Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Kineziologija (2015/16)

Predmeti   Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester
Anatomija   60 0 30 0 90 6
Osnove gibanja v športu   45 15 30 0 90 6
Informatika v športu   30 0 30 0 60 4
Osnove pedagogike športa   30 15 0 15 60 4
Psihologija - Razvojna psihologija   30 15 0 0 45 3

Strokovni izbirni predmeti 1 (izberete 2 od 3)

1. semester (Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1)

2. semester (Atletika 1, Gibanje v vodi)

Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1   15 0 45 0 60 4

Strokovni izbirni predmeti 2 (izberete 1 od 5)

1. semester (Plavanje 1, Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1)

2. semester (Atletika 1, Gibanje v vodi in Ples 1)

Plavanje z osnovami reševanja iz vode 1   15 0 45 0 60 4
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1   15 0 45 0 60 4
Ples 1   15 0 45 0 60 4
2. semester
Statistika v športu   30 0 30 0 60 4
Fiziologija športa 1   60 0 30 0 90 6
Biomehanika športa 1   30 0 15 0 45 3
Medicina športa 1   30 0 15 0 45 3
Zgodovina športa   30 15 0 0 45 3
Psihologija - Obča psihologija   30 0 15 0 45 3
Osnove pedagogike športa   30 0 0 15 45 3

Strokovni izbirni predmeti 1 (izberete 2 od 3)

1. semester (Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1)
2. semester (Atletika 1, Gibanje v vodi)

Gibanje v vodi

Atletika 1

 

15

15

0

0

45

45

0

0

60

60

4

4

Strokovni izbirni predmeti 2 (izberete 1 od 5)

1. semester (Plavanje 1, Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1)
2. semester (Atletika 1, Gibanje v vodi in Ples 1)

Gibanje v vodi

Atletika 1

15

15

0

0

45

45

0

0

60

60

4

4

2. letnik
 
3. semester
Biomehanika športa Osk 45 15 30 0 90 6
Osnove pedagogike športa Ost 30 15 0 15 60 4
Kondicijska priprava - Vadba za moč, gibljivost in SMV Ost 45 15 60 0 120 8
Kondicijska priprava - Vadba za vzdržljivost Ost 30 15 15 0 60 4
Kondicijska priprava - Vadba za koordinacijo Ost 15 0 15 0 30 2
Kondicijska priprava - Vadba za hitrost Ost 15 0 15 0 30 2
Temelji vadbenega procesa Osk 30 0 15 0 45 3
Športi 2 Rokomet 1 Ist 15 0 45 0 60 4
4. semester
Izbirni predmet 8 (3)* Isp         60 4
Kondicijska priprava - Vadba otrok in mladine Ost 20 10 15 0 45 3
Kondicijska priprava - Programiranje kondicijske priprave Ost 10 20 0 0 30 2
Osnove pedagogike športa Ost 30 0 0 0 30 2
Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine Osk 45 0 0 0 45 3
Psihologija Razvojna psihologija Osk 30 0 15 0 45 6
Obča psihologija Osk 30 15 0 0 45
Športna prehrana Ost 30 0 15 0 45 3
Športi 2 Odbojka 1 Ist 15 0 45 0 60 4
3. letnik
5. semester
Angleščina - Prvi tuji strokovni jezik Osk 45 0 0 0 45 3
Izbirni predmet 7 Didaktika športne vzgoje 2 Vodenje športne vadbe Ist 15 0 30 0 45 3
Osnove managementa v športu Osnove managementa, organiziranost in pravni vidiki športa Osk 20 25 0 0 45 3
Podjetništvo v športu Osk 15 10 20   45 3
Humanistični vidiki športa Zgodovina športa Osk 30 15 0 0 45 3
Sociologija v športu Šport in družba Osk 30 0 15 0 45 3
Športi 4*** Ples 1 Ist 15 0 45 0 60 4
Nordijsko smučanje 1 A in B Ist 15 0 45 0 60 4
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1 A in B Ist 15 0 45 0 60 4
Igre z loparji 1 Ist 15 0 45 0 60 4
Športna rekreacija Ost 75 15 0 0 90 6
6. semester
Aerobika Ost 30 0 60 0 90 6
Izbirni predmet 7 Humanistični vidiki športa Filozofija športa Ist 30 15 0 0 45 3
Praktično delo v športni organizaciji_KIN Ost 0 0 0 135 135 9
Diplomski projekt Osk 0 0 0 90 90 6
Športi 4*** Nogomet 1 Ist 15 0 45 0 60 4
Ritmična gimnastika 1 Ist 15 0 45 0 60 4
Košarka 1 Ist 15 0 45 0 60 4

 

*IZBIRNI PREDMET 8: prosti izbirni predmeti; skupaj 13 KT – študenti izbirajo med predmeti drugih univerzitetnih dodiplomskih programov in ostalih dodiplomskih študijskih programov FŠ.

 

**ŠPORTI 3: Študentje izberejo 1 izmed 3 ponujenih športov v 2. semestru - skupaj 4 KT

Predmeti - športi 3 ST Kontaktne ure ŠD ŠO KT
P S V D
Atletika 1 Ist 15 0 45 0 60 60 120 4
Športna gimnastika 1 Ist 15 0 45 0 60 60 120 4
Športna rekreacija v turizmu v bazenih in ob morju Gibanje v vodi Ist 15 0 45 0 60 60 120 4

 

***ŠPORTI 4: Študenti izberejo med ponujenimi športi tri športe (skupaj 12 KT)

 

Legenda:

ST - steber Osk - obvezni skupni predmet
Ost - obvezni strokovni predmet
Ist - izbirni strokovni predmet
Isp - izbirni splošni predmet
Kontaktne ure P - predavanja
S - seminarji
V - vaje
D - drugačna oblika dela
KT - kreditne točke