Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Kronične bolezni in vadba


nosilci:
dr. Dervišević Edvin, prof.

izvajalci:
dr. Hadžić Vedran, doc.

Učni načrt