Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Šola v naravi s plavalnimi dejavnostmi


nosilci:
dr. Kapus Jernej, izr. prof.

izvajalci:
dr. Šajber Dorica, izr. prof.

Vsebina:

Temeljna vsebinska področja so:

 • organizacija in izvedba poletne šole v naravi
 • organizacija in izvedba športnih dni s plavalnimi dejavnostmi
 • plavalne dejavnosti, ki so lahko vsebine poletnih šol v naravi in športnih dni:
 • kako pripraviti obalo in plavališče za varno in učinkovito izvedbo programov plavanja in plavalnih dejavnosti v naravnem kopališču
 • elementarne igre v vodi (elementarne igre za prilagajanje na osnovno potapljaško opremo, v manjšem deležu še elementarne igre za prilagajanje na vodo in za učenje plavalnih tehnik)
 • vodne igre, primerne za poletno šolo v naravi in športne dneve v naravnih kopališčih (mali vaterpolo, vodna košarka, vodna odbojka)
 • načrtovanje in izvedba varnih elementarnih skokov v vodo v naravnih kopališčih 
 • vzdržljivostne dejavnosti, ki se izvajajo v vodi (vzdržljivostno plavanje v naravnem okolju in varnost (nevarnost utapljanja), orientacija v vodnem okolju, obseg in intenzivnost pri vadbi vzdržljivostnega plavanja, organizacija vzdržljivostnega plavanja, plavanje razdalj od 300 metrov do 2500 metov)
 • primeri nekaterih medpredmetnih povezav v poletni šoli v naravi (spoznavanje življenja ob morju in v njem, vsebine iz biologije, fiziologije, ekologije, geografije, zgodovine, fizike…)
 • zabavne in animacijske igre, ki jih učitelj lahko uporabi za družabne večere ali v slabem vremenu, ko izvedba običajnega programa šole v naravi ni mogoča
 • zagotavljanje aktivne varnosti in reševanja iz vode v naravnih kopališčih
 • nevarnosti v naravnih kopališčih (tokovi, temperatura, veter, plimovanje, razčlenjeno dno, plovila, ostali kopalci, spremenljivo vreme, živali…)
 • zagotavljanje aktivne varnosti pri programih, ki se izvajajo v naravnih kopališčih
 • reševanje iz vode v naravnih kopališčih
 • osnove potapljanja na dih, ki so v funkciji možne uporabe pri reševanju utapljajočega iz vode (smotri in varnost, osnovna potapljaška oprema, tehnika potopa na dih (priprava opreme, prehod v vodo in horizontalno plavanje na gladini, opazovanje in orientiranje, različni načini potopa, izenačevanje pritiska v ušesih, izenačevanje pritiska v maski, navpični potop v globino do 7 metrov)

Učni načrt