Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Pogoji za napredovanje v višji letnik ali ponavljanje - Športna vzgoja

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik: 54 ECTS točk v letniku.
Pogoji za ponavljanje 1. letnika: 30 ECTS točk v letniku.
Pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik: 60 ECTS točk v 1. letniku in 54 ECTS točk v 2. letniku.
Pogoji za ponavljanje 2. letnika: 60 ECTS točk v 1. letniku in 30 ECTS točk v 2. letniku.