Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vodstvo

Dekan:
prof. dr. Milan Žvan, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: milan.zvan@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-77-00


Prodekan za pedagoško dejavnost:
prof. dr. Damir Karpljuk, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: damir.karpljuk@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-77-10


Prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost:
prof. dr. Mojca Doupona Topič, prof. šp. vzg., mag. med. prod.

Elektronski naslov: mojca.doupona@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-78-39


Predstojnik Inštituta za šport:
doc. dr. Janez Vodičar, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: janez.vodicar@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-78-42


Tajnik:
Igor Smolić, univ. dipl. prav.

Elektronski naslov: igor.smolic@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-77-32