Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Kineziologija

Predmeti Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester
Funkcionalna anatomija 60 0 30 0 90 6
Osnove gibanja v športu 45 15 30 0 90 6
Informatika v športu 30 0 30 0 60 4
Osnove pedagogike športa 30 15 0 15 60 4
Psihologija Razvojna psihologija 30 15 0 0 45 3

Strokovni izbirni predmeti 1 (izberete 2 od 3)

1. semester (Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1)

2. semester (Atletika 1, Gibanje v vodi)

Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1 15 0 45 0 60 4

Strokovni izbirni predmeti 2 (izberete 1 od 5)

1. semester (Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode, Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1)

2. semester (Atletika 1, Gibanje v vodi in Ples 1)

Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode 15 0 45 0 60 4
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1 15 0 45 0 60 4
Ples 1 15 0 45 0 60 4
2. semester
Statistika v športu 30 0 30 0 60 4
Fiziologija športa 1 60 0 30 0 90 6
Biomehanika športa 1 30 0 15 0 45 3
Medicina športa 1 30 0 15 0 45 3
Zgodovina športa 30 15 0 0 45 3
Psihologija Obča psihologija 30 0 15 0 45 3
Osnove pedagogike športa 30 0 0 15 45 3

Strokovni izbirni predmeti 1 (izberete 2 od 3)

1. semester (Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1)
2. semester (
Atletika 1, Gibanje v vodi)

Gibanje v vodi

Atletika 1

15

15

0

0

45

45

0

0

60

60

4

4

Strokovni izbirni predmeti 2 (izberete 1 od 5)

1. semester (Plavanje 1 
z osnovami reševanja iz vode, Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1)
2. semester (
Atletika 1, Gibanje v vodi in Ples 1)

Gibanje v vodi

Atletika 1

15

15

0

0

45

45

0

0

60

60

4

4

2. letnik
 
3. semester
Biomehanika športa 2 30 0 15 0 45 3
Fiziologija športa 2 45 0 0 0 45 3
Medicina športa 2 45 0 45 0 90 6
Živčno-mehanske osnove gibanja 1 60 0 30 0 90 6
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 3 (izbere 2 od 3)
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1A in 1B 15 0 45 0 60 4
Nordijsko smučanje 1A, 1B 15 0 45 0 60 4
Planinstvo 20 10 30 0 60 4
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 4 (izbere 2 od 4)
Košarka 1 15 0 45 0 60 4
Rokomet 1 15 0 45 0 60 4
4. semester
Kondicijska priprava 1 90 30 90 0 210 14
Temelji vadbenega procesa 1 30 0 15 0 45 3
Živčno-mehanske osnove gibanja 2 15 15 15 0 45 3
Vodenje športne vadbe 15 0 30 0 45 3
Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine 45 0 0 0 45 3
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 4 (izbere 2 od 4)
Odbojka 1 15 0 45 0 60 4
Nogomet 1 15 0 45 0 60 4
3. letnik
5. semester
Angleščina 45 0 0 0 45 3
Aerobika in fitnes 30 10 80 0 45 3
Filozofija športa 30 15 0 0 90 6
Športna prehrana 30 0 15 0 45 3
Športna vadba posebnih skupin 15 15 15 0 45 3
Kondicijska priprava 2 45 30 30 0 105 7
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET 15 15 15 0 45 3
6. semester
Športna prehrana 15 15 0 0 30 2
Šport in družba 30 0 15 0 45 3
Praktično delo v športni organizaciji 0 0 0 105 105 7
Osnove managementa v športu 30 30 15 0 75 5
Športna rekreacija 45 15 0 0 60 4
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET 60 30 45 0 135 9

Op.:

SPLOŠNI ZBIRNI PREDMET: Splošni  izbirni predmeti za skupaj 12 KT - možnosti: 

  • a) Študent izbira med splošnimi izbirnimi predmeti UL FŠ, ki jih potrdi senat za za tekoče študijsko leto kot prilogo tega predmetnika.
  • b) Študent izbere druge predmete prvostopenjskih programovUL FŠ ali drugih fakultet UL, ki jih še nima v predmetniku;
  • c) Študent izbere usmerjanje posameznega športa Šport - izbirni (12 KT), vendar se mora za to možnost prijaviti že v 2. letniku.