Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Kandidati s statusom športnika lahko svoj status v prijavno-sprejemnem postopku uveljavljate na dva načina:

  • Pošljete dokazilo o kategorizaciji OKS na Fakulteto za šport in pridobite bonus točke k točkam preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj; v mesecu maju, ko bo treba na Fakulteto za šport poslati zdravniško potrdilo, pošljete tudi potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o vaši trenutno veljavni kategorizaciji in s tem pridobite dodatne točke k točkam, ki jih boste dosegli na preizkusu. Več o tem bo objavljeno tekom prijavno-sprejemnega postopka na teh spletnih straneh.

V primeru, da imate zahtevana dokazila za obe boniteti, lahko uveljavljate obe.