Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

izr. prof. dr. Janez Vodičar, prof. šp. vzg.