Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.14., num.1., 2022

Ivan Čuk
Uvodnik

Tony Froissart, Thierry Terret
ZAPUŠČINA OLIMPIJSKEGA PRVAKA LETA 1924, TELOVADCA LEONA ŠTUKLJA

Mateus Henrique de Oliveira, Leticia Bartholomeu de Queiroz Lima, Andrize Ramires Costa
ZNAČILNOSTI SESTAV TELOVADK NA GREDI IN PARTERJU NA OI 2016 V RIU

Takashi Sano, Shohei Kokudo
PREGLED GIBALNIH VZORCEV, KI ODRAŽAJO STOPNJO ZNANJA OSNOVNOŠOLCEV RAZNOŠKE ČEZ SKRINJO VZDOLŽ

Vasiliki Kaioglou, Konstantinos Karteroliotis, Maria Koutsouba, Fotini Venetsanou
TELESNO KULTURNA PISMENOST NEVRHUNSKIH TELOVADK

George Dallas, Costas Dallas, Vasiliki Kolovou, Panagiotis Pappas, Vasilis Mellos, Giorgos Paradisis
TRENUTNI UČINKI ENO IN DVOSTRANKEGA TRESENJA CELEGA TELESA NA SKAKALNE SPOSOBNOSTI, DVOSTRANSKO NESKLADNOST IN POMANJKANJE MOČI PRI BIVŠIH TELOVADCIH

Ivanova Vesela Ivanova
ŠPORTNE ZNAČILNOSTI VRHUNSKIH RITMIČARK

Maria Letícia Jardim, Ana Clara Justino Valencio, Lizia Nardi Menegassi, Ricardo Azevedo Da Silva, Randhall Bruce Carteri
TVEGANJE ZA MOTNJE PREHRANE IN SAMOPODOBE PRI MLADIH RITMIČARKAH JE POVEZANO Z NEPRIMERNIM VNOSOM ENERGIJE IN HRANIL

Pınar Tatlıbal, Emine Kutlay, Onur Oral
UČINEK POSAMEZNIH DELOV OCENE NA KONČNO OCENE NA PRVEM MLADINSKEM SVETOVNEM PRVENSTVU RITMIČARK

Johanna Weber
POVEZAVE MED ROČNOSTJO, TEKMOVALNO USPEŠNOSTJO IN MOTIVACIJO NA TELOVADNEM NA KOLESU

Johanna Weber
ZAHTEVE PRI TELOVDNEM KOLESU: RAZLIKE MED TELOVADCI NA RAZLIČNIH STOPNJAH KAKOVOSTI, SPOLU IN DISCIPLINAH

Anton Gajdoš, Michal Bábela
Kratek zgodovinski prispevek XXIII

Ivan Čuk
Ocenjevalci 2021


Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

SCGYM 14 1 2022 journal

We are well into 2022 and it is late for New Year wishes, nevertheless, I hope you will have a happy and healthy 2022. The pandemic has slowed down a little and has so far not put any limits on our work and research. May it end soon in all parts of the world.

It has been 100 years since the World Championship in Artistic Gymnastics was held in Ljubljana, Slovenia, in 1922. It was the first international competition for Leon Štukelj who later  made history at the OG in Paris in 1924 and won gold medals in the all-around and high bar. The first article in the journal is by French historians Tony Froissart and Thierry Terret. They are analyzing Leon Štukelj's legacy on modern artistic gymnastics. I believe Leon Štukelj would be delighted by their paper.

Other contributing authors in this issue come from Brazil, Germany, Japan, Bulgaria, Turkey and Greece. Again, many different aspects of gymnastics are presented.

There are new challenges for  researchers too. In the middle of October, Flavio Bessi organised  International Freiburg Gymnastics Congress online. You can find it at https://www.sport.uni-freiburg.de/en/events/international-gymnastics-congress.

Anton Gajdoš and Michal Babela drafted the 23rd short historical note introducing Silvester Csolany from Hungary who passed away in January after a long illness caused by COVID-19.

Just to remind you, if you cite the journal, its abbreviation in the Web of Knowledge is SCI GYMN J. 

I wish you enjoyable reading and many new ideas for research projects and articles.

 

 


Tony Froissart, Thierry Terret
ZAPUŠČINA OLIMPIJSKEGA PRVAKA LETA 1924, TELOVADCA LEONA ŠTUKLJA


SCGYM 14 1 2022 article 1

Olimpijski prvak v orodni telovadbi Leon Štukelj je na 8. olimpijadi leta 1924 nastopil izjemno. Članek razčleni telovadbo Štuklja, ki je bila za tiste čase povsem drugačna od ostalih telovadcev, zato je potrebno oceniti njegov vpliv na razvoj orodne telovadbe. Štukelj je s svojim nastopom utrl pot do velikih sprememb v orodni telovadbi, predvsem na krogih, kjer je blestel. Zdi se, da so se nekateri tehnični predpisi mednarodne orodne telovadbe še posebej zgledovali po prvinah, ki jih je izvajal leta 1924. Štukelj je veljal tudi za vzorčno osebnost vzgojne metode, ki so jo razvili jugoslovanski Sokoli. Posledično je bil zelo močan tudi njegov odtis kot simbol moralne in telesne vadbe. Članek je postavljen na področje zgodovine kulture. Njegov namen je preučiti razvoj Štukljevega nastopa in zapuščine. Poleg zgodovinopisja olimpijskih iger leta 1924 uporablja različne temeljne vire: francoski dnevni tisk, objavljen ob olimpijskih igrah 1924, arhiv Olimpijskega študijskega centra v Lozani, arhiv mesta Colombes, uradno poročilo z olimpijskih iger 1924, 1928 in 1936, arhiv Mednarodne telovadne zveze in Štukljev lastni življenjepis (1989).

Ključne besede: Štukelj, olimpijske igre, telovadba, pomen, Sokol.


Mateus Henrique de Oliveira, Leticia Bartholomeu de Queiroz Lima, Andrize Ramires Costa
ZNAČILNOSTI SESTAV TELOVADK NA GREDI IN PARTERJU NA OI 2016 V RIU


SCGYM 14 1 2022 article 2

Orodna telovadba je šport, ki obsega različne gibe, ki se izvajajo na orodjih, ki jih povezuje umetnost gibanja. Pravilnik za ocenjevanje je dokument, ki združuje vsa pravila tega športa; usmerja delo vaditeljev in telovadcev ter pomaga pri sestavljanju sestav, predstavljenih na tekmovanjih. Ta raziskava se osredotoča na žensko orodno telovadbo in izvajanje njenih pravil, ki jih določa Pravilnik za ocenjevanje 2013-2016. Namen je razčleniti sestave na prvine, ki so jih predstavile telovadke na olimpijskih igrah v Riu 2016 in odkriti možne tehnične odnose med sestavo na gredi in sestavami na parterju. Razčlenjenih je bilo 82 sestav na gredi in 82 sestav na parterju, skupaj 164 vaj, ki so jih izvedle telovadke v predtekmovanju. Opazili smo, da je Pravilnik za ocenjevanje še malo raziskan, telovadke pa uporabljajo le nekaj prvin, ki so na voljo. V tem smislu bi morala Mednarodna telovadna zveza natančneje določiti pravila za ocenjevanje, ki ureja šport, oblikovati strategije za boljšo uporabo prvin, ki so na voljo v okviru pravil.

Ključne besede: kompozicija, pravilnik za ocenjevanje, olimpijske igre.


Takashi Sano, Shohei Kokudo
PREGLED GIBALNIH VZORCEV, KI ODRAŽAJO STOPNJO ZNANJA OSNOVNOŠOLCEV RAZNOŠKE ČEZ SKRINJO VZDOLŽ


SCGYM 14 1 2022 article 3

Namen pričujoče študije je bil preučiti gibalne vzorce, ki odražajo znanje raznožke čez skrinjo vzdolž pri osnovnošolcih, in razjasniti razlike v tehniki gibanja glede na spol, razred in višino skrinje. Preiskovanih je bilo 453 otrok (220 fantov, 233 deklet) od 3. do 6. razreda. Njihova gibanja pri preskoku so zabeležili z leve in sprednje strani ter jih ocenili po opazovalnem ocenjevalnem kriteriju. Razčlenitev raznožke je bila uporabljena za izločitev vzorcev gibanja posameznega značilnega dela raznožke. Verjetnost pripadnosti vsakemu vzorcu gibanja je bila razvrščena po spolu, razredu in višini orodja. Da bi raziskali značilnosti gibanj glede na spol, razred in višino orodja, smo izvedli χ2 test in analizo variance. Kot rezultat določitve vzorcev gibanja, je postalo jasno, da lahko preskoke osnovnošolcev razvrstimo v pet skupin: neuspešni skoki, preskoki odvisni od opore rok, preskoki s slabim doskokom, dobri preskoki in preskoki z močnimi potiski in odrivi v opori. Med dečki in dekleti ni bilo razlike v pojavnosti gibalnih vzorcev (χ2=7,707, p>0,05). Čeprav je obstajala pomembna razlika v stopnji pojavljanja vzorcev med ocenami (χ2=42,615, p<0,01), se gibi z visoko kakovostjo niso nagibali k povečanju, ko so ocene naraščale. Pet gibalnih vzorcev, pojasnjenih v tej študiji, naj bi vodilo do podrobnega vrednotenja preskokov in izboljšanju pouka glede na njihovo znanje.

Ključne besede: telesna vzgoja , uspešnost, preskok, osnovna šola, razvrščanje.


Vasiliki Kaioglou, Konstantinos Karteroliotis, Maria Koutsouba, Fotini Venetsanou
TELESNO KULTURNA PISMENOST NEVRHUNSKIH TELOVADK


SCGYM 14 1 2022 article 4

Otroci, zlasti dekleta, ne kažejo ravni telesne aktivnosti (TA) in telesne pismenosti (TP), ki bi bila povezana z zadostnimi zdravstvenimi koristmi. Telovadba naj bi bila primerno področje za krepitev PL otrok in sorodnih prvin, kot je PA. Namen te študije je bil oceniti raven TP nevrhunskih telovadk, da bi odkrili področja zadostnega in nezadostnega razvoja v njihovi TP. Preiskovano je bilo 101 dekle, staro 8-12 let (Mstarost=10,1±1,4), ki se je vsaj eno leto udeleževalo telovadbe za razvedrilo (Mleta=3,7±2,0), ocenilo kanadsko oceno telesne pismenosti (CAPL). -2). Za vse udeleženke so bile izračunane povprečne ocene (M±SD) za celotno TP in z njo povezane elemente. V skladu s tem je bila vsaka od njih razvrščena v eno od štirih razlagalnih kategorij CAPL-2, kar je navedlo, ali je bila na ne priporočeni (»začetek«, »napredovanje«) ali priporočeni (»doseči«, odlično«). Regresijska analiza je preučila povezavo skupnega TP rezultata s starostjo udeležencev in leti udeležbe pri telovadbi. Čeprav telovadke, podobno kot enako stari otroci po vsem svetu, niso izkazale ustrezne ravni PL, je bila njihova telesna pripravljenost dovolj razvita in so bile pretirano motivirane/samozavestne za TA. Nasprotno pa so bili druge prvine elementi TP, to je njihova gibalna pristojnost, znanje TA, sodelovanje TA, pod priporočenimi ravnmi, kar kaže na pomanjkljivosti v njihovem razvoju TP. Starost je bila povezana s skupnim TP (b=.440, p=.0001), leta udeležbe v telovadbi pa ne (b=.090, p=.325). Sodelovanje pri telovadbi je pomembno za krepitev več delov TP telovadk; za razvoj celotne palete prvin TP pa je treba dati prednost izvajanju večih delov telovadnih programov.

Ključne besede: gibalna pristojnost, telesna pripravljenost, telesna dejavnost, zdravstveno znanje, motivacija.


George Dallas, Costas Dallas, Vasiliki Kolovou, Panagiotis Pappas, Vasilis Mellos, Giorgos Paradisis
TRENUTNI UČINKI ENO IN DVOSTRANKEGA TRESENJA CELEGA TELESA NA SKAKALNE SPOSOBNOSTI, DVOSTRANSKO NESKLADNOST IN POMANJKANJE MOČI PRI BIVŠIH TELOVADCIH


SCGYM 14 1 2022 article 5

Tresenje celega telesa (WBV) se uporabljajo za izboljšanje skakalne sposobnosti, mišične moči, moči in zmogljivosti v različnih športih. Dvostranski primanjkljaj (BLD) je opredeljen kot razlika v velikosti največje sile med enonožnim ali sonožnim odrivom. Ta raziskava je proučila učinek enostranskih in dvostranskih tresenj celega telesa (WBV) na skakalne sposobnosti, neskladnost in BLD na nekdanje telovadce. Osemindvajset telovadcev se je prostovoljno prijavilo za sodelovanje v tej študiji. Udeleženci so izvedli 4 poskusne načine v ne zaporednih dneh v naključnem vrstnem redu. Vsak način je vključeval 3-minutno ogrevanje na tekalni stezi pri 2,22 ms-1, čemur je sledil 2-minutni počitek. Načini tresenja so bili: a) WBV z nogami [dvonožno] (WBVB), b) WBV z eno nogo [enostransko] (WBVU), c) WBVB z izklopom naprave (NWBVB) in d) WBVU z napravo izklop (NWBVU). Odvisni spremenljivki sta bili vskok iz čepa (SJ) in vskok iz stoje na stegnjenih nogah (CMJ) sonožno in enonožno. Rezultati so pokazali pomemben učinek vplivov med stanjem in časom na SJ tako pri stanju (sonožno/enonožno) kot pri CMJ, medtem ko je bil pomemben glavni učinek ugotovljen za stanje in čas na SJ. Končno, WBV bistveno izboljša simetrijo spodnjih okončin med izvajanjem SJ. Poleg tega je bil dvostranski WBV (WBV B) najučinkovitejši pogoj za dvostransko in enostransko delovanje SJ in CMJ.

Ključne besede: dvostranski primanjkljaj; vskok z ene noge; neskladnost.


Ivanova Vesela Ivanova
ŠPORTNE ZNAČILNOSTI VRHUNSKIH RITMIČARK


SCGYM 14 1 2022 article 6

Vrhunski športniki so osebe, ki v sebi združujejo izjemno nadarjenost, dolgoletno trdo delo in izrazite osebnostne lastnosti. Vrhunske ritmičarke se od tega določila ne razlikujejo, saj njihove športne značilnosti vključujejo vse te značilnosti. Namen raziskave je razviti metodologijo za oblikovanje športnih značilnosti vrhunskih ritmičark na podlagi trenutnih ritmičark iz ZDA, Singapurja in Tajvana ter primerjati dobljene rezultate. To bi nam lahko pomagalo oceniti trenutne navade teh ritmičark, pozitiven ali negativen vpliv navad na njihovo uspešnost in potrebne spremembe, ki jih je treba narediti za izboljšanje vadbe. Rezultati in statistična obdelava podatkov iz opravljenega poskusa so pokazali, da so tri preučevane srste vrhunskih ritmičark (skupaj 63) izkazale močno zavzetost in vključenost v vadbo. Na splošno so imeli singapurske in tajvanske ritmičarke težave pri sporazumevanju s svojim vaditelji in zaostajali v razvoju tehničnih lastnosti in miselnih sposobnosti za učinkovito prilagajanje v primerjavi z vrstnicami iz ZDA. Hkrati pa so pokazali višjo stopnjo samozavedanja za izboljšave. Po drugi strani pa so ritmičarke iz ZDA pokazali pomanjkljivosti v doslednosti pri vadbi. Številčne vrednosti so tudi pokazale, da so nekatere ameriške športnice izkazale omejitve pri razvoju telesnih lastnosti in sposobnosti, ki bi lahko vplivale na njihov poklicni športni razvoj v prihodnosti.

Ključne besede: ritmika, šport, značilnosti.


Maria Letícia Jardim, Ana Clara Justino Valencio, Lizia Nardi Menegassi, Ricardo Azevedo Da Silva, Randhall Bruce Carteri
TVEGANJE ZA MOTNJE PREHRANE IN SAMOPODOBE PRI MLADIH RITMIČARKAH JE POVEZANO Z NEPRIMERNIM VNOSOM ENERGIJE IN HRANIL


SCGYM 14 1 2022 article 7

Ritmika je lepi šport s posebnimi zahtevami, ki lahko pospešijo razvoj motenj hranjenja, kar vodi do pomembnih prehranskih pomanjkljivosti, ki lahko ogrožajo športno uspešnost in zdravje. Tako je cilj tega dela razčleniti povezave med tveganjem za motnje hranjenja in zaznavanjem telesne podobe in prehranjevalnih navad pri brazilskih ritmičarkah. Osemnajst športnic, starih med 12 in 19 let, se je odzvalo na dva 24-urna odpoklica hrane, na standardizirano meritev prehranjevalnega odnosa (EAT-26), na lestvico spoštovanja telesa (BES) in na vprašalnik o obliki telesa (BSQ). Obstajala je povezava med tveganjem za motnje hranjenja, popačenjem telesne podobe in indeksom telesne mase (0,51; p = 0,025 in -0,50; p = 0,029). Ugotovljene so bile negativne povezave med vnosom ogljikovih hidratov in lipidov na kilogram s tveganjem za motnje hranjenja (-0,69; p = 0,001 in -0,49; p = 0,03) in s popačenjem telesne slike (-0,63; p = 0,004 in -0,63; p = 0,04). Ugotovljene so bile tudi negativne povezave med energijskim vnosom na kilogram in tveganjem za motnje hranjenja (-0,62; p = 0,004) ter popačenjem telesne podobe (-0,70; p = 0,001). Naši rezultati poudarjajo pomen večdisciplinarnega pristopa za povečanje ozaveščenosti in preprečevanje morebitnih motenj hranjenja pri teh športnicah.

Ključne besede: prehranjevalne navade, duševno zdravje, psihologija športa.


Pınar Tatlıbal, Emine Kutlay, Onur Oral
UČINEK POSAMEZNIH DELOV OCENE NA KONČNO OCENE NA PRVEM MLADINSKEM SVETOVNEM PRVENSTVU RITMIČARK


SCGYM 14 1 2022 article 8

Namen je bil ugotoviti učinek delov skupnega rezultata na skupni rezultat in razlike med deli točkovanja na 1. mladinskem svetovnem prvenstvu v ritmiki v predtekmovanju, ki je potekalo v Moskvi, Ruska federacija, leta 2019. Razčlenjenih je bilo 1708 rezultatov 138 ritmičark iz 61 držav v vseh sestavah. Za vse sestave so učinki rezultatov težavnostnih podskupin (D1-2, D3-4) na skupne ocene težavnosti (DTS), rezultati odbitkov podskupine izvedbe (E1-2, E3-4-5-6) na skupne rezultate izvedbe (ETS ), in preučili so učinke DTS in ETS na skupne rezultate (TS). Uporabljena je bila opisna statistika, prema regresija in enosmerna ANOVA. V rezultatih  regresije je bilo ugotovljeno, da je bil učinek DTS na TS večji od učinka ETS na TS pri sestavah s kolebnico, žogo, kiji in trakom. Med vsemi orodji so bili učinki DTS in ETS na TS najvišji pri sestavah s kiji in najnižji pri sestavah s kiji. Učinek D3-4 na TS je bil večji kot D1-2. Učinek odbitka E3-4-5-6 na TS je bil višji kot E1-2 (p<0,001). Statistično pomembne razlike so bile ugotovljene le med srednjimi ocenami DTS orodja (p<0,000), razčlenjene z enosmerno ANOVA. To je pripeljalo do zaključka, da bo ravnovesje v učinku delov TS na rezultate TS prispevalo k celovitosti in umetniškemu učinku sestav ter vodilo tudi do boljših rezultatov, zato je treba več časa posvetiti sestavam s kolebnico in trakom v zgodnjem obdobju telesne priprave.

Ključne besede: ritmika, sestave, posameznice, ocena rezultatov.


Johanna Weber
POVEZAVE MED ROČNOSTJO, TEKMOVALNO USPEŠNOSTJO IN MOTIVACIJO NA TELOVADNEM NA KOLESU


SCGYM 14 1 2022 article 9

Ročnost je dejavnik, ki vpliva na uspešnost v številnih tekmovalnih športih. V ženskem  rokometu so psihološki dejavniki, kot je motivacija, povezani z ročnostjo. Tudi pri telovadbi je potrebno raziskati, ali je tako tudi pri telovadnem kolesu in ali je motivacija povezana z zmogljivostjo ali roko. V ta namen se je preučilo 203 nemške telovadce na kolesu. Obstajajo pomembne razlike v motivacijskih vidikih med telovadci s prevladujočo roko v disciplini ravne črte. V mnogoboju ni bilo ugotovljenih razlik. Primerov, da bi telovadci tekmovali samo v spirali ali preskoku, je bilo premalo. Če primerjamo razširjenost različnih vrst ročnosti v splošni populaciji s tistimi med telovadci na kolesih, za moške telovadce zaradi premajhnega števila primerov ni bilo mogoče izvesti posebne ocene, čeprav je treba opozoriti, da je bilo vseh 13 moških udeležencev desničarjev. Če primerjamo odstotke levičark in soročnosti med telovadkami in tistimi v splošni ženski populaciji, je razvidno, da je med telovadkami na kolesih višji odstotek soročnosti in levičarjev kot v splošni populaciji. Obstajajo razlike v odstotkih telovadk različnih rok, ki tekmujejo v ravni liniji in v mnogoboju. Obstajajo povezave med odstotkom ročnosti in tekmovalnimi rezultati, če upoštevamo range tekmovalnih rezultatov (npr. r = 0,949 in p ≤ 0,014 za tehnične težave pri levičarjih). Naši rezultati kažejo, da bi bilo treba pri vadbi posameznika in izboru upoštevati ročnost.

Ključne besede: ročnost, tekmovalni rezultati, motivacija, discipline, uspešnost.


Johanna Weber
ZAHTEVE PRI TELOVDNEM KOLESU: RAZLIKE MED TELOVADCI NA RAZLIČNIH STOPNJAH KAKOVOSTI, SPOLU IN DISCIPLINAH


SCGYM 14 1 2022 article 10

Uspešnost v številnih tekmovalnih športih je omejena tako z motivacijo kot tudi s telesnimi dejavniki. V prispevku se obravnava vprašanje, ali je motivacija povezana z uspešnostjo pri telovadnem kolesu in ali je prikaz motivacije povezan s spolom, stopnjo uspešnosti ali tekmovalno disciplino. V ta namen se je preučilo 203 nemške telovadke na kolu različnih stopenj uspešnosti. Različne ravni motivacije, tekmovalnih rezultatov in odstotkov telesne maščobe so bile ugotovljene pri različnih skupinah telovadcev: telovadci, ki so nastopali v mnogobojih/posameznih disciplinah. Telovadci in telovadke so se bistveno razlikovali v odstotku telesne maščobe, starosti in splošnih značilnostih. Razlike med ravnmi uspešnosti poudarjajo pomen vadbe posameznika glede, npr. npr. upanje na uspeh (p ≤ 0,003, η2 = 0,108) in druge dejavnike, ki omejujejo uspešnost. Nadalje se zdi potrebno vadbo prilagoditi posamezniku, ki tekmuje v različnih disciplinah, kar kažejo razlike v celotnem motivu uspešnosti (p ≤ 0,033, η2 = 0,042). Zato bi morala vsaka skupina športnikov med vadbo in nastopom prejemati vadbo, prilagojeno njihovim potrebam, ki upošteva njihovo lastno ozadje in okoliščine, da bi uspešnost povišali.

Ključne besede: odstotek telesne maščobe, discipline, uspešnost, spol, motivacija


Anton Gajdoš, Michal Bábela
Kratek zgodovinski prispevek XXIII


SCGYM 14 1 2022 Gajdos


Ivan Čuk
Ocenjevalci 2021


SCGYM 14 1 2022 reveiwers 2021