Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 2


nosilci:
dr. Čuk Ivan, prof.

 

Učni načrt