Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Ritmična gimnastika


nosilci:
dr. Čuk Ivan, prof.

izvajalci:
dr. Vajngerl Branka, viš. pred.