPOGIBALK IN IZTEGOVALK KOLENA NA VIŠINO SALTA NAZAJ PRI TELOVADKAH


SCGYM 13 2 2021 article 5

Orodna telovadba je sestavljena iz velikega števila skokov z vrtenjem okoli ene ali več osi. Da bi dosegli najbolj primerno višino leta za izvedbo želenega števila vrtljajev, je treba vzorec gibanja in značilnosti Parterja. Da bi upoštevali potrebno togost nog, da bi izkoristili elastičnost parterja, morajo mišice nog ekscentrično ustvarjati velike sile med stikom s parterjem. Tako bi lahko imela ekscentrična moč mišic kolena pomembno vlogo za višino salta in hitrost zaleta na preskoku. Raziskovali smo povezanost ekscentričnega najvišjega navora upogibalk in iztegovalk kolena ter višino navpičnega leta z višino salta in hitrostjo teka pri mladih telovadkah. Rezultati so pokazali srednje do močne, pomembne povezave med ekscentričnim najvišjim navorom in višino salta nazaj ter hitrostjo teka. Navpična višina leta je pokazala pomembne povezave z višino salta in hitrostjo teka. Zdi se, da ima ekscentrična mišična dejavnost pomembno vlogo pri uravnavanju togosti sklepov pri uporabi elastičnega odriva s parterja in odrivnih desk. Pri teku, na preskoku, se zdi enak mehanizem očiten in je v skladu z ugotovitvami glede teka v različnih športih.

Ključne besede: orodna telovadba, hitrost, moč.


Merve Koca Kosova, Sercin Kosova
PRIMERJAVA ČASA LETA IN OCEN POTOVANJA V VODORAVNI SMERI PRI AKROBATIH NA VELIKI PROŽNI PONJAVI


SCGYM 13 2 2021 article 6

Pri prvi sestavi na ponjavi imajo skoki z nizkimi težavnostnimi vrednostmi večjo pojavnost v skladu z mednarodnimi pravili tekmovanja. V drugi sestavi, kjer je težavnost skokov pomembna za razvrstitev akrobata, imajo prednost skoki z visoko težavnostjo. Ta razlika lahko vpliva na druge ocenjevalne dejavnike v sestavi. V skladu s tem je bil cilj primerjati čas leta in rezultate vodoravnega potovanja v prvi in drugi sestavi. Podatki so bili rezultati turškega prvenstva v letu 2019-2020. Na obeh tekmovanjih sta bili ocenjeni tako celotna skupina akrobatov, kot ženska in moška skupina. Ugotovljeno je bilo, da so bili časi letenja in vodoravna potovanja za vse skupine leta 2019 statistično značilno nižji pri drugi sestavi v primerjavi s prvo sestavo (p <0,05). Glede na te rezultate so akrobati raje imeli bolj zapletene in težje elemente, da bi v drugi sestavi dosegli visoko težavnost v skladu z mednarodnimi pravili, zaradi katerih so lahko dosegli nižji čas leta in vodoravno potovanje v primerjavi s prvimi . Vaditelji in akrobati si morajo prizadevati za povečanje težavnosti, ne da bi zmanjšali skupni rezultat, medtem ko izbirajo skoke za drugo sestavo. Da bi našli to težavnostno stopnjo, lahko vadbo in poskusna tekmovanja izvajamo s sestavami z različnimi težavnostmi.

Ključne besede: velika prožna ponjava; čas leta; vodoravno potovanje; težavnost.


Alena Kašparová, Kateřina Doležalová in Viléma Novotná
USTVARJANJE MERSKIH POSTOPKOV ZA VREDNOTENJE RITMA PRI ŠTUDENTIH


SCGYM 13 2 2021 article 7

Dobro razviti vzorci ritma gibanja imajo pomembno vlogo pri uspešnem učenju različnih telesnih dejavnosti in tudi pri športni uspešnosti. Univerzitetni študentje - bodoči učitelji športne vzgoje in športa - bi morali med študijem izboljšati svoje ritmične sposobnosti, da jih bodo lahko kasneje uporabljali pri svojem delu. To zahteva ustvarjanje merskih postopkov za ocenjevanje spretnosti ritma z glasbo. V prispevku so predstavljeni rezultati meritev, ki jih je opravilo 121 univerzitetnih. Merski sklop se je osredotočila na tri vrste glasbeno-gibalnih veščin: spretnosti in dejavnosti zaznavanja (postavke 1-18), spretnosti in dejavnosti ponavljanja (postavke 19-27) ter proizvodne spretnosti in dejavnosti (postavka 28). Podatki so bili statistično obdelani s klasično faktorsko analiza in teorijo odzivov spremenljivk (dvo parametrski model). Izračunane so bile zanesljivosti in veljavnosti merskih postopkov. Pričakovana zavrnitev predlagane hipoteze je bila potrjena tako za klasični sklop kot za sklop odziva. Edina izjema je bil model 4, kjer pa so indeksi primernosti (zlasti TLI = 0,537) bolj opozorili na pomanjkanje dokazov za zavrnitev hipoteze kot na popolno skladnost modela in podatkov. Namen je bil ustvariti in preizkusiti modele z najboljšo skladnostjo podatkov. Najboljša skladnost podatkov je bila ugotovljena pri modelih št. 1 in 5. Model 5 je bil enodimenzionalen in njegovi indeksi ustreznosti so pokazali boljšo skladnost modela in podatkov. Na podlagi teh modelov bi bilo treba razviti najprimernejši merski sklop, čemur bi sledila nova preveritev veljavnosti.

Ključne besede: glasbeno-gibalne spretnosti, ritem, faktorska analiza, teorija odziva.


Anita Lamošová, Oľga Kyselovičová, Petra Tomková
SPREMEMBE TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI PO ENOLETNI VADBI TELOVADNIH PLESOV


SCGYM 13 2 2021 article 8

Namen raziskave je bil raziskati učinek enoletne vadbe telovadnih plesov na izbrane telesne in gibalne spremenljivke pri 6-11-letnih deklicah. V raziskavi sta sodelovali dve športni društvi s telovadnimi plesi na Slovaškem, skupaj je sodelovalo 23 deklet (povprečna starost na začetku študije je bila 8,04 ± 1,22 leta). Izbrana skupina je zaključila redno vadbo in tekmovanja v obdobju enega leta. Meritve so bile opravljene januarja 2019 in januarja 2020, sredi pripravljalnega obdobja. Normalnost porazdelitve lastnosti smo preučili s pomočjo Shapiro-Wilkovega postopka. Podatki so bili razčlenjeni z uporabo Wilcoxonovega testa s podpisanim rangom. Telesne značilnosti so se bistveno spremenile (p≤0,01) telesna višina, telesna teža in ITM. Gibalne sposobnosti so se znatno povečale na raven p≤0,05. Pri preskusu vesa v zgibi in vesi skrčno ni bilo napredka. Pri stoji na eni nogi z zaprtimi očmi in 2-minutnem vzdržljivostnem teku so se rezultati neznatno zmanjšali.

Ključne besede: telovadni plesi, telesne značilnosti, gibalne sposobnosti, vadba, dekleta. 


Siahkouhian Marefat, Bahram Mohammad Ebrahim, Mogharnasi Mehdi
GBLJIVOST IN HIPNA MOČ MLADIH TELOVADCEV RAZLIČNIH RAVNI


SCGYM 13 2 2021 article 9

Telovadec ne more uspeti brez dovolj mišične moči in gibljivosti. Cilj te raziskave je bil ugotoviti razlike med hipno močjo in gibljivostjo pri mladih telovadcih na različnih stopnjah uspešnosti. Petindevetdeset mladih fantov, ki so sodelovali v tej študiji, je bilo razdeljenih v tri skupine: dve skupini orodnih telovadcev (N = 53) in sedečo skupino (N = 42). Orodni telovadci so bili po svoji uspešnosti in športni zgodovini razvrščeni v vrhunsko (E, N = 15) in / ali nevrhunsko skupino (Ne, N = 38). Eksplozivno moč preiskovancev so določili z navpičnim skokom in skokom v daljino. S meritvijo predklona v sedu smo določili gibljivost spodnjih okončin. Naši rezultati so pokazali, da so se tri skupine bistveno razlikovale (P≤0,001). Prišli so do zaključka, da je vadba sočasno izboljšala hipno moč in gibljivost mladih telovadcev.

Ključne besede: hipna moč, gibljivost, telovadci.


George Dallas, Panagiotis Pappas, Costas Dallas, Giorgos Paradisis
HIPNI UČINKI DINAMIČNEGA IN PNF RAZTEZANJA NA NOGO IN NAVPIČNA TOGOST TELOVADK


SCGYM 13 2 2021 article 10

Namen je bil raziskati hipni učinek dinamičnega raztezanja (DS) in PNF raztezanja na nogi (Kleg) in navpične togosti (Kvert) pri telovadkah. V tej študiji je sodelovalo enaintrideset telovadk iz različnih vrst telovadbe (orodne, ritmike, skupinskih akrobatskih sestav) ([povprečje ± SD] starost: 22,32 ± 3,35 leta, višina: 164,87 ± 4,96 cm, telesna masa: 57,20 ± 6,54 kg) izvedli 30-sekundne teka pri 4,44 m * s-1, pod 3 različnimi postopki raztezanja (PNF, DS in brez raztezanja [NS]). Skupno trajanje vsakega razteznega stanja je bilo 6 minut in vsaka od 4 mišičnih skupin je bila raztegnjena 40 sekund. Vrednosti togosti nog in navpične togosti so bile izračunane po metodi "sinusnega vala". Po DS in PNF raztezanju niso ugotovili pomembnega vpliva vrste raztezanja na Kleg in Kvert. Vendar so bile po postopku raztezanja DS in PNF ugotovljene pomembne spremembe v Fmax, Dy, času leta (tf), stopnji koraka (SR) in dolžini koraka (SL), kar kaže, da je DS povzročil večje spremembe v primerjavi s postopkom PNF.

 

Ključne besede: ogrevalne dejavnosti, raztezanje, tek, sila.


Berfin Serdil Örs, Işık Bayraktar, Emre Bağci, Mustafa Altunsoy, H. Ahmet Pekel
ZALET NA PRESKOKU GLEDE NA STAROST, SPOLU, SPOSOBNOSTI IN TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PRESKOKA


SCGYM 13 2 2021 article 11

Preskok je ena od disciplin moškega in ženskega mnogoboja v orodni telovadbi. Najprimernejša tehnika preskoka je odvisna od številnih spremenljivk, kot je zalet. Za telovadbo je značilno zgodnje usmerjanje, saj je treba z vadbo začeti že v zgodnji mladosti. Iz tega razloga je bil cilj raziskati razmerje med starostjo, gibalnimi in tehničnimi deli glede na hitrost zaleta in drugih spremenljivk orodne telovadbe. Poleg tega so bile raziskane podobnosti in razlike med spoloma. V raziskavi je sodelovalo dvajset telovadk in dvanajst telovadcev. Izmerjene so bile hitrost, gibčnost, hipna moč, hitrost zaleta. Poleg tega so bili izračunani indeks reaktivne moči (RSI) in največje hitrostne razdalje (PHV_Distance). Kinematične spremenljivke roke so bili izračunani z dvodimenzionalno video analizo. Statistično primerjavo med spoloma smo izvedli z izračunom Mann Whitney U. Povezanost je bila izračunana Spearmanovim korelacijskim koeficientom (r). Anaerobna moč, hitrost 0-20 m, hitrost 20 m in čas stika z roko so se med spoloma bistveno razlikovali (p <0,05). Potek zaleta je bil pomembno povezan s kronološko starostjo (r = 0,66; p = 0,002 za ženske in r = 0,96; p <0,001 za moške), PHV_Distance (r = 0,69; p = 0,001 za ženske in r = 0,97; p < 0,001 za moške) in biološko starost (r = 0,69; p = 0,001 za ženske in r = 0,97; p <0,001 za moške). Ko se hitrost zaleta poveča, se poveča kakovost preskoka. Medtem ko so bili preizkusi hitrosti pomembno povezani z zaletom pri moških, pri ženskah ni bilo povezanosti. Poleg tega bi morali vaditelji upoštevati, da je v načrtih vadbe pomembno razmerje med gibalnim razvojem in biološko starostjo telovadcev.

Ključne besede: preskok, največja hitrostna razdalja, stopnja zrelosti, kinematika.


Anton Gajdoš
Kratek zgodovinski prispevek XXI


SCGYM 13 2 2021 Gajdos