Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pogoji za vpis, merila za izbiro v primeru omejitve vpisa - Kineziologija, druga stopnja

Pogoji za vpis:

  • Diploma  univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kineziologija.
  • Vpišejo se lahko tudi diplomanti  drugih  prvostopenjskih študijskih programov s področja športa, zdravja in medicine, ki morajo pred vpisom imeti opravljene študijske obveznosti iz naslednjih predmetov (v minimalnem obsegu):

 

Predmet ECTS
Anatomija 4
Biomehanik 3
Fiziologija 4
Kondicijska priprava 12
Medicina športa 3
Osnove gibanja v športu 6
Pedagogika športa 4
Didaktika športne vzgoje 3
Živčno-mehanske osnove gibanja 6

 in preizkus gibalnih sposobnosti – plavanje 100m in Cooperjev test (tek 2400m)

Razpisana mesta:

Število vpisnih mest za študijsko leto 2015/16: 40 rednih in 10 izrednih mest za Slovence in državljane držav članic EU.

Omejitev vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (po 21. 9. 2015), bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na dodiplomskem programu (70 %) in povprečno oceno predmetov, naštetih pri diferencialnih izpitih (30 %).
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do 10. septembra 2015  oddati prijavo za vpis prek spletnega portala eVŠ. Dokazila  o izpolnjevanju vpisnih pogojev oddajo ob prijavi ali naknadno, najkasneje do 21. septembra 2015.

Več v Razpisu za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje v študijskem letu 2015/16.