Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

doc. dr. Janez Vodičar, prof. šp. vzg.