Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik

Predmeti Semester ∑ ur KT
zimski poletni
P S V P S V
I. letnik
Anatomija 30 - 15 30 - 15 90 7
Informatika v športu 30 15 15 - - - 60 5
Osnovna motorika 45 - 30 - - 30 105 7
Psihologija 1 - - - 45 15 15 75 5
Teorija in metodika atletike 15 - 30 15 - 45 105 7
Teorija in metodika košarke - - - 15 - 45 60 4
Teorija in metodika plavanja 20 - 40 15 - 30 105 7
Teorija in metodika športne gimnastike 15 - 45 15 - 30 105 7
Uvod v antropološko kineziologijo 30 - - 45 - - 75 7
Zgodovina športa 45 - - - - - 45 4
SKUPAJ: 230 15 175 180 15 210 825 60
  420 405    
II. letnik
Fiziologija športa 1 30 - 15 30 - 15 90 6
Medicina športa 1 - - - 45 - 15 60 3,5
Osnove športne rekreacije 45 - - - - - 45 3,5
Pedagogika športa 1 30 15 - 30 15 - 90 6
Planinstvo-poletni del - - - 20 - 35 55 4
Psihologija 2 30 15 - - - - 45 4
Smučanje - alpski del 15 - 35 - - - 50 3,5
Smučanje - nordijski del 5 - 35 - - - 40 3
Statistika v kineziologiji 45 15 30 - - - 90 5
Teorija in metodika košarke 15 - 30 - - - 45 3,5
Teorija in metodika odbojke - - - 15 - 45 60 4
Teorija in metodika rokometa 15 - 45 15 - 30 105 7
Teorija in metodika plavanja - - - - - 40 40 3
izbirna predmeta v II. letniku
Teorija in metodika nogometa - moški - - - 15 - 45 60 4
Teorija in metodika športno ritmične gimnastike - ženske - - - 15 - 45 60 4
SKUPAJ: 230 45 190 170 15 225 875 60
  465 410    
III. LETNIK – skupni predmeti za vse smeri
Biomehanika 1 30 - 15 - - - 45 4
Didaktika športne vzgoje 30 - - - - 45 75 6
Fiziologija športa 2 30 - 15 - - - 45 4
Metodologija v kineziologiji - - - 60 - 15 75 6
Osnove športnega treniranja 1 45 - 15 - - - 60 4
Planinstvo - taborjenje - - - 5 - 35 40 3
Planinstvo - zimski del - - - 5 - 35 40 3
Smučanje - alpski del 15 - 40 - - - 55 4
Smučanje - nordijski del 5 - 25 - - - 30 3
Sociologija športa 1 - - - 45 - 15 60 4
Teorija in metodika odbojke 15 - 30 - - - 45 4
Teorija in metodika plesa 15 - 45 - - - 60 4
izbirna predmeta v III. letniku
Teorija in metodika nogometa - moški 15 - 30 - - - 45 3
Teorija in metodika plesa - ženske - - - 15 - 30 45 3
III. letnik – smer športno treniranje
Izbirni predmet 30 15 15 30 15 15 120 8
SKUPAJ: 230 15 230 145 15 160 795 60
skupaj ur po semestrih: 475 320    
Športna vzgoja - - 30 - - 30 60 0
III. letnik – smer športna rekreacija
Izbirni predmet 30 15 15 30 15 15 120 8
SKUPAJ: 230 15 230 145 15 160 795 60
skupaj ur posemestrih: 475 320    
Športna vzgoja - - 30 - - 30 60 0
III. letnik – smer specialna športna vzgoja
Izbirni predmet 30 15 15 30 15 15 120 8
SKUPAJ: 230 15 230 145 ali 160 15 160 ali 190 795 60
skupaj ur posemestrih: 475 320    
Športna vzgoja - - 30 - - 30 60 0
IV. LETNIK – skupni predmeti za vse smeri
Didaktika športne vzgoje 30 - 45 - 30 - 105 8
Medicina športa 2 45 - 15 - - - 60 5
Organizacija športa - - - 45 15 15 75 6
Angleščina 30 - - 30 - - 60 5
IV. letnik – smer športno treniranje
Izbirni predmet 90 15 15 120 10 - 250 20
Biomehanika 2 - - - 30 - 15 45 4
Psihologija športa 45 - - - - - 45 4
Sociologija športa 2 15 15 - - - - 30 3
Športno treniranje - - - 45 - 15 60 5
SKUPAJ: 255 30 75 270 55 45 730 60
skupaj ur posemestrih: 360 370    
Športna vzgoja - - 30 - - 30 60 0
IV. letnik – smer športna rekreacija
Izbirni predmet 90 15 15 120 10 - 250 20
Medicina v športni rekreaciji 60 - - - - - 60 5
Sportna rekreacija in fiziologija dela - - - 30 - - 30 3
Športna rekreacija in okolje 30 15 15 - - - 60 5
Športna rekreacija in psihologija dela - - - 30 - - 30 3
SKUPAJ: 285 30 90 255 55 15 730 60
skupaj ur posemestrih: 405 325    
Športna vzgoja - - 30 - - 30 60 0
IV. letnik – smer specialna športna vzgoja
Izbirni predmet 90 15 15 120 10 - 250 20
Kinezioterapija - - - 30 - 30 60 5
Pedagogika športa 2 30 15 15 - - - 60 6
Teorija vedenjskih in duševnih posebnosti - - - 45 15 - 60 5
SKUPAJ: 255 30 90 270 70 45 730 60
skupaj ur posemestrih: 345 385    
Športna vzgoja - - 30 - - 30 60  

 

izbirni predmeti: III. letnik - smer športno treniranje
Aerobika - izbirni predmet
Alpinizem - izbirni predmet
Alpsko smučanje - izbirni predmet
Atletika - izbirni predmet
Balinanje - izbirni predmet
Borilni športi - izbirni predmet
Fitnes - izbirni predmet
Kajak - izbirni predmet
Kegljanje - izbirni predmet
Kolesarstvo - izbirni predmet
Kondicijsko treniranje - izbirni predmet
Košarka - izbirni predmet
Nogomet - izbirni predmet
Namizni tenis - izbirni predmet
Nordijsko smučanje - izbirni predmet
Odbojka - izbirni predmet
Plavanje - izbirni predmet
Ples - izbirni predmet
Rokomet - izbirni predmet
Skoki v vodo - izbirni predmet
Športna gimnastika - izbirni predmet
Šport in mediji - izbirni predmet
Športno plezanje - izbirni predmet
Športno ritmična gimnastika - izbirni predmet
Tenis - izbirni predmet
Triatlon - izbirni predmet

 

izbirni predmeti: III. letnik - smer specialna športna vzgoja
Elementarna športna vzgoja - izbirni predmet
Gorništvo z aktivnostmi v naravi - izbirni predmet
Prilagojena športna vzgoja - izbirni predmet
Šport in mediji - izbirni predmet

 

izbirni predmeti: III. letnik - smer športna rekreacija
Športna rekreacija - izbirni predmet
Šport in mediji - izbirni predmet