Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Informacije za tuje študente v prijavnem postopku

 

Please note that all lectures at University of Ljubljana Faculty of sport are held in Slovenian.

 

Informacije o prijavi in priznavanju tujega izobraževanja za tuje študente v angleščini / Information on application for enrolment and recognition of foreign education for international students in English:

https://www.uni-lj.si/study/information/enrolment-recognition/

 

Zloženka o prijavno-sprejemnem postopku za zamejce in državljane držav nečlanic Evropske unije

Zloženka o prijavno-sprejemnem postopku za kandidate s srednjo šolo v tujini

 

Kontakti službe VPIS Univerze v Ljubljani in informacije za kandidate s srednjo šolo v tujini:

admission@uni-lj.si

recognition@uni-lj.si

Informacije o študiju (eng):

https://www.uni-lj.si/study/

+386 1 2418 585,

+386 1 2418 586​

Od ponedeljka do petka (februar do oktober) od 9.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00​