Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Športno treniranje (2015/16)

Predmeti ST Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester
Anatomija Osk 45 0 15 0 60 4
Osnove pedagogike športa Ost 30 15 0 15 60 4
Informatika v športu Osk 30 0 30 0 60 4
Osnove gibanja v športu Osk 45 15 30 0 90 6
Obča psihologija Osk 30 15 0 0 45 3

Strokovni izbirni predmeti 1 (izberete 3 od 4)

1. semester (Športna gimnastika 1, Plavanje 1)

2. semester (Atletika 1, Ples 1)

Športna gimnastika 1 Ist 15 0 45 0 60 4
Plavanje z osnovami reševanja iz vode 1 Ist 15 0 45 0 60 4
Atletika 1 Ist 15 0 45 0 60 4
Ples 1 Ist 15 0 45 0 60 4
2. semester
Fiziologija športa 1 Osk 60 0 30 0 90 6
Medicina športa 1 Osk 30 0 15 0 45 3
Zgodovina športa Osk 30 15 0 0 45 3
Biomehanika športa 1 Osk 30 0 15 0 45 3
Razvojna psihologija Osk 30 0 15 0 45 3
Osnove pedagogike Osk 30 0 0 15 45 3
Šport A (1,2,3)*** Ost 30 0 75 0 105 7
2. letnik
3. semester
Fiziologija športa 1   Ost 60 0 30 0 90 6
Osnove pedagogike športa Ost 30 15 0 15 60 4
Kondicijska priprava - Vadba za moč, gibljivost in SMV Ost 45 15 60 0 120 8
Kondicijska priprava - Vadba za koordinacijo Ost 15 0 15 0 30 2
Kondicijska priprava - Vadba za hitrost Ost 15 0 15 0 30 2
Športi** Rokomet 1 ali Ost 15 0 45 0 60 4
Ples 1 Ost 15 0 45 0 60 4
Plavanje z osnovami reševanja iz vode 1 Ost 15 0 45 0 60 4
Temelji vadbenega procesa Osk 60 15 15 0 90 6
4. semester
Izbirni predmet 5: Didaktika športne vzgoje 1 Osnove športne vzgoje mlajših otrok Ist 20 15 10 0 45 3
Izbirni predmet 7**** Isp         90 6
Osnove pedagogike športa Ost 30 0 0 0 30 2
Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine Osk 45 0 0 0 45 3
Šport A (4a)*** Ost 15 0 15 0 30 2
Športi** Košarka 1 ali Ist 15 0 45 0 60 4
Odbojka 1 Ist 15 0 45 0 60 4
Nogomet 1 Ist 15 0 45 0 60 4
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1 A in B Ist 15 0 45 0 60 4
Nordijsko smučanje 1 A in B Ist 15 0 45 0 60 4
3. letnik
5. semester
Didaktika športne vzgoje 2 Ost 15 0 30 0 45 3
Izbirni predmet 6 Športna prehrana Ist 30 0 15 0 45 3
Izbirni predmet 7**** Isp         90 6
Osnove managementa v športu Osnove managementa, organiziranost in pravni vidiki športa Ost 20 25 0 0 45 3
Humanistični vidiki športa Zgodovina športa Osk 30 15 0 0 45 3
Sociologija v športu Šport in družba Osk 30 0 15 0 45 3
Psihologija športa Osk 45 15 15 0 75 5
Šport A (4b)*** Ost 45 15 30 0 90 6
6. semester
Humanistični vidiki športa Filozofija športa Osk 30 15 0 0 45 3
Antropološki vidiki športa in športne vzgoje Osk 30 15 0 0 45 3
Izbirni predmet 6 Fiziologija športa Fiziologija športa 2 Ist 45 0 0 0 45 3
Športna prehrana Ist 30 0 15 0 45 3
Praktično delo v športni organizaciji_ŠT Ost 0 0 0 90 90 6
Sociologija v športu Sociologija športa Ost 15 15 15 0 45 3
Šport A (4c)*** Ost 15 15 30 0 60 4
Diplomski projekt Osk 0 0 0 90 90 6

 

**ŠPORTI: Študent izbere štiri športe s 4 KT v 2. letniku

  

 ***ŠPORT A: Šport A je usmeritveni šport vsakega študenta športnega treniranja. Sestavjen je iz predmetov Šport 1 (4KT), Šport 2 (2KT), Špor t 3 (1 KT) in Šport 4 a, b, c (2 KT, 6KT, 4KT)). Vsak študent programa ŠT svoj usmeritveni šport posluša v vseh semestrih, skupaj v višini 19 KT.

Predmeti - športi   ST Kontaktne ure KT
P S V D
Aerobika_A 1, 2, 3, 4 a, b,c Ost 105 30 150 0 285 19
Alpsko smučanje in deskanje na snegu_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Atletika_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Badminton_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Borilni športi_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Hokej na ledu_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Fitnes_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Kajak, kanu_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Kegljanje_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Kolesarstvo_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Košarka_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Namizni tenis_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Nogomet_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Odbojka_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Plavanje z osnovami reševanja iz vode_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Ples_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Športno plezanje in alpinizem_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Rokomet_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Smučarski skoki in nordijska kombinacija_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Smučarski teki_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Squash_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Strelstvo_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Športna gimnastika_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Ritmična gimnastika_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Tenis_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Triatlon_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Vaterpolo_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19
Veslanje_A 1, 2, 3, 4 a, b, c Ost 105 30 150 0 285 19

 


****IZBIRNI PREDMET 7: Prosti izbirni predmeti; skupaj 12 KT – študenti izbirajo med predmeti drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov UL in ostalih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov FŠ.

 

Legenda:

ST - steber Osk - obvezni skupni predmet
Ost - obvezni strokovni predmet
Ist - izbirni strokovni predmet
Isp - izbirni splošni predmet
Kontaktne ure P - predavanja
S - seminarji
V - vaje
D - drugačna oblika dela
KT - kreditne točke