Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Univerzitetni podiplomski magistrski študij

Splošni podatki o programu

Naslov in vrsta programa Podiplomski magistrski študij: KINEZIOLOGIJA 

Trajanje: 2 leti

Strokovni naslov: magister/magistrica znanosti

Okrajšava naslova: mag. (pred imenom)

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Posredovati študentom poglobljena znanja s področja kineziologije in njenih mejnih znanosti. Usposobiti študente za samostojno reševanje najzahtevnejših razvojnih nalog na področju kineziologije. Posredovati in usposobiti študente za pravilen izbor in uporabo metodologije, potrebne za reševanje problemov širšega in ožjega strokovnega področja. Seznaniti študente s sistemom znanstveno-raziskovalnega dela v svetu, Evropi in Sloveniji. Spodbujati smisel za samostojno znanstveno-raziskovalno delo, podprto z ustrezno znanstveno metodologijo in tehnologijo ter ustrezno mero ustvarjalnosti in inovativnosti. Usposobiti študente za kreativno modeliranje novega znanja in jim podati ustrezne napotke za prenos tega znanja v strokovno delo v praksi. Usmeriti študente v smislu navajanja na kontinuirano zbiranje novih informacij, eksperimentalno delo, medsebojno sodelovanje, kritičnost znanstvene misli, prizadevnost za iskanje resnice, samoiniciativnosti ipd. Usposobiti študenta za projektno delo in ustrezno prikazovanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v znanih dokumentiranih oblikah prezentacije.  

 

Trajanje programa podiplomskega študija

Magistrski program praviloma traja dve leti. Obseg obremenitev je v enakih delih razporejen med skupne predmete, izbrane predmete na posameznih smereh in izdelavo magistrske naloge.