Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pogoji za vpis, merila za izbiro ob omejitvi vpisa - Športna vzgoja, druga stopnja

 Pogoji za vpis:

  • Diploma prvostopenjskega univerzitetnega programa Športna vzgoja ali prejšnjega univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja.    
  • Diplome prvostopenjskih univerzitetnih programov Kineziologija, Športno treniranje in Športna rekreacija ter opravljeni diferencialni izpiti do 60 KT glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna komisija na Fakulteti za šport.
  • Diplome prvostopenjskih pedagoških univerzitetnih programov, ki jih na podlagi vloge študenta določi pristojna komisija na Fakulteti za šport, in opravljeni diferencialni izpiti do 60 KT glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna komisija na Fakulteti za šport.
  • Diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa za pridobitev strokovnega naziva »Diplomirani trener« z navedbo izbrane športne panoge ali diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa za trenerja izbrane športne panoge ter opravljeni diferencialni izpiti do 60 KT glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna komisija na Fakulteti za šport.

Razpisana mesta za vpis v študijskem letu 2015/16: 40 rednih in 10 izrednih mest za Slovence in državljane držav EU.

Omejitev vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (po 21. septembru 2015), bodo kandidati izbrani glede na:

  • študijski uspeh na prvostopenjskem študiju (50%);
  • povprečno oceno pri predmetih prvostopenjskega študija s področja pedagogike in didaktike (50%).

 

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do 10. septembra 2015  oddati prijavo za vpis prek spletnega portala eVŠ.  Dokazila  o izpolnjevanju vpisnih pogojev oddajo ob prijavi ali naknadno, najkasneje do 21. septembra 2015.

Več v Razpisu za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje v študijskem letu 2015/16.