Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.13., num.1., 2021

Ivan Čuk
Uvodnik

William A. Sands, Gregory C. Bogdanis, Gabriella Penitente & Olyvia Donti
OCENJEVANJE ZANIMANJA ZA ORODNO TELOVADBO

Paloma Trucharte, Ignacio Grande
RAZČLENITEV IN PRIMERJAVA VADBENIH OBREMENITEV MED DVEMA SKAPINAMA TELOVADK GLEDE NA ZAZNAVANJE NAPORA IN DEJANSKI NAPOR

J.C. Ausmus, Lindsey C. Blom, Sharon Bowman, Jean-Charles Lebeau
POVEZANOST MED DRUŽBENIMI MEDIJI IN MOTNJAMI HRANJENJA PRI TELOVADKAH NA VISOKIH ŠOLAH

Almir Atiković, Edina Kamenjašević
NAPOVEDOVANJE KONČNEGA REZULTATA MNOGOBOJA Z D IN E OCENAMI PRI ŽENSKI ORODNI TELOVADBI

Giurka Gantcheva, Yulia Borysova, Nina Kovalenko
VREDNOTENJE IN RAZVOJ UMETNIŠKIH SPOSOBNOSTI 7-8 LETNIH RITMIČARK

Yaiza Taboada-Iglesias, Águeda Gutiérrez-Sánchez, Diego Alonso-Fernández, Mercedes Vernetta-Santana
TELESNE ZNAČILNOSTI ŠPANSKIH AKROBATK GLEDE NA STAROSTNO KATEGORIJO

Elpida Skaltsa, Vasiliki Kaioglou & Fotini Venetsanou
RAZVOJ RAVNOTEŽJA PRI OTROKIH, KI SODELUJO V RAZLIČNIH SPROSTITVENIH GIBALNIH DEJAVNOSTIH

Christina Argyrou, Stylianos Spinos, Vasileios Karfis in Fotini Venetsanou
KATERE PROSTOČASNE DEJAVNOSTI TELOVADBA, GRŠKI TRADICIONALNI PLES IN TENIS DAJEJO NAJPOZITIVNEJŠE PSIHOLOŠKE ODGOVORE?

Jorge Luiz Novaes Santos Júnior, Rívia da Silva Passos, Alinne Alves Oliveira, Jonas R. Dias da Silva, Ramon Silva Souza1, Rafael da Silva Passos, Marco Machado, Alexander J. Koch, Rafael Pereira
VPLIV VARNOSTNIH JERMENČKOV NA MIŠIČNO SILO, BOLEČINO PRI VZDRŽEVANJU VESE

Bárbara de Paula Ferreira, Nathálya Gardênia de Holanda Marinho Nogueira, Guilherme Menezes Lage, João Roberto Ventura de Oliveira, Tércio Apolinário-Souza
VLOGA MISELNE VADBE PRI ZMANJŠEVANJU POZABLJANJA PRI IZVAJANJU TELOVADNIH PRVIN

Miguel Vicente-Mariño
SVETOVNA TEKMOVANJA MLADIH NA PROŽNIH PONJAVAH KOT RAZVOJNI STEBER ZA SKOKE NA PROŽNIH PONJAVAH: REZULTATI NACIONALNIH ZVEZ MED LETI 1999 IN 2019

Anton Gajdoš
Kratek zgodovinski prispevek XX

Ivan Čuk
Ocenjevalci v letu 2020


Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

SCGYM 13 1 2021 journal

We are all eagerly waiting the Olympic Games in Tokyo. In the meantime, you can enjoy our first issue of Science of Gymnastics Journal this year. We have entered the thirteenth year of publication. Let’s hope this number will bring us good luck!

 

In this issue we have many interesting articles.  The first  is by William Sands and his colleagues. They tried to answer the big question whether  gymnastics is rising or sinking. It opens questions we need to consider, including whether to pursue  the Olympic motto  Faster, Higher, Stronger  or perhaps “a healthy mind in a healthy body” is a worthy goal too.

 

There is a wide spectrum of other important research projects that our authors from many different parts of the world contributed. We are proud of our diversity and the range our authors cover.

 

We also have a small anniversary, i.e., this issue presents Anton Gajdoš’s 20th short historical note, introducing two German gymnasts, Alfred Schwarzmann (Olympic all-around champion ) and Walter Stefans, who were both members of the winning team at the OG in Berlin 1936.

 

From  our  June issue onward, we will add a DOI number to each article as the University of Ljubljana  and our Faculty of Sport have been authorized to generate DOI.

 

We strongly recommend all authors to use Grammarly or Instatext (you can find them using  any search engine  on the internet) before sending their manuscript to the editor. Both tools are free and can improve your writing.

 

Just a reminder that if you cite the journal, its abbreviation in the Web of Knowledge is SCI GYMN J.

 

I wish you enjoyable reading and many ideas for new research projects and articles.


William A. Sands, Gregory C. Bogdanis, Gabriella Penitente & Olyvia Donti
OCENJEVANJE ZANIMANJA ZA ORODNO TELOVADBO


SCGYM 13 1 2021 article 1

Kljub podatkom iz svetovnih medijev zanimanje za telovadbo po vsem svetu še nikoli ni bilo ocenjeno. Članstva, nakupi opreme in oblačil, naročnine in drugi podatki so bili uporabljeni kot posredni podatki za merjenje zanimanja in udeležbe pri telovadbi. Pri odkrivanju naštetih trendov bi lahko koristili lahko dostopno orodje za oceno zanimanja za telovadbo. Ta raziskava je skušala uporabiti razmeroma novo orodje za iskanje po svetovnem spletu, imenovano Google TrendsTM (GT), za oceno zanimanja za telovadbo z zapisi iskalnih izrazov, uporabljenih v GoogluTM. Iskanja GoogleTM vključujejo uporabo iskalnih izrazov, ki so zabeleženi in nato dostopni GT. Ker iskanja GoogleTM omogočajo dostop do tem, ki vas zanimajo skoraj povsod po svetu, lahko vsi, ki imajo dostop do spleta, nato uporabljajo Google TrendsTM, GT lahko uporabijo za zbiranje števila in vrst iskanj, ki vključujejo iskalna izraza „moška orodna telovadba“ in „ženska orodna telovadba" Seštevek iskalnih izrazov je bil pridobljen z uporabo filtrov, kot so država, regija in drugi. GT poroča o gibanjih iskalnih izrazov z izračunom relativnega odstotka na podlagi vzorca največjega števila določenih uporab iskalnih izrazov v določenem času. Čeprav je pristop relativnega odstotka nekoliko neroden, se obdelava velikih količin podatkov lahko šteje za dragoceno in sicer nedosegljivo. Rezultate je treba razlagati previdno. Vendar pa je raziskava pokazala množico pomembnih trendov v svetovnem zanimanju za orodno telovadbo.

Ključne besede: mediji, svetovni splet, Google.


Paloma Trucharte, Ignacio Grande
RAZČLENITEV IN PRIMERJAVA VADBENIH OBREMENITEV MED DVEMA SKAPINAMA TELOVADK GLEDE NA ZAZNAVANJE NAPORA IN DEJANSKI NAPOR


SCGYM 13 1 2021 article 2

Namen raziskave je bil oceniti vadbeni napor pri telovadkah glede lastnega zaznavanja napora (PSE) z izračunom spremenljivke sRPE in različnih drugih spremenljivk. Sodelovalo je deset telovadk (starost: 14,4 ± 2,9 leta; višina: 1,5 ± 0,1 m; masa: 43,3 ± 12,2 kg) in so bile razdeljene v dve skupini glede na njihovo tekmovalno raven in obseg tedenske vadbe: telovadke na visoki ravni (HLG) in telovadke na srednji ravni (MLG). PSE vsake telovadke so beležili vsak dan štiri tedne po koncu vsake vadbe. Skupina HLG je zabeležila bistveno višjo vrednost RPE in sRPE pri posebni telesni pripravi (SST) in pri vsebnosti vzporedne tehnične vadbe (UB) (p <0,05) v primerjavi z MLG. Statistično pomembne razlike so bile ugotovljene tudi pri srednjih vrednostih RPE in sRPE pri primerjavi vsebine vadbe. Poleg tega so opazili neposredno povezavo med obsegom in delovno obremenitvijo. Na koncu so spremenljivke, povezane z nadzorom tveganja poškodb, zagotovile ustrezne informacije, s katerimi so ugotovili, da je imela skupina HLG večje tveganje za poškodbe kot skupina MLG. Zato je sRPE koristno orodje za oceno notranje obremenitve pri vadbi ženske orodne telovadbe. Taki podatki lahko v prihodnosti pomagajo količinsko opredeliti obremenitev pri orodni telovadbi.

Ključne besede: vadba, obremenitev; notranja obremenitev; telovadba.


J.C. Ausmus, Lindsey C. Blom, Sharon Bowman, Jean-Charles Lebeau
POVEZANOST MED DRUŽBENIMI MEDIJI IN MOTNJAMI HRANJENJA PRI TELOVADKAH NA VISOKIH ŠOLAH


SCGYM 13 1 2021 article 3

Medtem ko so bile povezave med mediji in prehranjevalnimi motnjami ter neurejenimi prehranjevalnimi vzorci pri ženskah v šolah že raziskane, je bilo manj raziskav s športnicami. Le omejene študije so se osredotočile na razmerje med družbenimi mediji in prehranjevalnim vedenjem športnic, ki sodelujejo na lepih športnih prireditvah, čeprav se najvišja stopnja neurejenih prehranjevalnih vzorcev pojavlja v športih, kjer športnice ocenjujejo sodniki in kjer so poudarjene vitkost, vitkost ter lepe spretnosti  Raziskava poskuša pojasniti povezave med dojemanjem telesne podobe telovadk, neurejenim prehranjevalnim vedenjem in zaznavanjem telesnih podob športnikov, predstavljenih na družbenih omrežjih. Raziskovan je bil tudi način, kako kritika, predstavljena na družabnih omrežjih, vpliva na neurejeno prehranjevanje. Sodelovalo je prek spletnega anketnega vprašalnika 72 žensk, starih 18-25 let, ki so trenutno tekmovale ali so pred kratkim tekmovale v klubski ali visokošolski orodni telovadbi. Rezultati so ugotovili pomembne povezave med resnostjo kritičnih sporočil o telesnem videzu, čustvenimi odgovori na kritike glede telesnega videza in neurejenim prehranjevalnim vedenjem. V primerih, ko sporočila niso bili podana na družbenih omrežjih, ni bila ugotovljena povezava med resnostjo, čustvenim odgovorom in neurejeno prehranjevalno vedenje.

 

Ključne besede: Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, motnje hranjenja, športniki, kritika


Almir Atiković, Edina Kamenjašević
NAPOVEDOVANJE KONČNEGA REZULTATA MNOGOBOJA Z D IN E OCENAMI PRI ŽENSKI ORODNI TELOVADBI


SCGYM 13 1 2021 article 4

V raziskavi se je preverjalo ali so discipline pri ženskem mnogoboju pri orodni telovadbi enakovredne. Vzorec je vključeval telovadke, ki so sodelovale na kvalifikacijskih tekmovanjih (CI) od leta 2009 do 2019. Cilj naše raziskave je bil ugotoviti vpliv posameznih ocen D in E na posameznem orodju na končni rezultat mnogoboja. Starost med starejšimi narašča od leta 2009 do 2019 za 1,88 leta. V naši analizi smo ugotovili, da so se rezultati, doseženi na vsakem orodju bistveno razlikovali. Povprečni končni rezultati na preskoku so bili bistveno višji kot na vseh drugih orodjih. Zdi se, da sta pomembna napovedovalca uspeha v mnogoboju ocena D in ocena na dvovišinski bradlji in E ocena na gredi. Zanimivo je bilo opaziti, da rezultati na reskoku in parterju niso bili pomembni napovedniki. Vaditelji lahko rezultate uporabijo pri načrtovanju priprave telovadk v mnogoboju, na posameznih orodjih in na tekmovanjih vrst.

 

Ključne besede: ocenjevanje; tekmovalni nastop, napoved.


Giurka Gantcheva, Yulia Borysova, Nina Kovalenko
VREDNOTENJE IN RAZVOJ UMETNIŠKIH SPOSOBNOSTI 7-8 LETNIH RITMIČARK


SCGYM 13 1 2021 article 5

Tekmovalna sestava v ritmiki je kratek nastop, ki ima svojo zgodbo. To ocenjujejo sodniki E1 in E2. Sodniške kazni za nezadovoljivo umetniško vrednost so lahko do 5 ali 6 točk. V delih znanstvenikov se vprašanja umetniške vzgoje za 7-8-letne ritmičarke skoraj nikoli ne obravnavajo. Cilj je bil razviti metodologijo za razvoj umetniških sposobnosti 7-8-letnih telovadk. Teoretična analiza in sinteza znanstvene in metodološke literature; vprašalnik (anketa med vaditelji); pedagoško opazovanje, poskus, meritve: strokovne ocene; matematična statistika. V raziskavi je sodelovalo 20 7-8-letnih ritmičark, ki so se od 2 do 3 leta ukvarjale z ritmiko in imajo znanje ravni 2. kategorije. Analiza znanstvenih in metodoloških virov kaže na potrebo po intenzivnejšem raziskovanju razvoja umetniškega vtisa pri vadbi ritmičark. Na podlagi našega vprašalnika je bilo ugotovljeno, da je treba z uporabo prvin obrazne mimike, nastopanja in improvizacije razvijati umetniške sposobnosti mladih ritmičark. Uvedba metodologije za oblikovanje umetniških sposobnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu poskusne skupine je nato privedla do povečanja ocen za njihovo tekmovalno sestavo za 1,3 ± 0,12 točke (p <0,05). Stopnja izboljšanja umetniškega znanja v poskusni skupini je bila 18,4%, v nadzorni skupini pa 8% (p <0,05).

 

Ključne besede: ritmika, umetniške sposobnosti, poskus.


Yaiza Taboada-Iglesias, Águeda Gutiérrez-Sánchez, Diego Alonso-Fernández, Mercedes Vernetta-Santana
TELESNE ZNAČILNOSTI ŠPANSKIH AKROBATK GLEDE NA STAROSTNO KATEGORIJO


SCGYM 13 1 2021 article 6

Telesne značilnosti v različnih starostih so ključne za uspeh v športu in zaznavanju talentov. To potrjujejo dokazi v nekaterih telovadnih panogah v različnih starostnih kategorijah, vendar za akrobatiko še ni bila izvedena nobena študija. Cilj je bil določiti značilen somatotipa akrobatsk za vsako starostno skupino in ugotoviti, ali obstajajo razlike med njimi in med vlogami v vsaki starosni skupini. Vzorec je sestavljalo 54 gornjih akrobatk (X = 11,23 let; 29,62 Kg) in 75 spodnjih akrobatk (X = 14,46 let; 50,48 Kg). Somatotip smo izračunali z uporabo metode Heath-Carter za določitev mezomorfije, endomorfije in ektomorfije vsake skupine. Izvedena statistična analiza je obsegala opisno in primerjalno razčlenitev, ki temelji na zlasti vrsti somatotipa in povprečni razširjenosti somatotipa na splošno. Rezultati so pokazali, da je bila mezomorfija najpomembnejša v vseh kategorijah in vlogah. V vsaki skupini so navedli različne razvrstitve somatotipov, vendar je treba poudariti tudi pomen ektomorfije pri gornjih in endomorfije pri spodnjih akrobatkah. Pomembne razlike so bile ugotovljene pri mezomorfiji (gornje: p = .012; Spodnje: p = .026) in ektomorfiji v obeh vlogah (gornje p = .036; spodnje p = .001). Kljub ugotovljenim pomembnim razlikam med nekaterimi kategorijami to ni sledilo prememu starostnemu razvoju. Zato ni mogoče sklepati, da se je somatotip razvijal s starostjo, saj je to morda posledica športne usmeritve. Vendar je bilo potrjeno, da je mezomorfija, tako kot v drugih telovadnih disciplinah, prevladujoč del v vseh kategorijah in vlogah.

 

Ključne besede: akrobatika, položaj, starost.


Elpida Skaltsa, Vasiliki Kaioglou & Fotini Venetsanou
RAZVOJ RAVNOTEŽJA PRI OTROKIH, KI SODELUJO V RAZLIČNIH SPROSTITVENIH GIBALNIH DEJAVNOSTIH


SCGYM 13 1 2021 article 7

Ravnotežje, pomembna gibalna sposobnost, je osnova za izvajanje različnih gibanj in omogoča sodelovanje v skupnih otroških dejavnostih. Raziskave kažejo, da lahko športna udeležba pripomogla k razvoju ravnotežja pri otrocih. Cilj raziskave je bil  ugotoviti ali lahko sodelovanje pri različnih sprostitvenih telesnih dejavnostih povzroči razlike v sposobnosti otrokovega ravnotežja. Natančneje, 138 otrok, starih od 5 do 11 let (Mage = 8,4 ± 1,3), razvrščenih v štiri skupine glede na dejavnost, v kateri so se udeležili (košarka, atletika, ritmika, sodobni ples), je bilo ocenjeno z merskim postopkom gibalne skladnosti za otroke. Pearsonove povezave so bile uporabljene za odkrivanje povezav rezultatov ravnotežja s starostjo, višino, indeksom telesne mase (BMI) in so pokazale pomembne povezave za BMI (p <.001). Analiza kovarijance (kovariate: BMI), ki so bile izračunane na ocenah otrokovega ravnotežja, so pokazale statistično pomembne učinke skupine (p <.001). Sidakovi testi so pokazali, da so otroci, ki sodelujejo pri ritmiki, presegli vse ostale tri skupine; medtem ko so tisti, ki se udeležujejo košarke, imeli najslabše ocene. Zdi se, da bi vrsta telesne dejavnosti, pri kateri otrok sodeluje, lahko pomembno prispevala k razvoju njegovega ravnotežja. Zdi se, da telesne dejavnosti, ki zajemajo izvajanje različnih ravnotežnih nalog, kot je ritmika, otrokom ponujajo večje možnosti za izboljšave na tem področju v primerjavi z otroki, ki se ukvarjajo z dejavnostmi z nizkimi ravnotežnimi zahtevami. Ta ugotovitev poudarja potencial, ki je na voljo vaditeljem: lahko prispevajo k razvoju ravnotežja otrok z izvajanjem športnih programov, ki ciljajo na te človeške sposobnosti.

 

Ključne besede: skladnost gibanja, ravnotežje, košarka, atletika, ples, ritmika.


Christina Argyrou, Stylianos Spinos, Vasileios Karfis in Fotini Venetsanou
KATERE PROSTOČASNE DEJAVNOSTI TELOVADBA, GRŠKI TRADICIONALNI PLES IN TENIS DAJEJO NAJPOZITIVNEJŠE PSIHOLOŠKE ODGOVORE?


SCGYM 13 1 2021 article 8

Udeležba v prostočasni telesni dejavnosti (PA) naj bi bila pozitivno povezana z duševnim zdravjem. Namen te študije je bil raziskati akutne psihološke odzive odraslih, ki sodelujejo v različnih vrstah prostega časa PA (telovadba; grški tradicionalni ples; tenis). Skupno je sodelovalo 277 odraslih, starih od 18 do 65 let (M = 35,9, SD = 12,76 let), ki so se udeležili grškega tradicionalnega plesa (n = 89), telovadbe (n = 88) ali tenisa (n = 100). Da bi lahko preučili morebitne spremembe pozitivnega počutja udeležencev, psihološke stiske in zaznane utrujenosti, je bila pred in po vadbi zgoraj omenjenih programov uporabljena lestvica osebne izkušnje vadbe (SEES). Analiza variance 3 (skupina [telovadba proti grškemu tradicionalnemu plesu proti tenisu]) X 2 (čas [pred preizkusom proti po poizkusu], ki je bila opravljena na lestvici SEES (pozitivno počutje; psihološka stiska; utrujenost) je pokazala pomembne izboljšave pozitivnega počutja za vse udeležence (p <.001, η2 = .25) in statistično pomembno sovplivanje (čeprav niso praktičnega pomena) med skupino in časom v pozitivnem počutju (p <.001, η2 = .068), psihološke stiske (p <.05, η2 = .02) in utrujenost (p <.05, η2 = .033), pri čemer so udeleženci telovadbe predstavili najbolj optimalne rezultate, ki so jim sledili grški tradicionalni ples. Potrebno je spodbujanje odraslih, da se pridružijo prostočasni telesni vadbi zaradi njihove (psihološke) koristi za zdravje.

Ključne besede: pozitivno počutje; psihološke stiske; zaznana utrujenost.


Jorge Luiz Novaes Santos Júnior, Rívia da Silva Passos, Alinne Alves Oliveira, Jonas R. Dias da Silva, Ramon Silva Souza1, Rafael da Silva Passos, Marco Machado, Alexander J. Koch, Rafael Pereira
VPLIV VARNOSTNIH JERMENČKOV NA MIŠIČNO SILO, BOLEČINO PRI VZDRŽEVANJU VESE


SCGYM 13 1 2021 article 9

Raziskovan je bil vpliv varnostnih jermenčkov na zaznavanje bolečine in napora med izvajanjem veljavne naloge na visokem drogu, ki povzroči utrujenost mišic podlakti in tudi upad moči oprijema po nalogi. V načrtu navzkrižne študije je bilo merjenih 15 zdravih in telesno dejavnih prostovoljcev, ki so na visokem drogu izvedli statične zadrževanja telesne mase (8 krogov 20-sekundnega bremena in 10 sekund počitka). Načrt vadbe je bil izveden z varnostnimi jermenčki in brez njih. Zabeležili smo zaznavanje bolečine in napora med nalogo. Najvišje vrednosti sile roke in eksplozivne sile (tj. stopnja razvoja sile [RFD] in kontraktilni impulz [CI] pri 30 do 200 ms) so bili pridobljeni iz krivulj sila-čas. Vrednosti največje sile in eksplozivne sile so bili za statistično analizo normalizirani (tj. POS / PRE). Uporaba varnostnih jermenčkov znatno oslabi zaznavanje bolečine (p <0,05) z zmerno do veliko vrednostjo učinka (d = 0,52), vendar med nalogo ni spremenila zaznavanja napora niti ni spremenila vršne sile, RFD ali CI. Uporaba jermenčkov zmanjša zaznavanje lokalne bolečine med statičnimi položaji, vendar ne spremenijo zaznavanja napora med nalogo in tudi ne sposobnosti za silo prijema takoj zatem.

 

Ključne besede: vadba z različnimi obremenitvami, stopnja razvoja sile, varnost, telovadba.


Bárbara de Paula Ferreira, Nathálya Gardênia de Holanda Marinho Nogueira, Guilherme Menezes Lage, João Roberto Ventura de Oliveira, Tércio Apolinário-Souza
VLOGA MISELNE VADBE PRI ZMANJŠEVANJU POZABLJANJA PRI IZVAJANJU TELOVADNIH PRVIN


SCGYM 13 1 2021 article 10

Vzporedno s delovanjem spomina deluje tudi pozabljanje, zato je pomembno poznati delovanje ohranjanja ustreznih podatkov ali učenja v spominu. Vadbeni pogoji lahko vplivajo na hitrost pozabljanja, poudarjanje ali slabitev spomina. Telesna vadba se je izkazala za učinkovito pri zmanjševanju pozabljanja, vendar vloga miselne vadbe še ni povsem znana. Raziskovana je bila vlogo miselne vadbe na  hitrost pozabljanja gibalnih znanj. Štiriindvajset udeležencev s povprečno starostjo 26,13 let (± 3,04) obeh spolov je bilo razdeljenih v tri skupine: (a) skupina z miselno vadbo (MPG); (b) skupina s telesno vadbo (PPG), ki je miselno ali telesno izvajala stojo na rokah in (c) nadzorna skupina (CG), ki prvine ni izvajala. Rezultati niso pokazali razlike med stopnjo pozabljanja MPG in PPG. Prav tako so imeli stopnje pozabljanja nižje od CG. Zato je menimo, da je miselna vadba tako učinkovita kot telesna vaja za zmanjšanje stopnje pozabljanja gibalnih znanj, kar daje prednost ohranjanju gibalne predstavnosti v spominu. Verjetno so v razmerah telesne in miselne vadbe skupni mehanizmi, ki upočasnjujejo procese pozabljanja.

 

Ključne besede: stoja na rokah, pozabljivost, utrditev spomina, miselne dejavnosti.


Miguel Vicente-Mariño
SVETOVNA TEKMOVANJA MLADIH NA PROŽNIH PONJAVAH KOT RAZVOJNI STEBER ZA SKOKE NA PROŽNIH PONJAVAH: REZULTATI NACIONALNIH ZVEZ MED LETI 1999 IN 2019


SCGYM 13 1 2021 article 11

Skoki na prožnih ponjavah so odkar sta se Mednarodna zveza za skoke na ponjavah (FIT) in mednarodna telovadna zveza (FIG) leta 1999 združili, sta rast in širitev skokov na ponjavah ostali nespremenjeni. V tem obdobju je vredno omeniti vlogo svetovnih tekmovanj mladih (WAGC), saj je bil ta dogodek uveljavljen kot glavna vhodna pot v za nacionalno zvezo, ki želi doseči vrhunsko mednarodno raven. Prva izdaja teh tekmovanj sega v leto 1973 v Londonu in zadnja 27. v Tokiu novembra 2019. Namen je pojasniti ključno vlogo WAGC pri razvoju in utrjevanju tega olimpijskega športa z izvajanjem poglobljene razčlenitve podatkov o udeležbi in razdeljevanju medalj v zadnjih tekmovanjih, ki so vse potekale pod okriljem FIG. Za širšo sliko teh tekmovanj je predstavljena sestava glede na vrsto, spol in discipline. Rezultati poudarjajo očitno prevlado Ruske federacije in skupine mednarodnih posameznikov, ki so svojo močno prisotnost na mednarodnem prizorišču zgradili s stalno in dobro načrtovano strategijo v WAGC.

 

Ključne besede: skoki na prožnih ponjavah, razvoj, starostne skupine, zgodovina.

 


Anton Gajdoš
Kratek zgodovinski prispevek XX


SCGYM 13 1 2021 Gajdos


Ivan Čuk
Ocenjevalci v letu 2020


SCGYM 13 1 2021 reviewers 2020