Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Predmetnik - Kineziologija

KT
1. letnik
1. semester (zimski)
Funkcionalna anatomija 60 0 30   90 6
Osnove gibanja v športu 45 15 30   90 6
Informatika v športu 30 0 30   60 4
Osnove pedagogike športa 30 15   15 60 4
Psihologija Razvojna psihologija 30 15     45 3

STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 1 (Izbrati 2 predmeta od 3)

Zimski semester: Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1

Poletni semester: Atletika 1, Gibanje v vodi

  30   90   120 8

STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI  (izbrati 1 predmet od 5)

Zimski semester: Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode, Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1

Poletni semester: Atletika 1, Gibanje v vodI,  Ples 1

  15   45   60 4
             
             
2. semester (poletni)
Statistika v športu 30   30   60 4
Fiziologija športa 1 60   30   90 6
Biomehanika športa 1 30   15   45 3
Medicina športa 1 30   15   45 3
Zgodovina športa 30 15     45 3
Psihologija Obča psihologija 30   15   45 3
Osnove pedagogike športa 30     15 45 3
2. letnik
3. semester (zimski)
Biomehanika športa 2 30   15   45 3
Fiziologija športa 2 45       45 3
Medicina športa 2 45   45   90 6
Živčno-mehanske osnove gibanja 1 60   30   90 6
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 3 (izbrati 2 predmeta od 3):
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1 15   45   60 4
Nordijsko smučanje 1 15   45   60 4
Planinstvo 20 10 30   60 4
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 4 (izbrati 2 predmeta od 4):

Zimski semester: Rokomet 1, Odbojka 1,

Poletni semester: Košarka1, Nogomet 1

30 0 90   120 8
4. semester (poletni)
Kondicijska priprava 1 90 30 90   210 14
Temelji vadbenega procesa 1 30   15   45 3
Živčno-mehanske osnove gibanja 2 15 15 15   45 3
Vodenje športne vadbe 15   30   45 3
Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine 45   0   45 3
3. letnik
5. semester (zimski)
Angleščina 45       45 3
Aerobika in fitnes 30 10 80   120 8
Filozofija športa 30 15     45 3
Športna prehrana 30   15   45 3
Športna vadba posebnih skupin 15 15 15   45 3
Kondicijska priprava 2 45 30 30   105 7
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMETI 15 15 15   45 3
6. semester (poletni)
Športna prehrana 15 15     30 2
Šport in družba 30   15   45 3
Praktično delo       105 105 7
Osnove managementa v športu 56 4 15   75 5
Športna rekreacija 45 15     60 4
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMETI 60 30 45   135 9

Op.:

SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET : Splošni  izbirni predmeti za skupaj 12 KT - možnosti: 

a) Študent lahko izbere predmete iz ponudbe splošnih izbirnih predmetov UL FŠ za tekoče študijsko leto;

b) Študent lahko izbere predmete drugih prvostopenjskih študijskih programov UL FŠ ali drugih članic UL;

c) Študent lahko izbere usmerjanje posameznega športa, vendar se mora za to možnost prijaviti že v 2. letniku Športne vzgoje.

Učni načrti predmetov (po abecednem vrstnem redu)