Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pogoji za napredovanje v višji letnik ali ponavljanje

Pogoji za prehod iz 1. v 2. letnik:

 • Anatomija,
 • Informatika v kineziologiji,
 • Osnovna motorika,
 • Psihologija 1,
 • Uvod v antropološko kineziologijo,
 • Zgodovina športa


in dva od naslednjih izpitov  po lastni presojii

 • Teorija in metodika atletike,
 • Teorija in metodika plavanja,
 • Teorija in metodika gimnastike,


poleg naštetega so pogoj za prehod v višji letnik tudi vse frekvence.

 
Pogoji za ponovni vpis v 1. letnik:

 • ena športna zvrst
   

in trije od naslednjih izpitov  po lastni presoji:

 • Anatomija,
 • Uvod v antropološko kineziologijo,
 • Osnovna motorika,
 • Zgodovina športa.


Pogoji za prehod iz 2. v 3. letnik:

 • Anatomija,
 • Informatika v športu,
 • Osnovna motorika,
 • Psihologija 1,
 • Uvod v antropološko kineziologijo,
 • Zgodovina športa,
 • Teorija in metodika atletike,
 • Teorija in metodika plavanja,
 • Teorija in metodika športne gimnastike,
 • Fiziologija športa 1,
 • Teorija in metodika košarke,
 • Medicina športa 1,
 • Osnove športne rekreacije,
 • Pedagogika športa 1,
 • Psihologija 2,
 • Teorija in metodika rokometa,
 • Statistika v kineziologiji,

 

poleg naštetega so pogoj za prehod v višji letnik tudi vse frekvence.

 

 

Pogoji za ponovni vpis v 2. letnik

 

 •  Anatomija,
 • Informatika v športu,
 • Osnovna motorika,
 • Psihologija 1,
 • Uvod v antropološko kineziologijo,
 • Zgodovina športa,
 • Teorija in metodika atletike,
 • Teorija in metodika plavanja,
 • Teorija in metodika športne gimnastike.

Študent mora opraviti še najmanj štiri izpite iz predmetnika 2. letnika, ki so pogoj za prehod v 3. letnik. 


Pogoji za ponovni vpis v 3. letnik  

 • Anatomija,
 • Informatika v športu,
 • Osnovna motorika,
 • Psihologija 1,
 • Uvod v antropološko kineziologijo,
 • Zgodovina športa,
 • Teorija in metodika atletike,
 • Teorija in metodika plavanja,
 • Teorija in metodika športne gimnastike
 • Fiziologija športa 1,
 • Teorija in metodika košarke,
 • Medicina športa 1,
 • Osnove športne rekreacije,
 • Pedagogika športa 1,
 • Psihologija 2,
 • Teorija in metodika rokometa,
 • Statistika v kineziologiji,
 • Teorija in metodika ŠRG - ženske

 

in dva od naslednjih izpitov:

 • Teorija in metodika odbojke,
 • Teorija in metodika plesa,
 • Teorija in metodika nogometa - moški,
 • Teorija in metodika plesa - ženske

 

in dva od naslednjih izpitov:

 • Biomehanika 1,
 • Fiziologija športa 2,
 • Metodologija v kineziologiji,
 • Osnove športnega treniranja 1,
 • Sociologija športa 1.

 

Pogoji za prehod iz 3. v 4. letnik

 • Anatomija,
 • Informatika v športu,
 • Osnovna motorika,
 • Psihologija 1,
 • Uvod v antropološko kineziologijo,
 • Zgodovina športa,
 • Teorija in metodika atletike,
 • Teorija in metodika plavanja,
 • Teorija in metodika športne gimnastike
 • Fiziologija športa 1,
 • Teorija in metodika košarke,
 • Medicina športa 1,
 • Osnove športne rekreacije,
 • Pedagogika športa 1,
 • Psihologija 2,
 • Teorija in metodika rokometa,
 • Statistika v kineziologiji,
 • Teorija in metodika ŠRG - ženske
 • Osnove športnega treniranja 1

 

in trije od naslednjih štirih izpitov:

 • Biomehanika 1,
 • Fiziologija športa 2,
 • Metodologija v kineziologiji,
 • Sociologija športa 1

 

in dva od naslednjih treh izpitov:

 • Teorija in metodika odbojke,
 • Teorija in metodika plesa,
 • Teorija in metodika nogometa - moški,

poleg naštetega so pogoj za prehod v višji letnik tudi vse frekvence.


Pogoji za ponovni vpis v 4. letnik:

Četrti letnik lahko ponavlja študent, ki do tedaj še ni ponavljal letnika ali bil vpisan na drugi fakulteti.

 

Vpis v absolventski staž

Študent ima po zaključku zadnjega semstra dodiplomskega študija dvanajst mesecev absolventskega staža.